Aktualności

Odbyła się 144. sesja plenarna KR

2021.05.06 16:10 , aktualizacja: 2021.05.10 11:44

Autor: Anna Kobyłecka (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Marszałęk podczas zdalnej sesji W sesji uczestniczył...
  • Przemawiający mężczyzna w garniturze Antonio Costa, fot. KR
  • Mężczyzna ze słuchawkami w uszach na tle baneru POmorzą Zachodniego Pomorze Zachodnie...
  • Mężczyzna w garniturze Od 5 do 7 maja 2021 r....
  • Brunetka na tle olejnego obrazu Helena Dalli – europejska...

Od 5 do 7 maja 2021 r. trwają obrady 144. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w formule on-line. W sesji uczestniczy marszałek Adam Struzik, który prezentował projekt opinii ws. Strategii Chemicznej.

 

Co dalej z chemikaliami?

Marszałek przedstawił opinię Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) pt. „Bezpieczne i zrównoważone chemikalia dla środowiska wolnego od toksyn w miastach i regionach Europy”. Nowa Strategia chemiczna jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia zerowego zanieczyszczenia środowiska naturalnego, wolnego od substancji toksycznych, ogłoszonego w Europejskim Zielonym Ładzie. Strategia dotyczy codziennego życia wszystkich Europejczyków, stawiając sobie podwójny cel: lepszą ochronę zdrowia obywateli i środowiska oraz wspieranie innowacji w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów, ożywiając w ten sposób gospodarkę i zwiększając swoją konkurencyjność na rynku globalnym. Marszałek Adam Struzik w swojej opinii wskazał zarówno dobre strony i korzyści prowadzonych działań, jak również zagrożenia, z jakimi będą musiały zmierzyć się zarówno władze regionalne i lokalne, jak i mieszkańcy i przemysł.

– Projekt opinii został przyjęty na ostatnim posiedzeniu Komisji ENVE, 26 marca 2021 r. Po posiedzeniu ENVE zgłoszono jeszcze 8 poprawek, mających charakter uzupełniający opinię do Strategii Chemicznej. Wszystkie propozycje zostały szczegółowo przeanalizowane. Były one bardzo cenne i pozwoliły bardziej doprecyzować wszystkie istotne zagadnienia poruszane w Strategii Chemicznej – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

Opinia została przyjęta większością głosów.

Zdrowie i kwestie socjalne

Pierwszego dnia majowej sesji plenarnej KR przemawiał António Costa, premier Portugalii, która obecnie sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Mówił o planie działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych i ogromnej wadze jego skutecznego wdrożenia. Będzie ono możliwe wyłącznie pod warunkiem zaangażowania wszystkich szczebli sprawowania rządów, z poszanowaniem zasady aktywnej pomocniczości. Antonio Costa wskazał również koniec lata br. jako czas, gdy osiągniemy w Unii Europejskiej odporność stadną na COVID-19. Po debacie z członkami KR temat kontynuowano podczas przedstawienia opinii pt. Wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych z perspektywy lokalnej i regionalnej.

5 maja br. KR gościł również na obradach Davida Sassoliego, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący skoncentrował się w swoim przemówieniu na sytuacji związanej z pandemią COVID-19 i polityce zdrowotnej państw Unii Europejskiej.

Natomiast drugiego dnia sesji plenarnej miała miejsce debata pod hasłem „#UNIONOFEQUALITY”, którą poprowadziła Helena Dalli – europejska komisarz ds. równości.

13 opinii

Podczas sesji plenarnej przedstawiono rezolucję dotyczącą konferencji w sprawie przyszłości Europy, która planowo ma odbyć się 9 maja br. w Strasburgu. Europejski Komitet Regionów wezwał do nawiązania i kontynuowania europejskiego dialogu z obywatelami w celu wzmocnienia demokracji na wszystkich poziomach sprawowania rządów oraz zachęcania obywateli do udziału w budowaniu UE. Podano również do wiadomości rezolucję ws. swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielony certyfikat cyfrowy) oraz zwiększenia produkcji szczepionek.

Na posiedzeniach zaprezentowano łącznie 13 opinii, dotyczących m.in. równych praw w Unii Europejskiej, ochrony środowiska morskiego, doświadczeń i wniosków miast i regionów z kryzysu COVID-19, wniosków dot. opieki zdrowotnej, strategii farmaceutycznej, strategii EU dotyczącej integracji systemu energetycznego, edukacji cyfrowej na lata 2021–2027 i mediów w cyfrowej dekadzie.

 

Liczba wyświetleń: 196

powrót