Aktualności

Samorząd Mazowsza dofinansuje edukację zdrowotną

2021.02.11 15:30 , aktualizacja: 2021.02.11 15:44

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Grafika informująca o kwocie przeznaczonej na zadanie i terminie składania ofert. W lewym dolnym rogu znajduje się zdjęcie ratownika medycznego (infografika arch. UMWM)

Promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka nowotworów złośliwych czy zapobieganie chorobom zakaźnym – to tylko niektóre zadania, które mogą być zrealizowane w ramach specjalnie dedykowanego im konkursu ofert. W tym roku na jego realizację władze województwa przeznaczą 400 tys. zł. Oferty można składać do 26 lutego br.

 

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Konkurs przeznaczony jest dla jednostek, które działają w obszarze zdrowia publicznego. Oprócz organizacji pozarządowych, oferty mogą składać m.in. podmioty prowadzące działalność leczniczą spełniające wymogi wskazane w ustawie o zdrowiu publicznym. Edukacja zdrowotna jest podstawą w kreowaniu właściwych postaw w zakresie profilaktyki chorób – wskazuje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

– Odpowiednie nawyki żywieniowe, umiejętność zachowania równowagi pomiędzy pracą, a życiem rodzinnym czy systematyczne wykonywanie badań profilaktycznych mogą przyczynić się do zmniejszenia zachorowalności na otyłość, choroby serca lub zaburzenia depresyjne. Zwłaszcza teraz, gdy wiele osób wykonuje pracę zdalną, nie ma możliwości wykonywania żadnych aktywności. Dlatego zachęcam Państwa do składania ofert – zaznacza Elżbieta Lanc.

 

Szeroki katalog zadań

W tegorocznej edycji konkursu oferty można składać w ramach siedmiu obszarów:

  • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji zdrowia psychicznego;
  • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca promocji idei dawstwa i transplantologii;
  • podniesienie poziomu akceptacji społecznej wobec osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich;
  • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii;
  • wsparcie i promocja ratownictwa medycznego;
  • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki nowotworów złośliwych;
  • edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa dotycząca profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu.

 

Ważne, aby oferty dotyczyły szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej, skierowanej do różnych grup wiekowych, w tym organizacji warsztatów dla seniorów, konferencji dla kadry medycznej, szkoleń e-learnigowych czy konkursów dla najmłodszych.

 

Celem tych działań powinno być zwiększenie świadomości mieszkańców na problemy zdrowotne – podkreśla przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Piotr Kandyba.

– Na realizację zadań przeznaczono w sumie 400 tys. zł. Maksymalne wsparcie przewidziane na realizacje jednego projektu to 25 tys. zł. Projekty mogą dotyczyć m.in.: promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki nowotworów złośliwych czy zapobiegania chorobom zakaźnym. Czekamy na Państwa pomysły. W związku z pandemią COVID-19 zachęcamy do realizacji zadań przy zastosowaniu rozwiązań teleinformatycznych lub innych środków łączności – dodaje radny sejmiku województwa mazowieckiego.

 

Realizacja zadania musi zakończyć się do 31 grudnia br. Oferty można składać do 26 lutego br. Formularz ofertowy oraz dodatkowe informacje i szczegółowe warunki konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce „Otwarte konkursy ofert” oraz www.zdrowemazowsze.mazovia.pl

 

 

Liczba wyświetleń: 384

powrót