Informacje prasowe

Sprostowanie do artykułu pt. „Kolej Mazowiecka: Odrzucona skarga”

2005.04.14 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Szanowny Pan
Grzegorz Gauden
Redaktor Naczelny
Rzeczpospolitej

Pl. Starynkiewicza 7/9
02-015 WarszawaZgodnie z artykułem 31 i 32 prawa prasowego zwracam się z prośbą o zamieszczenie sprostowania do artykułu pt. „Kolej Mazowiecka: Odrzucona skarga”, podpisanego inicjałami A.BU., który ukazał się 14 kwietnia br. na łamach „Rzeczpospolitej”. Powyższy artykuł zawiera treści nieścisłe i niezgodne z prawdą.


SPROSTOWANIE


  1. Nie jest prawdą, że „sąd przyznał rację firmom Pesa i Siemens”. W dniu 12 kwietnia br.. w sądzie okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa Sygn. akt VCa 100/05, na skutek wniesionej skargi przez firmę Pesa. Siemens nie wniósł skargi do Sadu Okręgowego. Sąd odroczył wydanie wyroku i wyznaczył termin jego wydania na dzień 19 kwietnia br.

  2. Nie jest prawdą, że „sąd odrzucił skargę mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego”. Sprawa w związku z wniesieniem skargi przez Urząd Marszałkowski posiada sygn. akt. V Ca 150/05 i termin tej rozprawy nie został przez sąd wyznaczony. W dniu 12 kwietnia br. odbyło się jedynie posiedzenie niejawne.

  3. Nie jest prawdą, że zespół arbitrów nakazał usunięcie wymogu w zakresie posiadania odpowiedniego doświadczenia. Zespół arbitrów nakazał jedynie dostosowanie ich do wymogów ustawy prawa zamówień publicznych. Wymóg doświadczenia, zgodnie z wyrokiem arbitrów, pozostanie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Z wyrazami szacunku
Wiesława Lipińska
Rzecznik Prasowy

Liczba wyświetleń: 643

powrót