Aktualności

Komisja ENVE obradowała w Rumunii

2019.06.14 15:10 , aktualizacja: 2019.06.19 11:56
Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Napis SetPlan&Enve Conference 2019 Bucharest 12 june - 14 june 2019 Logo konferencji

Marszałek Adam Struzik wraz z innymi członkami Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w Europejskim Komitecie Regionów uczestniczył w konferencji pn. „Transformacja energetyczna na szczeblu lokalnym”, zorganizowanej w Bukareszcie, stolicy Rumunii, która obecnie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej.

 

Rumunia, obok Polski, jest jednym z krajów Wspólnoty najbardziej narażonych na skutki transformacji energetycznej.

 

Co dalej z paliwami kopalnymi?

12. Konferencja SET-Plan, poświęcona była przekształceniom energetycznym na szczeblu lokalnym. Współorganizatorami byli: Europejski Komitet Regionów, Komisja Europejska, rumuńska prezydencja i Stowarzyszenie Gmin Rumuńskich. Dyskutowano m.in. nad realizacją opublikowanej 28 listopada 2018 r. strategii długoterminowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE zgodnie z porozumieniem paryskim pn. „Czysta planeta dla wszystkich”. Podczas konferencji Europejski Komitet Regionów (KR) zaapelował do KE o wsparcie w wysokości 4,8 mld euro dla 41 regionów górniczych zagrożonych utratą miejsc pracy w związku z transformacją energetyczną UE. Problem ten dotyczy także polskich regionów – województw: śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego.

 

Podkreślano, że plany Komisji Europejskiej, która chce, aby do 2050 r. Europa stała się neutralna dla klimatu, wiążą się z koniecznością ograniczania emisji CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. Na terenie Unii Europejskiej funkcjonuje obecnie 217 elektrowni węglowych oraz 128 kopalń węgla kamiennego i brunatnego rozlokowanych w 41 regionach w 12 państwach członkowskich UE, w tym również w Polsce.

 

Razem dla klimatu

Podczas posiedzenia Komisji ENVE dyskutowano m.in. o zmianie modelu gospodarczego regionów górniczych, w tym unijnych planach redukcji emisji gazów cieplarnianych, które wiążą się z realizacją światowego porozumienia klimatycznego z Paryża. Unijni samorządowcy od lat naciskają, by Wspólnota zwiększała „poziom ambicji”  w dziedzinie klimatu i jednocześnie apelują o większą rolę miast i regionów w realizacji celów klimatycznych oraz odpowiednie jej wsparcie, zarówno finansowe, jak i technologiczne. Jedną z inicjatyw KE w odniesieniu do transformacji energetycznej jest uruchomiona pod koniec 2018 r.  platforma regionów górniczych mająca ułatwić tworzenie projektów i długoterminowych strategii, a w przyszłości – specjalnego wsparcia finansowego na przechodzenie z gospodarki opartej na paliwach kopalnych na gospodarkę bardziej zrównoważoną.

 

Ponadto członkowie ENVE omówili bieżące sprawy komisji, działania następcze w związku z opiniami oraz program prac bieżących na okres lipiec 2019 r. – grudzień 2019 r. Wzięli też udział w wizycie studyjnej w laboratoriach badawczych Politechniki Bukareszteńskiej.

Liczba wyświetleń: 212

powrót