Aktualności

O Zielonym Ładzie na posiedzeniu Europejskiego Komitetu Regionów

2020.10.22 13:30 , aktualizacja: 2020.11.13 11:06

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Jednym z prelegentów...
Zielony Ład (fot. arch....

Uczestnicy posiedzenia Grupy Roboczej Europejskiego Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” rozmawiali m.in. na temat prac realizowanych lokalnie i regionalnie w ramach Zielonego Ładu. Był to temat drugiej części spotkania i zarazem wkład w dobiegający już końca Europejski Tydzień Regionów i Miast. W spotkaniu online uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Grupa Robocza Europejskiego Komitetu Regionów „Zielony Ład w terenie” to zespół interdyscyplinarny, koordynowany przez Przewodniczącego Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). Jednym z  członków tej komisji jest marszałek Adam Struzik.

 

Prelegentami podczas części spotkania dot. Zielonego Ładu, było siedmiu sprawozdawców Europejskiego Komitetu Regionów. Opracowują oni, w ramach prac w poszczególnych komisjach, opinie związane z Zielonym Ładem. Marszałek Adam Struzik – jako członek Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER) – omówił wyzwania dla transportu publicznego w miastach i regionach metropolitalnych. Jest to też przedmiot jego opinii, którą przyjęła 24 września br. Komisja COTER (opinia oczekuje obecnie na końcowe przyjęcie na grudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów).

 

W swoim wystąpieniu marszałek Adam Struzik przedstawił szanse i wyzwania stojące przed regionami i miastami w promowaniu ekologicznego i zrównoważonego transportu publicznego. Przybliżył też, jak na szczeblu europejskim i krajowym można go wspierać.

– Transport jest kluczowym obszarem dla COTER w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiada za prawie jedną piątą całkowitej emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Europie i jest jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych nie spadły od 1990 r. Ma to ogromny wpływ regionalny i lokalny, np. z powodu zatłoczenia i złej jakości powietrza na obszarach miejskich – wyjaśnił marszałek.

Dlatego w swojej opinii marszałek podkreślił m.in. konieczność inwestowania w innowacyjne technologie zeroemisyjne oraz wdrażanie programów dotacji dla czystych pojazdów i stacji tankowania paliw alternatywnych (zwłaszcza na obszarach wiejskich).

 

Komisja COTER – zajmując się polityką transportową – promuje współpracę w ramach scentralizowanych działań na szczeblu UE, tak by władze lokalne i regionalne mogły prezentować najlepsze praktyki w zakresie ekologicznej i czystej mobilności miejskiej (w tym rozwiązania technologiczne, zielone zamówienia publiczne). Komisja zajmuje się też zdecentralizowanymi działaniami (z możliwością współfinansowania przez władze lokalne i regionalne) związanymi przejściem na czystą mobilność miejską.

 

Liczba wyświetleń: 194

powrót