Aktualności

Subregion ciechanowski inwestuje w gospodarkę cieplną budynków

2021.07.02 10:30 , aktualizacja: 2021.07.02 10:44
Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Pamiątkowe zdjęcie z symbolicznym, dużym czekiem Gmina Opinogóra Górna...
Cztery osoby poizują z symbolicznym czekiem POnad 1,3 mln zł otrzymała...
Moment podpisania dokumentów Umowy podpisano 2 lipca...

Termomodernizacja sześciu szkół, trzech świetlic i budynku urzędu gminy to inwestycje, które niebawem będą realizowane na terenie subregionu ciechanowskiego. Pomogą fundusze unijne. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego do gmin Joniec, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Przasnysz trafi na ten cel w sumie ponad 5,8 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014–2020.

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie (gmina Ojrzeń)

W ramach inwestycji ocieplone będą m.in. ściany zewnętrzne budynku, fundamenty, piwnica, podłogi oraz stropodach nad salą gimnastyczną i salami lekcyjnymi. Oprócz tego modernizowane zostaną instalacje grzewcza oraz ciepłej wody. Pojawią się nowe grzejniki z zaworami termostatycznymi. Istniejąca kotłownia będzie zastąpiona zastąpiona pompą ciepła oraz kotłem gazowy. W szkole pojawi się też energooszczędne oświetlenie. Wszystko to pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania budynku i ochronę środowiska. Warta ponad 2 mln zł inwestycja otrzymała przeszo 1,3 mln zl unijnego wsparcia.

 

Modernizacja budynków szkół podstawowych w Królewie  i Jońcu oraz budynku Urzędu Gminy w Jońcu

Ten projekt wart jest niemal 3 mln zł, a jego realizacja możliwa była dzięki 1,7 mln zł dofinansowania. W ramach termomodernizacji Urzędu Gminy w Jońcu m.in. ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i stropodach. Nowe okna i drzwi uszczelnią budynek. Dodatkowo zmodernizowana będzie instalacja grzewcza dzięki likwidacji kotłowni węglowej i montaż kotłowni gazowej, pomp obiegowych c.o. oraz wymianę rurociągów i grzejników. Z kolei w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie ocieplone zostaną ściany, podłogi, strop nad piwnicą oraz stropodach nad salą gimnastyczną. Zmodernizowane będą także instalacje grzewcza i ciepłej wody. Natomiast prace prowadzone w Szkole Podstawowej w Jońcu obejmą zarówno ocieplenie ścian i posadzek, jak i wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zniknie kotłownia węglowa, a w jej miejscu powstanie kotłownia gazowa. W wyniku przeprowadzonych prac obniżą się koszty ogrzewania, a także zwiększy się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych.

 

Ciepło i ekonomicznie w  szkole podstawowej i świetlicy wiejskiej w gminie Opinogóra Górna

Inwestycja będzie realizowana w szkole podstawowej w Kołaczkowie oraz w świetlicy wiejskiej w Zygmuntowie. W obydwu budynkach wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne, a  ściany zewnętrzne, dachy i stropodachy ocieplone. Ponadto przebudowane zostaną systemy grzewcze i zastosowane OZE w postaci instalacji systemu generatora fotowoltaicznego. W szkole modernizację przejdzie instalacja centralnego ogrzewania, a w świetlicy kocioł węglowy zostanie wymieniony na kocioł kondensacyjny wraz z wymiennikiem cwu. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, ale też na poprawę jakości powietrza w gminie Opinogóra. Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał na tą inwestycję prawie 980 tys. zł dofinansowania, a całkowity jej koszt to ponad 2 mln zł.

 

Termomodernizacja części budynków szkół podstawowych w Nowej Krępie i Bogatem oraz świetlic wiejskich w Szli i Bartnikach (gmina Przasnysz)

Dzięki wsparciu unijnemu termomodernizację przejdą: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem, Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie, świetlica wiejska w Bartnikach i świetlica wiejska w Szli.

W ramach inwestycji w świetlicy w Bartnikach pojewi się nowa stolarka okienna i drzwiowa, a strop i ściany będą docieplone. Budynek zyska nowy dach oraz nowa instalację centralnego ogrzewania z kotłownią gazową. Z kolei w szkole w Bogatem prace będą polegać na dociepleniu ścian, wymianie okien i drzwi, a system centralnego ogrzewania przejdzie modernizację polegającą na zastąpieniu kotła węglowego kotłemł pelletowym. Podobne prace prowadzone będą w budynku szkoły w Nowej Krępie, gdzie docieplone zostaną dach, strop, podłogi czy ściany. Zmodernizowany będzie również system ogrzewania oraz pojawi się  instalacja fotowoltaiczna. Natomiast prace prowadzone w świetlicy wiejskiej w Szli obejmą docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie posadzek, modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Dzięki termomodernizacji części budynków szkół i świetlic w gminie Przasnysz nastąpi poprawa warunków zarówno dla dzieci, jak i mieszkańców korzystających z usług edukacyjnych czy rekreacyjnych. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych pozwoli na obniżenie kosztów zużywanej energii i korzystnie wpłynie na środowisko. Wart  3,2 mln zł projekt „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Przasnysz” otrzymał przeszło 1,7 mln zł dofinansowania z UE.

Liczba wyświetleń: 274

powrót