Aktualności

840 lat płockiej Małachowianki

2020.09.21 11:20 , aktualizacja: 2020.09.21 12:38

Autor: oprac.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

budynek szkoły, ujęcie z lotu ptaka Liceum Ogólnokształcące im....
na scenie przy mikrofonie stoi mężczyzna - Małachowianka przez...
na scenie stoi sześć osób, e ręku trzymają dyplomy Jubileusz najstarszej...
na planszy widoczny jest napis 840 lat W tym roku mija 840 lat od...

Najstarsza szkoła w Polsce i jedna z najstarszych w Europie – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, zwane potocznie „Małachowianką” działa nieprzerwanie od 1180 r.

 

Zabytkowe budynki, w których mieści się placówka – dawna Kolegiata św. Michała Archanioła w Płocku – zostały zrewitalizowane dzięki środkom unijnym (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013). W ramach kompleksowego remontu i konserwacji (zakończonego w 2014 r.) m.in. na poddaszu Kolegiaty, w pomieszczeniach biblioteki zaaranżowano nowe sale dydaktyczne, przebudowano aulę oraz sale muzeum znajdujące się w historycznych podziemiach. Powstały specjalne windy i platformy umożliwiające swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Dzięki pracom rewitalizacyjnym podniósł się poziom i komfort kształcenia uczniów.

 

– To niezwykle zasłużona dla naszego regionu placówka, która już od 840 lat niestrudzenie krzewi naukę, kulturę i patriotyzm. Przez stulecia wychowała wielu znakomitych uczniów. Wśród wychowanków Małachowianki było wiele słynnych i zasłużonych postaci, takich jak Paweł Włodkowic, bł. Honorat Koźmiński, Ludwik Krzywicki czy Ignacy Mościcki – podkreślił marszałek Adam Struzik podczas jubileuszu szkoły.

 

Chlubna tradycja i nowoczesna edukacja

Szkoła, kultywując swoje wielowiekowe tradycje, idzie jednocześnie z duchem czasu i postępu. Placówka stale podnosi standardy kształcenia, zapewnia komfortowe warunki nauczania, inwestuje w nowoczesny sprzęt i technologie, realizuje ambitne projekty oraz programy edukacyjne. Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi oraz laboratoriami chemicznymi i fizycznymi. Zapewnia dostęp do nowoczesnych technologii i sprzętu (np. dron, klocki do robotyki, sprzęt do nauczania biologii metodą eksperymentu, nowoczesny sprzęt w pracowniach komputerowych). W zachowanym, pochodzącym z XIII w. skrzydle szkoły z XV-wieczną gotycką wieżą, znajduje się obserwatorium astronomiczne.

 

Małachowianka od lat jest w czołówce polskich liceów, zajmując wysokie miejsca w rankingach i konkursach. Uczniowie uzyskują najwyższe wyniki matur w regionie (j. polski w 2018 r.  – III miejsce na Mazowszu), ale też osiągają najwyższe noty ze wszystkich przedmiotów rozszerzonych przy największej liczbie zdających. Absolwenci Małachowianki zostają studentami na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą (np. Oxford, Cambridge, Coventry). Znajdziemy tu także szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych – koła fotograficzne, astronomiczne, teatralne,  sportowe, naukowe. Prężnie działają m.in. Klub Wolontariatu i Teatr anglojęzyczny SFERA. Placówka współpracuje owocnie nie tylko z lokalnym środowiskiem, lecz także z wiodącymi uczelniami polskimi i zagranicznymi szkołami średnimi.

 

Docenieni

Marszałek Adam Struzik podziękował nauczycielom związanym ze szkołą – obecnym, jak i ich poprzednikom – wręczając medale pamiątkowe Pro Masovia i dyplomy uznania. Medale trafiły do Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku oraz obecnej dyrektor szkoły Katarzyny Góralskiej, Bogdana Iwańskiego – wicedyrektora liceum, nauczycielki Małgorzaty Szymczak oraz emerytowanego nauczyciela i byłego dyrektora liceum Tadeusza Zombirta. Dyplomy uznania – do 12 obecnych i emerytowanych nauczycieli szkoły oraz pracowników placówki z podziękowaniem za rzetelną i pełną zaangażowania pracę na rzecz jej rozwoju i sprawnego funkcjonowania.

 

– To dzięki Państwa wiedzy, doświadczeniu oraz zaangażowaniu kolejne pokolenia uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku mogą zgłębiać tajniki wiedzy, rozwijać swoje zainteresowania oraz przygotowywać się do dorosłego życia, podjęcia studiów wyższych lub pracy zawodowej. Wierzę, że kolejne lata działalności placówki będą bardzo owocne i pozwolą na realizację nowych, ciekawych i ambitnych projektów edukacyjnych – mówił marszałek.

Uroczystość uświetnił koncert „Małachowiacy muzycznie dla Płocka” przygotowany przez uczniów i absolwentów Małachowianki.

 

Gratulacje i serdeczne życzenia dla całej społeczności szkoły!

 

 

Liczba wyświetleń: 399

powrót