Informacje prasowe

Informacja prasowa. Inwestycje drogowe w regionie ciechanowskim

2006.02.15 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W latach 2006-2008 Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy blisko 900 mln zł na remonty i modernizację 730 km dróg na Mazowszu. Na przebudowy dróg w regionie ciechanowskim przeznaczono 21 mln zł. Nakłady na inwestycje w tym regionie są dwukrotnie większe niż w roku ubiegłym.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza siecią dróg wojewódzkich o długości 2816 km. W latach 1999-2005 wyremontowano i zmodernizowano 782,22 km dróg. Do wykonania pozostało jeszcze blisko 1700 km. Stan techniczny pozostałych 1100 km dróg jest dobry.

W najbliższych dwóch latach Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przebuduje 63 odcinki dróg o długości ponad 730 km. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na modernizację dróg wylotowych z Warszawy i wokół stolicy.

W regionie ciechanowskim zostaną wyremontowane 3 odcinki drogowe o długości 28,5 km. Zaplanowano przebudowy tras:
 • nr 617 na trasie Przasnysz – Ciechanów (odcinek o dł. 24 km) – o wartości 18 mln zł
 • nr 561na odcinku Zgagowo - Zawidz (3 km) – o wartości 1,8 mln zł
 • nr 541 w miejscowości Lubowidz (1,5 km) – o wartości 1,2 mln zł

Przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich finansowana jest z kilku źródeł: budżetu województwa mazowieckiego, funduszy unijnych oraz programów PHARE. W latach 2006-2008 z budżetu województwa na polepszenie stanu dróg zostanie przeznaczonych ok. 279 mln zł. Ze środków unijnych będzie pochodzić blisko 610 mln zł. Ze środków PHARE – 2,5 mln zł.

W bieżącym roku Zarząd Województwa Mazowieckiego złożył także 3 projekty o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Koszt przedsięwzięć wynosi 123 mln zł, z czego 36,5 mln zł będzie stanowić wkład własny województwa. Z tych środków zamierza się przebudować drogi wojewódzkie:
 • nr 567 Płock – Góra o wartości 42,3 mln zł
 • nr 580 Warszawa – Leszno (odc. Stare Babice – Warszawa) o wartości 10,2 mln zł
 • nr 728 Nowe Miasto nad Pilicą - granica województwa o wartości 71,3 mln zł

Aktualnie realizowanych jest 5 projektów, które są finansowane z funduszy unijnych. Ich wartość wynosi 160,9 mln zł:
 • nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz.
 • nr 694 od drogi krajowej nr 8 przez Brok do Małkini
 • nr 630 Nowy Dwór Maz. – Jabłonna
 • nr 580 Warszawa – Leszno (odc. Stare Babice – Leszno)
 • nr 579 Kazuń – Błonie (odc. Kazuń – Leszno – Białuty)


INWESTYCJE DROGOWE W LATACH 2004-2005

W 2004 roku wyremontowano i zmodernizowano 23 odcinki dróg wojewódzkich o długości 59 km. Wydano na ten cel 30,5 mln zł.

W 2005 roku udało się przebudować i wyremontować 133 odcinki dróg o długości 282 km. Wartość inwestycji przekroczyła 140 mln zł, z czego blisko 12 mln zł przeznaczono na remont 12 odcinków dróg o długości 17,7 km w regionie ciechanowskim.


EFEKTY MODERNIZACJI DRÓG

Modernizacja mazowieckich dróg zwiększy ich nośność i poprawi nawierzchnię. Usprawni połączenia komunikacyjne w ruchu lokalnym i krajowym. Rozbudowa tras komunikacyjnych przyczyni się do aktywizacji zawodowej mieszkańców peryferyjnych gmin na Mazowszu. Zapobiegnie to pogłębianiu się bezrobocia.

Dzięki korekcie parametrów geometrycznych i poprawie nawierzchni dróg zmniejszą się koszty eksploatacji pojazdów, skróci się czas podróży, a przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Lepsze drogi przyczynią się także do rozwoju gospodarczego miast i gmin. Rozbudowa sieci dróg zwiększy atrakcyjność terenów poza Warszawą dla tworzenia nowych miejsc pracy.
Wiesława Lipińska
Rzecznik Prasowy

Pliki do pobrania

Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 255, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 272, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 641

powrót