Aktualności

Wybieramy Top Inwestycje Komunalne 2019

2019.04.03 11:30 , aktualizacja: 2019.04.03 11:41

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • logo konkursu z nazwą Top Inwestycje Komunalne 2019 Głosowanie na Top...
  • budynek Siedleckiego Ośrodka Onkologii Siedlecki Ośrodek Onkologii...
  • fragment ekspozycji stałej, wycinanka kurpiowska w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Muzeum Kultury Kurpiowskiej...

O tytuł „Top Inwestycji Komunalnej 2019” walczy 5 projektów z Mazowsza. Wśród nich realizowane przez samorząd województwa –  rewitalizacja Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce oraz Siedlecki Ośrodek Onkologii.

 

Ideą przedsięwzięcia jest wskazanie wśród inwestycji komunalnych z całego kraju najlepszych praktyk i sukcesów osiągniętych dzięki prorozwojowym decyzjom dla gospodarki, regionu i mieszkańców. O zaszczytny tytuł Top Inwestycji Komunalnej 2019 walczy 25 projektów z całej Polski.

 

Zagłosuj!

Zapraszamy do zapoznania się z najlepszymi inwestycjami i zachęcamy do oddawania głosów. Inwestycja, która zbierze największą liczbę głosów internautów otrzyma nagrodę specjalną od czytelników ogólnopolskiego serwisu PortalSamorzadowy.pl. Głosowanie zakończy się 6 maja do godz. 12.00.

Zwycięzców poznamy podczas gali w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (13–15 maja).

 

Projekty z Mazowsza

Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii

To jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez samorząd Mazowsza w ostatnich latach. SCO powstało przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. To nowoczesny, pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny. Tworzą go cztery oddziały szpitalne wyposażone w 21 łóżek każdy, przeznaczone do leczenia chorych w trybie stacjonarnym, kilkanaście stanowisk do chemioterapii dziennej, pracownia cytostatyków, duża przychodnia onkologiczna z poradniami specjalistycznymi oraz zakłady radioterapii i medycyny nuklearnej. Nowoczesną i szybką diagnostykę zapewnią najnowszej generacji: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT), ultrasonografy, mammografy oraz diagnostyka izotopowa. Przyjazne wnętrza, wysoko wyspecjalizowana kadra oraz najnowszej generacji sprzęt medyczny zapewnią mieszkańcom Mazowsza szybką diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych na wysokim poziomie. To jedyny tego typu ośrodek w północno-wschodniej części województwa mazowieckiego. Inwestycja powstała dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środkom unijnym.

O budowie ośrodka pisaliśmy w artykułach „Ruszyła budowa ośrodka onkologii w Siedlcach” i
41,5 mln z UE na wyposażenie siedleckiego ośrodka onkologii”.

 

Rewitalizacja i rozszerzenie działalności Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce to samorządowa instytucja kultury, która zyskała nową przestrzeń wystawienniczą i edukacyjną. Galeria wycinanki kurpiowskiej, pracownia etnodesignu czy Cyfrowe Archiwum Tradycji Kurpiów to wszystko znajduje się w zrewitalizowanej zabytkowej kamienicy przy pl. gen. Bema 9. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał dofinansowanie ponad 3,3 mln zł z RPO WM 2014–2020.

Dzięki projektowi muzeum zyskało nowe powierzchnie na stałe ekspozycje oraz działalność edukacyjną, co umożliwiło poszerzenie dotychczasowej oferty o nowe formy popularyzacji zbiorów muzealnych, historii miasta i regionu. Obiekty zostały udostępnione zwiedzającym i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych, z dysfunkcjami ruchowymi.

O projekcie pisaliśmy w informacji „Muzeum Kultury Kurpiowskiej jak nowe”.

 

Rewitalizacja wieży ciśnień i budowa parku nauki w Ciechanowie

W rankingu The World Geography z 2013 r. „wieża ciśnień” znalazła się na 5. miejscu najbardziej niezwykłych wież na świecie, pokonując znane wieże z USA, Francji, Japonii, Tajlandii i Kanady.

Wykorzystując potencjał zabytku oraz jego czysto matematyczny kształt, zaplanowano jego nową funkcję i przeznaczenie. Poza kompleksowym odnowieniem konstrukcji wprowadzono nowe elementy, m.in. iluminację i fontannę. Wieża stanowiła punkt wyjścia do utworzenia centrum nauki, którego oferta skierowana jest do mieszkańców i turystów, osób w różnym wieku, całych rodzin. Obok wieży powstał park , który nazwano Park Nauki Torus. To bezpośrednie nawiązanie do elementu składowego wieży, przy której zlokalizowany jest budynek. Projekt udało się zrealizować m.in. dzięki wsparciu unijnemu z RPO WM 2014–2020 w wysokości 2,75 mln zł.

Pisaliśmy o projekcie m. in. w informacji „Trzy umowy podpisane”.

 

Zagospodarowanie płockiego nabrzeża wiślanego

Wykonane w ramach projektu prace obejmowały: budowę promenady wiślanej wraz z falochronami, ścieżki biegowej, przebudowę  ulicy Rybaki, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Całość prac została zaprojektowana z myślą o wypoczynku mieszkańców miasta i turystów odwiedzających płockie nabrzeże, jednocześnie wpisując się w istniejące zagospodarowanie skarpy wiślanej, związane z jej historyczną zabudową oraz innymi obiektami, które służą celom rekreacyjnym – w tym płockiego amfiteatru.

Realizacja projektu poprzez wykorzystanie i wzmocnienie istniejących funkcji i walorów płockiego nabrzeża wiślanego służyć ma rewitalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz docelowo wzmocnić ma potencjał społeczno-gospodarczy Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka.

Na realizację projektu miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (19,9 mln) w ramach RPO WM 2014–2020.

 

Wśród nominowanych jest także miejski projekt  „Budowa kompleksu szkolno-sportowego przy ul. Dzieci Warszawy 42 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”.

 

Zachęcamy do głosowania na mazowieckie projekty!

 

Liczba wyświetleń: 712

powrót