Aktualności

Budżet 2021 w sejmiku

2020.11.23 08:10 , aktualizacja: 2020.12.02 22:13

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz i ramiona urzędnika, za nim widać oparcie fotela i ścianę. Skarbnik Województwa...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz i ramiona radnego, za nim widać oparcie fotela i ścianę. Marszałek Województwa...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Tablica informacyjna z prezentacji dotyczącej budżetu. Projekt budżetu Województwa...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz radnego, za nim widać baner z logotypem sejmiku Mazowsza.. Przewodniczący sejmiku...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Tablica informacyjna z prezentacji dotyczącej WPF WM. Wieloletnia Prognoza...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz i ramiona radnego, za nim widać fragmenty ściany. Wiceprzewodniczący sejmiku...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz i ramiona radnego, za nim widać fragmenty ściany. Wiceprzewodniczący sejmiku...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz i ramiona radnego, za nim widać fragmenty okna i ściany. Wicemarszałek Rafał...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz i ramiona radnego, za nim widać fragmenty okna i ściany. Radny Michał Feliks...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz i ramiona radnego, za nim widać oparcie fotela i ścianę. Radny Krzysztof...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz radnego, za nim widać fragmenty okna i ściany. Radny Stefan Traczyk (fot....
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz i ramiona radnego, za nim widać fragmenty okna, ściany. Radny Bartosz Wiśniakowski...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz radnego, za nim widać fragmenty ściany. Radny Michał Tadeusz Góras...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz radnej, za nim widać fragmenty ściany i przedmioty na półkach. Radna Dorota Stalińska...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz radnego, za nim widać fragmenty ściany. Radny Marcin Grabowski...
 • Stopklatka z transmisji live z ekranu komputera. Twarz radnego, za nim widać fragmenty okna, sufitu i ściany. Radny Krzysztof Piotr...

Sejmik Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad budżetem na 2021 r. Sejmik wyraził sprzeciw wobec zamiarów Rządu RP, zmierzających do zawetowania budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy. Radni dyskutowali także na temat wykluczenia regionu stołecznego ze wsparcia regionalnego w nowej perspektywie finansowania europejskiego.

 

Budżet 2021

 

W projekcie budżetu na 2021 r. dochody województwa mazowieckiego oszacowane zostały na 3,4 mld zł, to jest o przeszło 200 mln zł mniej niż w roku 2020. Spowodowane jest to mniejszymi wpływami z dotacji oraz udziału w podatku CIT. Prognozy Ministerstwa Finansów przewidują z jednej strony wzrost dochodów z podatku od osób fizycznych (PIT) o 10 proc. w stosunku do planu na rok 2020, z drugiej spadek dochodów podatkowych od osób prawnych (CIT) o 2,3 proc. Udziały budżetu województwa w tych podatkach mogą wynieść w sumie 2,68 mld zł – o 17,9 mln zł mniej niż w tym roku. Z CIT-u Mazowsze może uzyskać ponad 2,28 mld zł (spadek o 55 mln zł), a z PIT-u 397,5 mln zł (wzrost o 37,2 mln zł).

 

Wydatki zarząd zaplanował na kwotę 3,6 mld zł, w tym majątkowe na ponad 1 mld zł (29 proc. wydatków ogółem). Na inwestycje zaplanowano w budżecie 690,2 mln zł. Najwięcej środków inwestycyjnych skierowano na transport (478,6 mln zł), ochronę zdrowia (280,3 mln zł) i kulturę (76,6 mln zł). Znaczną pozycję w wydatkach stanowić będzie tzw. janosikowe. W przyszłym roku wpłata do budżetu państwa pochłonie aż 638,8 mln zł (wzrost o 46,2 mln zł). Deficyt wyniesie przeszło 212 mln zł i sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym.

 

Projekt budżetu na 2021 r. skierowany został do dalszych prac w komisjach sejmikowych. Zgodnie z nowym trybem prac nad projektem uchwały budżetowej, radni mają 5 dni (do środy 25 listopada br.) na złożenie poprawek.

