Aktualności

Marcowa sesja sejmiku

2020.03.04 12:15 , aktualizacja: 2020.03.05 13:50

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

 • Przy długim stole po obu stronach siedzą radni. Przed sobą mają rozłożone dokumenty. U drugiego końca stołu widać mównicę, przy której stoi marszałek. Radni z Klubu Prawa i...
 • Za dużym biurkiem siedzi mężczyzna w garniturze i krawacie. Patrzy przed siebie, po jego prawej stronie stoją trzy flagi: Polski, województwa i UE Wiceprzewodniczący Sejmiku...
 • Przy stole siedzą radni. Szczególnie widać w kadrze dwóch mężczyzn i kobietę, którzy patrzą się w lewo Radni z Klubu Koalicji...
 • Dwóch mężczyzn siedzi przy stole, na którym są rozłożone dokumenty. Trzeci mężczyzna stoi przy stole i pochyla się lekko w ich kierunku Radni Konrad Rytel,...
 • Przy długim stole siedzą po dwóch jego stronach radni. Na pierwszym planie mężczyzna patrzy się lekko w lewo Radni z Klubu Prawa i...
 • Zdjęcie pokazuje róg stołu. Dwóch radnych ma otworzone laptopy, ręce trzymają ma klawiaturze. W tle widać inne stoły z radnymi Radni z Klubu Prawa i...
 • Na pierwszym planie widać dwie kobiety siedzące naprzeciw siebie i patrzące w lewo. Obok jednej z nich siedzi Elżbieta Lanc, która patrzy w kamerę Członek zarządu Elżbieta...
 • Janina Ewa Orzełowska i radny Obermeyer stoją obok siebie. Oboje patrzą przed siebie i się uśmiechają. Ręce opierają o oparcia krzeseł Członek zarządu Janina Ewa...
 • Dorota Stalińska i Leszek Przybytniak siedzą obok siebie przy stole. Pani Dorota trzyma w dłoniach kartkę, a pan radny lewą dłoń opiera o blat stołu. Oboje patrzą wprost na kamerę i się uśmiechają Radni Dorota Stalińska i...
 • Starszy pan stoi bokiem przy mównicy. W tle widać flagi Polski, UE i województwa Konsultant krajowy w...

Koronawirus, zadania ważne dla rozwoju województwa, programy ochrony przed hałasem to niektóre z tematów, jakimi zajął się Sejmik Województwa Mazowieckiego.

 

Koronawirus

Temat epidemii koronawirusa COVID-19 pojawił się podczas obrad mazowieckiego sejmiku. Radni zapoznali się z informacją zarządu województwa na temat przygotowania wojewódzkich placówek służby zdrowia do zagrożeń związanych z możliwymi zachorowaniami. Na ten temat wypowiedział się także konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban.

 – Jest to choroba łagodniejsza niż grypa. W tej chwili na świecie zachorowało 89 tys. osób (…) zmarło 3 tys., z czego prawie wszyscy w Chinach – uspokajał prof. Horban. – Dość łagodna polega na tym, że 80 proc. ludzi przechodzi bezobjawowo lub skąpoobjawowo, 10 proc. choruje tak, że powinna znaleźć się w szpitalu (…). Punktem kluczowym w tym momencie nie jest izolacja chorych w szpitalu, bo szpitale sobie poradzą, a przypilnowanie, żeby obywatele z kontaktu nie zarażali innych. I to jest zadanie stacji Sanepidu – dodał profesor.

Radni przyjęli uchwałę upoważniającą zarząd województwa do podejmowania konkretnych działań, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu koronawirusem.

 

Dofinansowanie do zadań ważnych

W tym roku mazowiecki samorząd dofinansuje 53 projekty gminne i powiatowe w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Dzięki tym pieniądzom realizowane będą inwestycje drogowe i ścieżki rowerowe, rozbudowywane centra kultury, szkoły, budowane stołówki, sale gimnastyczne, przedszkola, biblioteki. Projekty dotyczą również budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, przebudowy oczyszczalni ścieków, zagospodarowania brzegów Narwi i Pilicy, zakupu karetki i tomografu komputerowego. Na ten cel Mazowsze przeznaczy w tym roku ponad 124 mln zł.

 

Pomoc dla Nowego Miszewa

W sierpniu zeszłego roku w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie wybuchł pożar. Doszczętnie spłonęło wyposażenie oraz poddasze i dach budynku geriatrycznego i wielofunkcyjnego. Sejmik, na prośbę starosty płockiego, zgodził się przekazać powiatowi 500 tys. zł na prace budowlane.

 

Ochrona przed hałasem

Sejmik przyjął dwa programy ochrony środowiska przed hałasem. Jeden z nich dotyczy 200 odcinków dróg krajowych, po których przejeżdża ponad 3 mln pojazdów rocznie. Łączna długość dróg objętych programem wynosi ponad 1 000 km. Program przewiduje na tych odcinkach m.in. zastosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości, ekrany akustyczne, egzekwowanie ograniczenia prędkości.

 

Drugi program obejmuje obszar Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, zaliczanego do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne. W skład obszaru wchodzą tereny znajdujące się w granicach administracyjnych powiatów: warszawskiego zachodniego, warszawskiego, pruszkowskiego i piaseczyńskiego. Działania przeciwhałasowe przewidują m.in.:

 

 • nieprzekraczanie liczby operacji lotniczych w porze nocnej,
 • wprowadzenie procedur ograniczających liczbę operacji w porze nocnej na poszczególnych progach dróg startowych, minimalizujących liczbę mieszkańców narażonych na zakłócenia snu,
 • rozwój sytemu preferowania na lotnisku w porze nocnej statków powietrznych o mniejszej emisji hałasu,
 • zwiększanie liczby operacji lądowania z zachowaniem procedur cichego podejścia,
 • docelowy zakaz lotów w porze nocnej.

 

Zakaz używania dmuchaw

Radni uznali wniosek burmistrza dzielnicy Żoliborz, dotyczący wprowadzenia zakazu używania dmuchaw przy pracach porządkowych na terenie całej strefy aglomeracji warszawskiej. Planuje się w związku z tym wprowadzenie do projektu nowego programu ochrony powietrza działań naprawczych, polegających na ograniczeniu wtórnej emisji pyłu poprzez zakaz używania dmuchaw spalinowych i elektrycznych na terenie aglomeracji warszawskiej.

 

Dofinansowanie bibliotek

Biblioteki powiatowe, które przejęły w 2013 r. pięć likwidowanych filii bibliotek pedagogicznych dostaną w tym roku dofinansowanie o 30 tys. zł większe niż dotychczas. W sumie na prowadzenie działów pedagogicznych powiaty dostaną z budżetu województwa 705 tys. zł (białobrzeski 110 tys. zł, otwocki 140 tys. zł, przysuski 130 tys. zł, sierpecki 145 tys. zł, wołomiński 180 tys. zł).

 

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali budżet województwa na 2020 r. oraz regulamin Nagrody Twórczej. Wniosek dotyczący podjęcia działań zmierzających do utworzenia „Strategicznego planu bezpieczeństwa, rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miasta Płocka oraz jego obszaru funkcjonalnego z perspektywą do 2050 roku” radni przekazali ministrowi funduszy i polityki regionalnej. Sejmik wybrał ponadto przedstawicieli do rad społecznych przy Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie i Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Do Komisji Budżetu i Finansów przekazany został natomiast projekt apelu skierowanego do rządu RP w sprawie objęcia dofinansowaniem dróg wojewódzkich w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych.

Liczba wyświetleń: 543

powrót