Aktualności

Szansa na terapię dla dzieci z FAS

2021.04.07 15:30 , aktualizacja: 2021.04.07 15:49

Autor: Hanna Maliszewska, rzeczniczka prasowa MCPS, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Mazowieckie Centrum...

Ubiegłoroczny pilotaż ze specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD przyniósł świetne efekty. W projekcie wzięło udział więcej rodzin – ponad 100 – niż pierwotnie zakładano. Dlatego w tym roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zdecydowało się kontynuować te działania, planując podpisanie umów od razu na 3 lata. Organizacje pozarządowe mają do wykorzystania na ten cel 750 tys. zł.

 

Alkoholowy zespół płodowy (FAS) oraz Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) są klasyfikowane jako jednostka chorobowa obejmująca dysmorfię twarzy, nieprawidłowe wzrastanie oraz zaburzenia centralnego układu nerwowego dziecka. Mają też wpływ na rozwój intelektualny i społeczny – zarówno w okresie dorastania, jak i po osiągnięciu dorosłości. FAS/FASD jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

 

Trudna diagnoza FAS/FASD

– Niektóre dzieci mogą przejawiać subtelne symptomy, będące efektem pośredniego kontaktu z alkoholem w życiu płodowym, które widoczne staną się dopiero w wieku szkolnym. Mogą to być problemy z nauką czy zachowaniem. W wielu przypadkach trudno jest o diagnozę, a przez to opóźnia się pomoc. Szczególnie w przypadku dzieci adoptowanych i tych będących w pieczy zastępczej nie zawsze ma się pełny obraz tego, jak przebiegała ciąża. Dlatego z myślą o tych rodzinach chcemy zapewnić możliwość terapii, konsultacji, pomoc dla tych rodzin i dzieci – podkreśla Elżbieta Lanc, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Planowane wsparcie ma objąć minimum 40 dzieci z 40 rodzin umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej, w tym instytucjonalnej. Ubiegłoroczny pilotaż przeprowadzony był tylko w powiatach subregionu radomskiego. W tym roku nie ma takich ograniczeń.

 

Projekt o szerszym zasięgu

– Działania wynikające z realizacji projektu będą obejmować zarówno diagnozę psychologiczno-pedagogiczną rodzin z dziećmi z podejrzeniem lub stwierdzeniem FAS/FASD, jak i realizację programu terapeutycznego lub wskazanie kierunków i możliwości terapii. Możliwe też będą konsultacje w zakresie skutecznych metod i kierunków pracy z dzieckiem. Wszystko to ma na celu pomóc dzieciom z FAS, a jednocześnie podnieść kompetencje rodziców i osób prowadzących wszelkie formy pieczy zastępczej – podkreśla Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. profilaktyki uzależnień i wspierania rodziny.

Jak podaje Ośrodek Badania Opinii Publicznej (TNS OBOP), co szósta kobieta w wieku 18–35 lat uważa, że mała dawka alkoholu nie szkodzi matce i dziecku, a 35 proc. badanych było świadkiem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Natomiast jedna trzecia ankietowanych kobiet, które urodziły jedno lub więcej dzieci, przyznaje się do spożywania niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży. Co roku w Polsce rodzi się około 1000 dzieci z FAS na 300 000 urodzeń. Jedno na sto dzieci cierpi na zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez ich matki w czasie ciąży, a jedno na pięćset dzieci ma FAS. Na świat przychodzi 10 razy więcej dzieci z pełnoobjawowym FAS niż z zespołem Downa.

 

Trzyletnie umowy

Tegoroczny otwarty konkurs ofert poradnictwo dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD przewiduje trzyletnie umowy z organizacjami pozarządowymi. Oferty można składać do 13 kwietnia 2021 r. przez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdują się również na stronie MCPS (otwarte konkursy ofert – aktualne otwarte konkursy ofert – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej poradnictwa dla rodzin z dziećmi FAS/FASD).

 

Liczba wyświetleń: 190

powrót