Aktualności

Komitet Regionów przeciwko mowie nienawiści

2019.02.08 15:30 , aktualizacja: 2019.02.11 11:50

Autor: Roman Adamczyk, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

członkowie regionów europejskich podczas sesji plenarnej w Brukseli 133. Sesja Plenarnej...
posiedzenie Komitetu Regionów w Brukseli, w tle na dużym ekranie widoczna jest postać prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Sesja Plenarna KR...
marszałek Adam Struzik podczas sesji plenarnej, wokół przestawiciele innych europejskich regionów Sesja plenarna z udziałem...
posiedzenie Komitetu Regionów w Brukseli, przemawia Sekretarz Parlamentu Europejskiego Klaus Welle Przemawia Sekretarz...

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w 133. Sesji Plenarnej oraz 188. Posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów.

 

Prezydium KR wybrało marszałka Adama Struzika na sprawozdawcę opinii pt. „Zalecenia dla władz lokalnych i regionalnych dotyczące pomyślnego opracowania strategii rozwoju regionalnego po roku 2020”. Przyjęcie opinii zaplanowane jest na październik br. Do tego czasu odbędzie się szereg konsultacji na szczeblu unijnym i w komisji COTER.

 

Pamięci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza

Posiedzenie grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej rozpoczęło się od minuty ciszy i uczczenia śp. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

 

To dla nas samorządowców wielka strata. Większość z nas to dzieci bezkrwawej rewolucji, która dokonała się w Polsce 30 lat temu. Wówczas opozycja i rządzący komuniści usiedli do jednego stołu, żeby zastanowić się, czy można pokojowo zmienić system. Paweł Adamowicz był związany z ideałami solidarności, ale też chrześcijańskimi, demokratycznymi. Był człowiekiem, który pokazał swoim życiem i postawą, że wartości są ważne, takie jak dobro wspólne, solidarność, subsydialność, samorządność, czyli ideały bliskie Europejskiej Partii Ludowej. Mowa nienawiści bardzo wpływa na emocje i jest obecna w dalszym ciągu w naszych krajach, w Europie.  Z zadowoleniem przyjmuję propozycję rezolucji „Zwalczanie nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści”, którą popieram w całości, zachęcam też do refleksji, jak zapobiegać mowie nienawiści mówił marszałek Adam Struzik.

 

Sesja Plenarna KR rozpoczęła się od wyświetlania filmu poświęconego śp. prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, jego poglądom wolnościowo-solidarnościowym i osiągnięciom, jakich dokonał w Gdańsku. Przewodniczący delegacji polskiej marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak powiedział: „Ponieśliśmy stratę jako Europejczycy, wierni wartościom, na których zbudowana jest UE”. Podziękowano wszystkim za udział w uroczystościach pogrzebowych i przesłane kondolencje. Marszałek Adam Struzik wpisał się do księgi pamiątkowej, którą udostępniono w trakcie posiedzenia KR.

 

Mowa nienawiścią a media społecznościowe

W sesji plenarnej wystąpił Tibora Navracsics – komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu. Mówił o programie „Kreatywna Europa” i nowej europejskiej inicjatywie na rzecz kultury. Przyjęto wniosek dotyczący kontynuacji bieżącego programu „Kreatywna Europa”, który wspólnie z programem Erasmus uzyska podwójne wsparcie w następnym budżecie unijnym.

Przyjęto też opinię pt. „Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie”. Sprawozdawcą był marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Zaznaczył m.in. że media społecznościowe mogą w niedalekiej przyszłości być głównym źródłem informacji dla obywateli. Aktualnie ponad połowa Europejczyków korzysta z sieci społecznościowych codziennie lub 2–3 razy w tygodniu. Brak odpowiedzialności w mediach społecznościowych jest efektem regulacji prawnych i masowej anonimowości. Stały się one przekaźnikiem dezinformacji i narzędziem wykorzystywanym do manipulacji politycznej, ekonomicznej i społecznej.

 

Stanowcze „nie” dla mowy nienawiści

Komitet Regionów przyjął rezolucję: „Zwalczanie nawoływania do nienawiści i przestępstw z nienawiści”. Wyrażono zaniepokojenie nasilaniem się mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, prowadzącej do przemocy, ekstremizmu i nietolerancji w UE oraz stanowiącej zagrożenie dla samych podstaw projektu integracji europejskiej. Wezwano wszystkie szczeble sprawowania rządów do przyjęcia środków mających na celu zapobieganie przemocy, nękaniu, mowie nienawiści i przestępstwom z nienawiści oraz ochrony obywateli przed takimi sytuacjami. Istniejące instrumenty nie zapewniają pełnej ochrony praw człowieka i godności ludzkiej. W związku z czym wezwano państwa członkowskie do współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz UE, by opracować  skuteczniejsze przepisy i instrumenty służące zwalczaniu mowy nienawiści i podżegania do przestępstw z nienawiści zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Marszałek Adam Struzik wniósł poprawkę do tej rezolucji: „Wzywa do opracowania skutecznych instrumentów służących do zaprzestania anonimowości i powstrzymania fałszywych kont, a także do monitorowania sieci, która jest często wykorzystywana jako środek rozpowszechniania radykalnych treści”. Poprawka zyskała poparcie całej polskiej delegacji i została przyjęta jednomyślnie.

Liczba wyświetleń: 434

powrót