Informacje prasowe

Inwestycje Samorządu Województwa Mazowieckiego w regionie płockim w 2005 r.

2005.05.30 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W 2005 roku na inwestycje w regionie płockim przeznaczono ok. 34,4 mln zł.

Na melioracje wodne przeznaczono ok. 3,5 mln zł. Z pieniędzy tych będą finansowane m.in.:
 • Melioracja gruntów – Kobylniki Pruszczyn V etap I –– 350 tys. zł
 • Melioracja gruntów – Pszczele III A etap I – 237 tys. zł
 • Remont obwałowań zbiornika Troszyn na długości 5,1 km w gm. Gąbin, Słubice– 2,9 mln zł


Na drogi publiczne przeznaczono ok. 10 mln zł.
Z pieniędzy tych będą finansowane:
 • Droga nr 567 Płock-Góra – 10 mln zł


Na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku przeznaczono ok. 34 tys. zł.

Na ochronę zdrowia przeznaczono ok. 5,9 mln zł.
Z pieniędzy tych będą finansowane:
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku – 5,5 mln zł - Poprawa wyposażenia sal operacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną, zakup sprzętu do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, dostosowanie Szpitalnego Oddziału do wymagań ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, poprawa infrastruktury Szpitala polegająca na wykonaniu sygnalizacji p.poż., wymianie instalacji elektrycznej wraz z agregatem prądotwórczym, wykonaniu rozdzielacza c.o., doposażenie Pracowni Endoskopowej, wykonanie wentylacji mechanicznej sal operacyjnych w oddziałach szpitalnych, modernizacja oddziałów szpitalnych: wewnętrznego, kardiologicznego, chirurgicznego II, zakaźnego, Termoizolacja budynków, modernizacja budynku Prosektorium w tym remont pomieszczeń, wykonanie dojazdu, zakup aparatury i sprzętu
 • Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu – 25 tys. zł
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – 255 tys. zł Zakup 4 sztuk środków transportu sanitarnego
 • Wojewódzki SZP ZOZ im. Prof. E. Wilczkowskiego - wymiana stolarki okiennej w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – 70 tys. zł


Na inwestycje w zakresie polityki społecznej przeznaczono 80 tys. zł
Z pieniędzy tych będą finansowane:
 • Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku – 80 tys zł – zakup 2 samochodów


Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono ok. 14,5 mln zł.
Z pieniędzy tych będą finansowane:
 • Teatr Dramatyczny w Płocku – 9,5 mln zł. termomodernizacja i remont budynku
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku – 4,7 mln zł – zakup sprzętu, gablot, mebli, rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, budowa i modernizacja kompleksu muzealno-wystawienniczego na terenie muzeum, zakup sprzętów – 351 tys. zł.
Opr. Marta Milewska
Biuro Prasowo-Wydawnicze

Liczba wyświetleń: 525

powrót