Informacje prasowe

Projekty z regionu płockiego finansowane z funduszy strukturalnch i pomocowych

2005.05.30 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał 46 projektów z regionu płockiego, finansowanych z funduszy strukturalnych. Wartość wybranych projektów wynosi ok. 71,8 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszu unijnego przekroczy ok. 50 mln zł.

W 2004 roku, z regionu płockiego, wpłynęły 73 wnioski o łącznej wartości 121,5 mln zł. Ocenę formalną pozytywnie przeszły 62 projekty, ocenę merytoryczną – 58 projektów.

Zarząd Województw wybrał 46 projektów w 5 działaniach:
 • Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego (działanie 1.1)
 • Regionalna infrastruktura społeczna (poddziałanie 1.3.2 – regionalna infrastruktura ochrony zdrowia)
 • Obszary wiejskie (działanie 3.1)
 • Lokalna infrastruktura społeczna (działanie 3.5, poddziałanie 3.5.1 – lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, poddziałanie 3.5.2 – lokalna infrastruktura ochrony zdrowia)
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (działanie 2.2)


 • Zestawienie wybranych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektów
 • Opr. Marta Milewska
  Biuro Prasowo-Wydawnicze

  Liczba wyświetleń: 527

  powrót