Informacje prasowe

Informacja prasowa. 900 mln zł na modernizację dróg w aglomeracji warszawskiej i na Mazowszu

2006.02.15 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W latach 2006-2008 Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczy blisko 900 mln zł na remonty i modernizację 730 km dróg na Mazowszu. Na przebudowy tras wyjazdowych z Warszawy oraz dróg w aglomeracji warszawskiej przeznaczono 460 mln zł. Nakłady na inwestycje w tym regionie są czterokrotnie większe niż w roku ubiegłym.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza siecią dróg wojewódzkich o długości 2816 km. W latach 1999-2005 wyremontowano i zmodernizowano 782,2 km dróg. Do wykonania pozostało jeszcze blisko 1700 km. Stan techniczny pozostałych 1100 km dróg jest dobry.

W najbliższych dwóch latach Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przebuduje 63 odcinki dróg o długości ponad 730 km. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na modernizację dróg wylotowych z Warszawy i wokół stolicy.

W regionie podwarszawskim zostanie wyremontowanych 25 odcinków dróg o długości ponad 347 km. Na liście inwestycji znajduje się 6 dróg wyjazdowych z Warszawy, pozostałe to drogi na terenie podwarszawskich powiatów.

Zaplanowano m.in. przebudowy tras:
 • nr 580 na odcinku Warszawa – Leszno (odcinek o dł. 20 km) – o wartości 56 mln zł
 • nr 724 na trasie Warszawa – Góra Kalwaria (16 km) – o wartości 31,2 mln zł
 • nr 719 na odcinku Warszawa – Pruszków (16,5 km) – o wartości 30 mln zł
 • nr 634 na odcinku Warszawa – Zielonka – Wołomin – Tłuszcz – Wólka Kozłowska (34 km) - o wartości 31,5 mln zł
 • nr 801 na odcinku od granicy Warszawy, wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego, aż do granicy województwa (71 km) – o wartości 37 mln
 • nr 637 na odcinku Warszawa – Stanisławów – Węgrów (23,2 km) o wartości 13,6 mln zł

Przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich jest finansowana z kilku źródeł: budżetu województwa mazowieckiego, funduszy unijnych oraz programów PHARE. W latach 2006-2008 z budżetu województwa na polepszenie stanu dróg zostanie przeznaczonych ok. 279 mln zł. Ze środków unijnych będzie pochodzić blisko 610 mln zł. Ze środków PHARE – 2,5 mln zł.

W bieżącym roku Zarząd Województwa Mazowieckiego złożył także 3 projekty o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Koszt przedsięwzięć wyniesie 123 mln zł, z czego 36,5 mln zł będzie stanowić wkład własny województwa. Z tych środków zamierza się przebudować drogi wojewódzkie:
 • nr 567 Płock – Góra o wartości 42,3 mln zł
 • nr 580 Warszawa – Leszno (odc. Stare Babice – Warszawa) o wartości 10,2 mln zł
 • nr 728 Nowe Miasto nad Pilicą - granica województwa o wartości 71,3 mln

Aktualnie realizowanych jest 5 projektów drogowych które, są finansowane z funduszy unijnych. Ich wartość wynosi 160,9 mln zł:
 • nr 627 Ostrołęka – Ostrów Maz.
 • nr 694 od drogi krajowej nr 8 przez Brok do Małkini
 • nr 630 Nowy Dwór Maz. – Jabłonna
 • nr 580 Warszawa – Leszno etap I (odc. Stare Babice – Leszno)
 • nr 579 Kazuń – Błonie etap I (odc. Kazuń – Leszno – Białuty)


INWESTYCJE DROGOWE W LATACH 2004-2005

W 2004 roku wyremontowano i zmodernizowano 23 odcinki dróg wojewódzkich o długości 59 km. Wydano na ten cel 30,5 mln zł.

W 2005 roku udało się przebudować i wyremontować 133 odcinki dróg o długości 282 km. Wartość inwestycji przekroczyła 140 mln zł, z czego 54 mln zł przeznaczono na remont 58 odcinków dróg o długości 100 km w regionie podwarszawskim.


EFEKTY MODERNIZACJI DRÓG

Modernizacja mazowieckich dróg zwiększy ich nośność i poprawi nawierzchnię. Usprawni połączenia komunikacyjne w ruchu lokalnym i krajowym. Rozbudowa tras komunikacyjnych przyczyni się do aktywizacji zawodowej mieszkańców peryferyjnych gmin na Mazowszu. Zapobiegnie to pogłębianiu się bezrobocia.

Dzięki korekcie parametrów geometrycznych i poprawie nawierzchni dróg zmniejszą się koszty eksploatacji pojazdów, skróci się czas podróży, a przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Lepsze drogi przyczynią się także do rozwoju gospodarczego miast i gmin. Rozbudowa sieci dróg zwiększy atrakcyjność terenów poza Warszawą dla tworzenia nowych miejsc pracy.
Wiesława Lipińska
Rzecznik Prasowy

Pliki do pobrania

Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 238, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 306, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 1160

powrót