Aktualności

Samorząd Mazowsza przekazuje Ostrołęce „Stary Szpital”

2020.09.16 15:35 , aktualizacja: 2020.09.16 15:57

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

czterech mężczyzn podpisuje umowę darownizny Władze Mazowsza przekazały...
trzej mężczyźni siedzą przy stole i patrzą na mapę działki Chodzi w sumie o dziesięć...
grupa sześciu osób stoi obok siebie, wszyscy mają w rękach aparaty fotograficzne Wydarzenie wzbudziło duże...

Władze Mazowsza zdecydowały o przekazaniu w drodze darowizny miastu Ostrołęce nieruchomości po starym szpitalu. Chodzi w sumie o dziesięć działek przy ul. Sienkiewicza o łącznej powierzchni ponad 6,2 ha wraz z zabudowaniami.

 

Umowę podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.

 

Zgodnie z warunkami przekazania nieruchomości postawionymi przez władze regionu, ale też deklaracjami prezydenta Ostrołęki, na tym terenie ma być prowadzona działalność lecznicza, związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne. Chodzi m.in. o prowadzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Przekazanie przez samorząd Mazowsza nieruchomości kończy toczącą się już od kilku lat sprawę.

 

–  Dziś przekazaliśmy Ostrołęce „Stary Szpital”. Tą umową, mam nadzieję, otwieramy nowy rozdział dla tego terenu. Prezydent Ostrołęki niejednokrotnie deklarował, że jego celem będzie utrzymanie w tym miejscu działalności medycznej. Chodzi w szczególności o kontynuowanie funkcjonowania zakładu opiekuńczo-leczniczego. Z rozmów wiem, że ma już konkretne plany, co do tego ponad 6-hektarowego terenu. Jego wartość rynkową wyceniono na ponad 18 mln zł – podkreślił marszałek Adam Struzik.


Na przekazywanych darowizną działkach znajduje się kilka obiektów, w tym przede wszystkim budynek główny dawnego szpitala (pow. ponad 6,7 tys. m kw.), ale też inne budynki szpitalne, administracyjne czy dawne garaże. Na działkach znajduje się również m.in. studnia głębinowa czy zbiornik wody.

 

Rozmowy na temat przekazania nieruchomości po dawnym szpitalu były już prowadzone od kilku lat .

– Cieszę się, że taka decyzja została podjęta. To doskonały przykład współpracy między samorządami – dodaje radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.

 

Podpisanie umowy darowizny odbywa się za zgodą radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

– Na przekazanie miastu w ten sposób tych nieruchomości pozwala ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie, z którą nieruchomość może być przedmiotem darowizny miedzy samorządami, jeśli organ wykonawczy, w tej sytuacji zarząd województwa ma zgodę sejmiku – wyjaśnia wicemarszałek Rafał Rajkowski.

 

Po całkowitym przeniesieniu działalności leczniczej do nowego szpitala przy Al. Jana Pawła II  w Ostrołęce nieruchomości po „starym szpitalu” były administrowane przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości. 

 

Na początku 2019 r. prezydent Ostrołęki zwrócił się do władz Mazowsza o przekazanie nieruchomości po byłym szpitalu. Na tym terenie władze miasta planowały uruchomienie domu pomocy społecznej i materialnej dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji. W marcu ubiegłego roku zarząd Mazowsza zdecydował o przekazaniu miastu w drodze darowizny nieruchomości z wyłączeniem części zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym i terenem przyległym do ul. Sienkiewicza. Wskazano jednak cel darowizny oraz postawiono jeden warunek. Miasto miało przejąć prowadzenie zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego znajdującego się na tym terenie.  Władze Ostrołęki w maju ubiegłego roku potwierdziły przyjęcie warunków, decydując się na przejęcie zakładu leczniczego. Prezydent Ostrołęki zaproponował, że nieruchomości zostaną przeznaczone na prowadzenie działalności leczniczej innej niż świadczenia szpitalne. Miały to być  m.in. świadczenia służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawianiu zdrowia udzielane w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej, hospicjum, opiece paliatywnej oraz prowadzeniu działalności komercyjnej w ramach umów z NFZ.

 

– Cieszymy się, że dzięki wypracowanej współpracy z Panem Marszałkiem Adamem Struzikiem udało się doprowadzić sprawę do końca. Samo przejęcie szpitala stanowi pewnego rodzaju dopięcie obietnic wyborczych. Przejęcie wspomnianego terenu było naszym priorytetem. Ta część miasta jest taką zapomnianą strefą, gdzie od momentu przeniesienia szpitala nie było na nią pomysłu. My ten pomysł mamy. W pierwszym etapie chcemy pobudować nowy zakład opiekuńczo-leczniczy, a w kolejnym etapie dobudowywać ośrodki leczenia m.in. rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy też seniorów, którzy będą wychodzili spod opieki zakładu opiekuńczo-leczniczego – podkreśla prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik.

 

Prezydent dodaje również, że teren po byłym szpitalu jest atrakcyjny wizualnie – w otoczeniu zieleni będzie można stworzyć kwitnące na mapie Ostrołęki miejsce do wypoczynku. Przyczyni się to do wzrostu aktywności mieszkańców osiedla Sienkiewicza i Łęczysk.

 

Sejmik Województwa Mazowieckiego, 19 maja 2019 r., wyraził zgodę na przekazanie w drodze darowizny na rzecz miasta Ostrołęki nieruchomości po „starym szpitalu”.   

 

Liczba wyświetleń: 321

powrót