Aktualności

Zdalna nauka będzie łatwiejsza

2020.06.30 11:15 , aktualizacja: 2020.07.01 13:11

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Człoinkinie zarządu udzialają wywiadu dla mediów Sprzęt do szkół trafi na...
  • Pozowane zdjęcie pamiątkowe, 62 szkoły z Warszawy i gmin...
  • Członkinie zarządu i beneficjenci pozują do pamiątkowego zdjęcia Dzięki środkom z UE do...

62 szkoły z Warszawy i gmin podwarszawskich otrzymają od samorządu Mazowsza sprzęt komputerowy do prowadzania zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze unijne. Umowy w tej sprawie z samorządem Mazowsza reprezentowanym przez członków zarządu Janinę Ewę Orzełowską i Elżbietę Lanc podpisali beneficjenci z Warszawy i gmin podwarszawskich. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztof Skolimowski. Sprzęt do szkół trafi na przełomie września i października.

 

Władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcia nauczania zdalnego. Po podpisaniu umowy z partnerami samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

 

– Doposażamy mazowieckie szkoły w sprzęt, który pomoże uczniom w zdalnej nauce. Ostatnie miesiące nie były łatwe. Nowa sytuacja, z którą przyszło się mierzyć szkołom była wyzwaniem dla wszystkich. Dlatego tak ważna jest sprawna realizacja tego projektu. Liczymy, że uda się dostarczyć do szkół komputery już na początku nowego roku szkolnego  – podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

 

Dla dzieci i nauczycieli

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do Internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nieposiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

 

– To jeden z naszych najważniejszych tegorocznych projektów unijnych. Udało się nam sprawnie pozyskać duże środki na doposażenie mazowieckich szkół. Trafi do nich sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej. Co istotne, nauczyciele i uczniowie zostaną przeszkoleni, co pozwoli im jeszcze efektywniej wykorzystywać te czasem nowe narzędzia nauki dodaje członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Skala zadania

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2 tys. uczniów.

 

Jedną ze szkół biorącą udział w przedsięwzięciu jest prowadzony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.

 

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa. 

Liczba wyświetleń: 1031

powrót