 

Sejmik przeciwko rządowemu weto

 

Sejmik, głosami 26 radnych koalicji, przyjął stanowisko w którym apeluje do Rządu RP o niewykorzystywanie narzędzia, jakim jest weto wobec wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. Radni z niepokojem obserwują działania podejmowane przez stronę rządową w tej sprawie. Wskazują, że skutkiem tych „działań może być utrata 750 mld zł. Na takie wsparcie z budżetu unijnego i Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy może liczyć nasz kraj w latach 2021-2027. To pieniądze, które m.in. pozwolą pomóc polskim przedsiębiorstwom wyjść z kryzysu i wyprowadzić krajową gospodarkę z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się na skutek pandemii. (…) Z samego tylko Funduszu Odbudowy nasz kraj może otrzymać do 23 mld euro dotacji oraz do 34,2 mld euro pożyczek, a na to zasilenie czeka około 1200 projektów inwestycyjnych z całego kraju wstępnie zakwalifikowanych do Krajowego Planu Odbudowy.” Radni podkreślali również, że „największą pomoc na doposażenie mazowieckich szpitali i stacji pogotowia Mazowsze otrzymało właśnie z UE w ramach projektów o wartości 300 mln zł. Dzięki temu wsparciu, co ważne – przyznanemu niezwłocznie – do mazowieckich szpitali trafiło ponad 40 tys. sztuk sprzętu i wyposażenia oraz ponad 17 mln środków ochrony osobistej. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem puli środków o kolejnych 90 mln zł. To piękny przykład wcielonej w życie pomocniczości i solidarności.”

W konkluzji stanowiska „Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o rozwagę, roztropność i działanie w interesie dobra publicznego oraz całej samorządowej wspólnoty. Apelujemy o niepodejmowanie kroków, które odbiorą mieszkańcom Mazowsza szerokie wsparcie unijne, niezbędne szczególnie w dobie pandemii Covid-19 i spowodowanego przez nią kryzysu, co będzie rzeczywistą stratą dla tysięcy przedsiębiorców, gmin, powiatów, miast i miasteczek. Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do Rządu RP o niewykorzystywanie narzędzia, jakim jest weto wobec wieloletniego budżetu UE.”

 

Podział funduszy europejskich

 

Marszałek Adam Struzik poinformował radnych o piśmie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej, w którym przedstawiona została nową koncepcję wsparcia dla regionów statystycznych NUTS 2 w województwie mazowieckim w perspektywie finansowej 2021–2027. Nowa koncepcja zakłada  wykluczenie regionu stołecznego ze wsparcia regionalnego. Cała alokacja środków unijnych dla regionu stołecznego zaprojektowana będzie w programach krajowych. Tym samym obszar ten – zdaniem marszałka – odcięty będzie od takich inwestycji jak: budowa dróg, zakup transportu publicznego niskoemisyjnego, mała retencja, rewitalizacja kultury i zabytków, wymiana pieców, wsparcie przedszkoli i szkół czy poprawa dostępności do usług zdrowotnych.

Region mazowiecki włączony zostanie natomiast do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Pomoc dla powiatu przemyskiego

 

Pod koniec czerwca przez powiat przemyski (województwo podkarpackie) przeszły nawałnice, które spowodowały bardzo duże straty. Zalane zostały domy, uprawy rolne, zniszczeniu uległy mosty i drogi. Sejmik mazowiecki, odpowiadając na prośbę starosty przemyskiego, udzielił pomocy finansowej w wysokości 200 tys. zł, która przeznaczona zostanie na remont drogi nr 2067 Hucisko Nienadowskie – Dubiecko – Sielnica.

 

Sprzęt dla OSP

 

Ze względu na rezygnację gmin Wiązowna i Sobolew z zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz oszczędności budżetowe, sejmik zgodził się przekazać 400 tys. zł na zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych dla 24 mazowieckich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gmina Goworowo otrzyma natomiast 100 tys. zł dotacji na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki w Kuninie, a gmina Miastków Kościelny 100 tys. zł na modernizację strażnicy OSP Wola Miastkowska.

 

Inne decyzje sejmiku

 

Radni dokonali nowelizacji budżetu na 2020 r. oraz statutu szpitala dziecięcego w Dziekanowie Leśnym. Wprowadzili zmiany w uchwałach dotyczących podziału środków finansowych w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Zgodzili się również na dokonanie darowizny działki, będącej częścią byłego odcinka drogi wojewódzkiej nr 541 w Żurominie na rzecz miasta. Wprowadzili także zmiany do regulaminu Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, pozwalające na realizację tego wydarzenia w sytuacji epidemii. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skierowali skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwały sejmiku nr 116/20. Projekt rocznego programu współpracy województwa z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. skierowano do komisji sejmikowych.

Liczba wyświetleń: 528

powrót