Informacje prasowe

Projekty z regionu radomskiego finansowane z funduszy strukturalnch i pomocowych

2005.05.30 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W 2004/2005 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał 44 projekty z regionu radomskiego, które będą finansowane z funduszy strukturalnych. Wartość wybranych projektów wynosi ok. 76,7 mln zł, z czego dofinansowanie z UE przekroczy ok. 57 mln zł.

W 2004/2005 roku z regionu radomskiego wpłynęły 80 wniosków o łącznej wartości 127,3 mln zł. Ocenę formalną pozytywnie przeszło – 60 projektów, ocenę merytoryczną – 55 projektów.
Zarząd Województw wybrał 44 projektów z regionu radomskiego w 7 działaniach:
 • Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego (działanie 1.1)
 • Infrastruktura ochrony środowiska (działanie 1.2)
 • Regionalna infrastruktura społeczna (poddziałanie 1.3.1 – regionalna infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 1.3.2 – regionalna infrastruktura ochrony zdrowia)
 • Obszary wiejskie (działanie 3.1)
 • Obszary podlegające restrukturyzacji (działanie 3.2)
 • Lokalna infrastruktura społeczna (działanie 3.5, poddziałanie 3.5.1 – lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa)
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (działanie 2.2)


 • Zestawienie projektów wybranych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
 • Opr. Marta Milewska
  Biuro Prasowo-Wydawnicze
  i Marcin Klimowicz
  Wydział Monitoringu i Sprawozdawczości

  Liczba wyświetleń: 582

  powrót