Informacje prasowe

Informacja prasowa. Na wakacje z „Pogodnym Latem”

2005.04.19 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił czwartą edycję konkursu ofert na realizację programu „Pogodne Lato 2005” oraz na akcję, organizowaną po raz pierwszy, – „Na wakacje po uśmiech”. Są to programy profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz dotkniętych skutkami alkoholizmu. W 2005 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel 1,2 mln zł. Planuje się, że w tym roku na obozach „Pogodnego Lata” będzie wypoczywało ok. 1300 dzieci. Program „Pogodne Lato” organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

Samorząd Województwa Mazowieckiego finansuje program „Pogodne Lato” od 2002 r. Celem przedsięwzięcia jest organizacja letniego wypoczynku oraz całorocznej terapeutycznej opieki dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu. Program składa się z dwóch etapów: letniego wypoczynku oraz pracy z dziećmi w czasie roku szkolnego. Na 14-dniowych koloniach dzieci z rodzin dysfunkcyjnych mają szansę wypoczywać wspólnie z dziećmi z rodzin prawidłowo funkcjonujących. W czasie roku szkolnego organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom zajęcia terapeutyczne oraz alternatywne formy spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.

Celem programu jest pomoc dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie i szkole, przekazanie wiedzy na temat uzależnień od nikotyny, narkotyków i alkoholu. Na zajęciach terapeutycznych, prowadzonych m.in. w formie przedstawień teatralnych, uczestnicy uczą się budowania pozytywnego obrazu siebie, umiejętności porozumiewania się z ludźmi, samodzielności i pracy w grupie.

W programie „Pogodne lato” mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 8 do 15 lat pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotknięte skutkami alkoholizmu i zamieszkałe na terenie 31 wytypowanych powiatów województwa mazowieckiego: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grodziskiego, kozienickiego, legionowskiego, lipskiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, m. Płocka, pruszkowskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, m. Radomia, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego i żyrardowskiego. W 2005 r. na program „Pogodne lato” przeznaczono 900 tys. zł.

Po raz pierwszy, w 2005 r. zostanie zorganizowana akcja „Na wakacje po uśmiech” dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu. Na ten program samorząd województwa wyasygnował 300 tys. zł.

Na organizacje Pogodnego Lata 2005 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs ofert. Termin składania ofert upływa 4 maja br. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, która działają co najmniej od 3 lat, mają doświadczenie w prowadzeniu programów opiekuńczo-wychowawczych oraz posiadają wyszkoloną kadrę pedagogiczną.

W latach 2002 – 2004 na program „Pogodne Lato” i programy profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę ponad 2,4 mln zł. W ciągu ostatnich trzech lat w ten sposób sfinansowano wakacje dla 5850 dzieci z Mazowsza. W 2003 r. „Pogodne Lato” zostało uznane przez Rzecznika Praw Dziecka za najlepszy program w skali kraju.
Opracowała: Eliza Herdon
Biuro Prasowo-Wydawnicze

Liczba wyświetleń: 611

powrót