Aktualności

O „zielonych” rozwiązaniach na posiedzeniu ENVE

2021.03.26 13:10 , aktualizacja: 2021.03.29 09:25
Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Screen z posiedzenia w trybie zdalnym W posiedzeniu wziął udział...
Flaga UE na tle beezchmurnego nieba Kolejne posiedzenie Komisji...

Kolejne posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów odbyło się 26 marca. Wziął w nim udział marszałek Adam Struzik.

 

Co z chemikaliami?

W części poświęconej opracowywanym przez komisji ENVE opiniom, marszałek Adam Struzik zaprezentował tę, której jest sprawozdawcą –„Bezpieczne i zrównoważone chemikalia na rzecz środowiska wolnego od toksyn w europejskich miastach i regionach”.

– Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz równowagi jest ważnym elementem polityki gospodarczej opierającej się na zielonych rozwiązaniach. Efekty jej wdrożenia są oczekiwane przez regiony oraz społeczeństwo. Chcemy wskazać w opinii rolę regionów w procesie jej wdrażania, koncentrując się na zdrowiu mieszkańców i środowisku. Widzimy w niej jednocześnie szansę na podnoszenie konkurencyjności poprzez innowacyjne rozwiązania – wyjaśnił marszałek Adam Struzik. Opinia zostanie ostatecznie przyjęta na majowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów.

 

Klimat

Członkowie Komisji przyjęli także opinię dotyczącą „Impulsu dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego” oraz opinię „Ambitniejszy cel klimatyczny Europy do 2030 r. w związku z COP26”.

 

Bioróżnorodność

Kolejną zaprezentowaną opinią był dokument „Władze lokalne i regionalne chroniące środowisko morskie”, w którym KR poparł cele i założenia dotyczące ochrony różnorodności biologicznej zawarte w Zielonym Ładzie UE i unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności biologicznej 2030. oraz wyraził życzenie, by w swym planie działania, który ma zostać opublikowany do 2021 r. Komisja Europejska uwzględniła jasne i wymierne cele, wraz z towarzyszącymi im terminami, z myślą o ochronie zasobów rybnych i ekosystemów morskich.

 

Debaty

Odbyły się także debaty na temat Zielonego Ładu – dotyczyły ekologicznej odbudowy gospodarki oraz działań w dziedzinie klimatu w kontekście globalnym, stanowiąca przygotowanie do dorocznego spotkania COP (Konferencji Stron) Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), na którym jak co roku członkowie dokonają przeglądu zgłoszeń krajowych i ocenią skutki działań podjętych przez strony mające zredukować i ustabilizować emisję gazów cieplarnianych.

Liczba wyświetleń: 122

powrót