Aktualności

Marszałek sprawozdawcą unijnej opinii – obrady EKR

2020.11.10 17:05 , aktualizacja: 2020.11.18 12:48
Autor: Katarzyna Mańska, KM, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Marszałek Adam Struzik został wybrany na sprawozdawcą opinii Europejskiego Komitetu Regionów (EKR) w sprawie „Strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju”. To ważny krok w pracy mającej na celu ochronę zdrowia i środowiska.

 

Za nami kolejne zdalne posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów. Uczestniczył w nim Marszałek Adam Struzik, któremu powierzono funkcję sprawozdawcy opinii KR dotyczącej strategii chemicznej.

Podczas posiedzenia odbyła się debata m.in. na temat osiągania celów klimatycznych na 2030 r. i wspierania zielonej transformacji lokalnie i regionalnie. W dyskusji gościnnie wzięli udział:  Jochen Flasbarth, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego, przedstawiciel prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej oraz Mauro Raffaelo Petriccioni, dyrektor generalny ds. działań w dziedzinie klimatu w Komisji Europejskiej.

Trzeba reagować na zmiany klimatu

Omówiono także opinie i dokumenty robocze. Jednym z nich był  materiał dotyczący integracji systemu energetycznego w UE. Punktem odniesienia dla tego dokumentu jest komunikat KE z 8 lipca br., w którym zaproponowano konkretne działania – polityczne i legislacyjne – mające stopniowe kształtować unijny zintegrowany system energetyczny. Europejski Komitet Regionów zdecydowanie popiera stanowisko, by zredukować emisję gazów cieplarnianych do co najmniej 55 %. By to osiągnąć „bezpośredni przydział odpowiednich środków finansowych na działania dostosowane na poziomie regionalnym i lokalnym” musi być jednak zgodny z przyjętymi celami. W swojej opinii Komisja ENVE zwraca uwagę, że Europejski Zielony Ład musi być centralnym elementem unijnego planu naprawczego. W ten sposób kryzys może okazać się szansą na pilne reagowanie na zmiany klimatu i wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE.

Unijna tablica wyników dla zielonego ładu

Członkowie ENVE omówili także wpływ zmiany klimatu na regiony oraz dokonali oceny Europejskiego Zielonego Ładu. Zaproponowano współpracę z Komisją Europejską, by wprowadzić europejską regionalną tablicę wyników dotyczącą Zielonego Ładu na poziomie regionów (NUTS 2). Ze względu na fakt, że regiony UE mają bardzo różne punkty wyjścia i ścieżki rozwoju, tablica wyników umożliwiłaby udokumentowanie postępów w procesie realizacji Zielonego Ładu. Dało by to możliwość, określenia ewentualnych przeszkód, zaproponowania rozwiązań czy wymiany najlepszych praktyk ze strony liderów. Wspólne Centrum Badawcze mogłoby zapewnić Komisji Europejskiej i Europejskiemu Komitetowi Regionów wsparcie metodologiczne.

Liczba wyświetleń: 216

powrót