Informacje prasowe

Informacja prasowa. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej

2005.12.19 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

20 grudnia br. zostanie podpisane porozumienie w sprawie realizacji projektu Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa.

Projekt zakłada wprowadzenie elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego na Mazowszu. Dzięki rozwiązaniom informatycznym, zostanie usprawniony przepływ danych przestrzennych pomiędzy gminami, powiatami i województwem. System pozwoli na zwiększenie efektywności pracy administracji oraz uprości procesy inwestycyjne.

Głównym pomysłodawcą projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, zaś partnerami powiaty: Miński, Płocki, Radomski, grodzki Ostrołęka i Miasto Mława oraz gminy: Jedlińsk i Mrozy.

Projekt zostanie zgłoszony jako wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 (Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
z up. Rzecznika Prasowego
Magdalena Lewandowska

Liczba wyświetleń: 574

powrót