Informacje prasowe

Sprostowanie do artykułu „Jak będzie trzeba to coś przyleci”

2005.11.28 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Szanowny Pan
Sławomir Baćkowski
Dyrektor Oddziału
dziennika „Echo Dnia”
w Radomiu


SPROSTOWANIE


Zgodnie z artykułem 31 i 32 prawa prasowego zwracam się z prośbą o zamieszczenie sprostowania do artykułu pt. „Jak będzie trzeba to coś przyleci”, który ukazał się 25 listopada 2005 r. w „Echu Dnia”. Powyższy artykuł zawiera treści nieścisłe i niezgodne z prawdą.

Do obowiązków dyrektora szpitala, a nie marszałka województwa, należy przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i zgłoszenie lądowiska do rejestru w PP ”Porty Lotnicze”.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu nie zgłaszała do organu założycielskiego informacji o trudnościach, związanych z przedłużającymi się procedurami. W związku z tym sformułowanie „niefrasobliwe podejście do życia lub śmierci pacjentów łączy urzędników marszałka i dyrekcję szpitala na Józefowie” jest nieprawdziwe.

Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektor W.SZ.Z w Radomiu, przewidywany termin zgłoszenia lądowiska do rejestracji nastąpi do końca grudnia 2005r.
Z poważaniem

Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 674

powrót