Aktualności

Sesja Plenarna Europejskiego Komitetu Regionów

2021.03.19 09:45
Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Flaga UE na tle beezchmurnego nieba Odbyła się Sesja Plenarna...

Ekologia, handel, edukacja i polityka emigracyjna to tylko niektóre tematy poruszone podczas Sesji Plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. Województwo mazowieckie podczas zdalnych obrad reprezentował marszałek Adam Struzik.

 

Surowce krytyczne

Członkowie przyjęli szereg opinii, m. in. Plan działania w sprawie surowców krytycznych, w którym podkreślili, że nowoczesne społeczeństwa i gospodarki nie mogą trwale funkcjonować bez niezawodnych, bezpiecznych, konkurencyjnych i racjonalnych ekologicznie dostaw surowców. Przy tym surowce krytyczne to takie, które mają duże znaczenie gospodarcze, lecz w przypadku których w Unii Europejskiej nie istnieją dziś bezpieczne i trwałe dostawy z rodzimych źródeł.

 

Polityka handlowa

Dokonali także przeglądu polityki handlowej, doceniając konsultacje społeczne zainicjowane przez Komisję Europejską z myślą o przeprowadzeniu na początku 2021 r. przeglądu polityki handlowej na rzecz silniejszej Europy. Podkreślono, że konieczne jest gruntowne przemyślenie polityki handlowej w celu zapewnienia spójności ze zobowiązaniami Europejskiego Zielonego Ładu na rzecz zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, sprostania wyzwaniom związanym z transformacją cyfrową, zwiększenia konkurencyjności przemysłu europejskiego, przyczynienia się do tworzenia miejsc pracy w Europie i podniesienia poziomu życia wszystkich obywateli.

 

Edukacja

Na sesji plenarnej poruszono także konieczność utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. zwracając uwagę na to, że dziedzina ta ma zasadnicze znaczenie dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych, zwłaszcza w nowym kontekście, w którym jest ona pierwszoplanowym czynnikiem strategicznym w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Edukacja ma również istotny wpływ na inne obszary zainteresowania samorządów lokalnych i regionalnych, takie jak drenaż lub pozyskiwanie mózgów, spójność społeczna, transformacja cyfrowa, innowacje (technologiczne i społeczne), ekologiczne społeczności oraz współpraca między środowiskiem akademickim a innymi sektorami.

 

Debaty

Istotnym fragmentem sesji były debaty, m. in. z Ylvą Johansson, komisarz ds. wewnętrznych UE.  Podkreśliła ona, że europejska polityka migracyjna powinna jak najlepiej rozumieć rolę i doświadczenia miast i regionów w integracji i wspierać ich wysiłki w walce z radykalizacją postaw. Debata odbyła się przy okazji podpisania partnerstwa pomiędzy Europejskim Komitetem Regionów a Komisją Europejską w sprawie integracji migrantów.

Debatowano także na temat handlu i odbudowy gospodarczej w UE oraz Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście finansowania i realizacji fali renowacji w regionach, miastach i wsiach.

 

Nagrody dla regionów przedsiębiorczych

Ponadto pierwszego dnia sesji wręczono nagrodę dla Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2021–2022. Laureatami zostali:

  • miasto Castelo Branco (Portugalia)
  • miasto Gabrovo (Bułgaria)
  • region Helsinki-Uusimaa Region (Finlandia)
  • region Madrycki (Hiszpania),
  • region Alpy-Lazurowe Wybrzeże (Francja)
  • województwo śląskie (Polska).

Liczba wyświetleń: 108

powrót