Informacje prasowe

Informacja prasowa: Samorząd Województwa wspiera mazowieckie powiaty i gminy

2006.01.20 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W 2006 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy 100 mln zł na wsparcie najuboższych terenów na Mazowszu. W ramach autorskiego Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza gminy i powiaty mogą ubiegać się o dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych i gminnych, placówek oświatowych, budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.

Samorządowy Program Rozwoju Mazowsza tworzą: Mazowiecki Program Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej, Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Mazowiecki Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich. W przygotowaniu jest kolejny program dotyczący budowy i modernizacji placówek sportowych, które znajdują się na terenach wiejskich.

Programy Samorządu Województwa Mazowieckiego, są pionierskimi w skali kraju. Kwoty przekazywane na ich realizację pochodzą w całości ze środków własnych województwa.

- Kontrakt wojewódzki, który miał wspomóc finansowanie inwestycji samorządowych z roku na rok jest ograniczany. Staramy się wypełnić tę lukę. Bez dodatkowych pieniędzy z naszego budżetu rozwój regionalny byłby fikcją. Priorytetowym zadaniem Zarządu Województwa Mazowieckiego jest dbałość o zrównoważony rozwój całego Mazowsza i wyrównanie dysproporcji w poziomie życia jego mieszkańców. Dokładamy wszelkich starań by pobudzić gospodarczo tereny zaniedbane, m.in. poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury. W tym celu stworzyliśmy specjalne programy – podkreśla marszałek Adam Struzik.


MAZOWIECKI PROGRAM WSPARCIA ROZWOJU POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Program ma na celu kompleksową przebudowę dróg na Mazowszu. W tegorocznym budżecie na modernizację i renowację dróg powiatowych zabezpieczono 21 mln zł. O wsparcie mogą ubiegać się wszystkie powiaty. Warunkiem jest, by modernizowana droga powiatowa łączyła się z drogą wojewódzką. Pomoc finansowa nie dotyczy nakładów na prace przygotowawcze i obsługę realizacji zadania. Zakłada się, że pomoc inwestycyjna dla powiatów będzie stanowić do 75% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 500 tys. zł. Powiaty mogą ubiegać się o dofinansowanie do trzech zadań drogowych.

W 2005 roku dzięki wsparciu samorządu województwa udało się rozpocząć przebudowy 58 dróg powiatowych. Na ten cel z budżetu województwa przekazano 18 mln zł.


MAZOWIECKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH.

Mazowsze, mimo pozycji największego i najbogatszego województwa w kraju, jest regionem mocno zróżnicowanym pod względem gospodarczym i społecznym. Województwo tworzą zarówno gminy zamożne, gdzie dochód na jednego mieszkańca przekracza 2,5 tys. zł, jak i ubogie, których dochody nie przekraczają 200 zł. Średni dochód z podatków dla gmin wiejskich i wiejsko-miejskich Mazowsza wynosi 547 zł.

Aby wyrównać różnice pomiędzy poszczególnymi gminami samorząd województwa stworzył MPWROW. Jest on skierowany do najuboższych gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Samorząd województwa dofinansuje budowy dróg gminnych, wodociągów
i kanalizacji.

W 2006 r. na ten cel z budżetu województwa wyasygnowano 49 mln zł. Aby otrzymać wsparcie, gminy muszą złożyć wniosek z uzasadnieniem inwestycji. Dofinansowanie otrzymają gminy, których wskaźnik G na rok 2006 (wskaźnik zamożności/dochody podatkowe na mieszkańca) nie przekracza średniej wojewódzkiej. Maksymalna kwota dotacji wyniesie do 250 tys. zł i nie może przekroczyć 90 proc. kosztów inwestycji.

W 2005 r. ze wsparcia samorządu województwa skorzystało 155 mazowieckich gmin, które otrzymały 44 mln zł. Dzięki tym środkom dofinansowano budowę kanalizacji w 10 miejscowościach. Wsparcie uzyskały także budowy sieci wodociągowych w 30 miejscowościach, przebudowano 1 stację uzdatniania wody, a 1 zmodernizowano. Udało się także wspomóc finansowo budowę i modernizację 82 odcinków dróg gminnych.


MAZOWIECKI PROGRAM MODERNIZACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENACH WIEJSKICH.

Ten program będzie realizowany po raz pierwszy w tym roku. O dotację mogą ubiegać się szkoły wiejskie i z miast do 15 tys. mieszkańców. Dotacja obejmie remonty szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich oraz zakup sprzętu do stołówek, świetlic, bibliotek i pracowni komputerowych. Samorząd Województwa na modernizację obiektów oświatowych przekaże 10 mln zł. Wysokość dofinansowania na jednego beneficjenta nie może przekraczać 50 proc. kosztów zadania oraz kwoty 100 tys. zł.

Szczegółowe informacje: zasady ubiegania się o dotacje celowe oraz termin naboru wniosków zostanie ogłoszony na stronie www.mazovia.pl
Wiesława Lipińska
Rzecznik Prasowy

Liczba wyświetleń: 877

powrót