Aktualności

Mazowsze na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych

2020.06.04 12:35 , aktualizacja: 2020.06.04 15:59

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

marszałek Adam Struzik, z mikrofonem w ręku podczas konferencji prasowej w Płocku Utrzymujemy dobre tempo, co...
uczestnicy konferecnji prasowej siedzą na jednej z muzealnych sal, z zachowaniem bezpiecznej odległości i w maseczkach Konferencja prasowa w...
Leonard Sobieraj, dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku z mikrofonem w ręku opowiada o wykorzystaniu środków unijnych na rozwój kultury w Płocku na inwestycje Leonard Sobieraj, dyrektor...
grafika przedstawiająca zdjęcie sprzętu medycznego oraz napis 270 000 środków ochrony osobistej dla placówek medycznych z subregionu płockiego Do placówek medycznych z...
dyrektor Delegatury UMWM w Płocku w pozycji siedzącej przy stole konferecyjnym podczas konferencji prasowej w płockim muzeum Tomasz Kominek, dyrektor...

Mimo olbrzymiej skali, województwo mazowieckie jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza podpisał z beneficjentami 3300 umów, w ramach których trafiło do nich ponad 4,1 mld zł. Unijne wsparcie podsumował w Płocku marszałek Adam Struzik.

 

– Utrzymujemy dobre tempo, co oznacza, że wykorzystamy efektywnie wszystkie przyznane nam fundusze – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Władze regionu odpowiadają za środki unijne w ramach regionalnego programu operacyjnego. W tej perspektywie unijnej (2014–2020) Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł. W tym okresie najwięcej środków na Mazowszu UE postanowiła skierować na gospodarkę niskoemisyjną (1,7 mld zł), rozwój regionalnego systemu transportowego (1,23 mld zł) czy działalność badawczo-rozwojową (1,22 mld zł). Jednak na dofinansowanie mogły liczyć też projekty dotyczące wdrażania e-usług, wsparcia MŚP czy infrastruktury drogowej i w służbie zdrowia.

 

3,5 tys. zatwierdzonych projektów na Mazowszu

Zarząd województwa zatwierdził już do dofinansowania 3590 projektów na kwotę 7,3 mld zł unijnego wsparcia. Podpisanych zostało już 3300 umów na kwotę 6,97 mld zł wkładu z UE, co stanowi 79 proc. całej alokacji. Zrealizowanych zostało już ponad 1775 projektów, w tym 1036 z EFRR i 739 w ramach EFS.

 

Przykłady projektów z regionu płockiego:

 • budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka (wartość 97 mln zł, dofinansowanie 76 mln zł),
 • rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka – (wartość 96,5 mln zł, dofinansowanie 66,5 mln zł),
 • rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka – etap II – (wartość 48,6 mln zł, dofinansowanie 37 mln zł),
 • budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck-Ruszki na terenie Gąbina – (wartość 46 mln zł, dofinansowanie 36,5 mln zł),
 • aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka, w tym rewitalizacja nabrzeża wiślanego (wartość 33,6 mln zł, dofinansowanie 14,2 mln zł),
 • budowa ścieżek rowerowych na terenie Płocka (wartość 19,3 mln zł, dofinansowanie 11,3 mln zł),
 • rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej, ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo (wartość 21,5 mln zł, dofinansowanie 10,4 mln zł),
 • poprawa jakości udzielanych świadczeń dla osób z chorobami układu krążenia i w stanach krytycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku (wartość 10,8 mln zł, dofinansowanie 8,6 mln zł);
 • zakup aparatury i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dla AOS i POZ (wartość 17 mln zł, dofinansowanie 5,5 mln zł),
 • rozbudowa systemów informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. E-zdrowie 2.0 (wartość 6,4 mln zł, dofinansowanie 3,8 mln zł),
 • rewitalizacja najstarszej części Gąbina (wartość 4,2 mln zł, dofinansowanie 2,6 mln zł),
 • odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap I (wartość 13,5 mln zł, dofinansowanie 3,4 mln zł),
 • rozbudowa Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim (wartość 7,5 mln zł, dofinansowanie 3,2 mln zł),
 • poprawa dostępności do oferty kulturalnej poprzez modernizację zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach (wartość 6,1 mln zł, dofinansowanie 3,2 mln zł);
 • Sierpecka ponadgminna świetlica środowiskowa SPŚŚ (wartość 836 tys. zł, dofinansowanie 668 tys. zł).

 

PROW 2014–2020

Samorząd Mazowsza wspiera również samorządy lokalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W sumie na działania dotyczące m.in. modernizacji dróg, gospodarki wodno-ściekowej, zabytków czy budowy i modernizacji targowisk władze Mazowsza miały do dyspozycji 88,4 mln EURO, czyli blisko 402 mln zł. Podpisanych zostało już 448 umów na kwotę 329,5 mln zł.

 

150 mln zł na walkę z koronawirusem

Obecnie samorząd Mazowsza realizuje 14 projektów własnych. Największy z nich to „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, wartość dofinansowania 140 mln zł, w tym 124,9 z UE.

 

Do placówek medycznych z subregionu płockiego trafiło blisko 270 000 środków ochrony osobistej, w tym 63 500 masek, ponad 13 850 kombinezonów, 170 000 rękawiczek, 5450 fartuchów, 10 508 nogawek, 1 950 gogli, 15 100 litrów płynów do dezynfekcji i 2500 przyłbic.

Placówki otrzymały także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny. Dla płockiej stacji pogotowia, władze Mazowsza zakupiły specjalny bus do przewozu osób zakażonych niewymagających opieki ratowników medycznych, 4 defibrylatory z wyposażeniem dodatkowym, 50 termometrów bezdotykowych oraz 10 urządzeń do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania. Wkrótce trafi do niej również ambulans typu CC. Z kolei szpital wojewódzki otrzymał mobilny RTG, urządzenie do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania, 5 urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń, 12 ssaków medycznych, 10 pulsoksymetrów, 17 termometrów bezdotykowych, 5 ciśnieniomierzy oraz 20 wózków transportowych. W szpitalu zamontowany został także system do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

Liczba wyświetleń: 901

powrót