Informacje prasowe

Ponowny wybór projektów w działaniach dotyczących szpitali i szkół wyższych

2005.06.02 00:00 , aktualizacja: 2005.06.03 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

31 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ponownym wyborze projektów do realizacji w ramach działania 1.3.2 – regionalna infrastruktura ochrony zdrowia oraz 1.3.1 – regionalna infrastruktura edukacyjna. Przy wyborze projektów Zarząd kierował się opinią RKS oraz potrzebą zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego.

W przypadku szpitali Zarząd Województwa zatwierdził projekty rekomendowane przez RKS, uwzględniając także wybrane potrzeby zakładów zlokalizowanych na terenie Warszawy. Przy wyborze projektów Zarząd Województwa Mazowieckiego kierował się troską o równomierne rozmieszczenie bazy szpitalnej w województwie, zmniejszenie dysproporcji w wyposażeniu placówek oraz potrzebą zagwarantowania wszystkim mieszkańcom Mazowsza szybkiego dostępu do ratownictwa medycznego. Dlatego przy ocenie wniosków i podziale środków finansowych przyjęto do realizacji projekty służące ratowaniu życia w wypadkach i urazach ze szczególnym uwzględnieniem szpitalnych oddziałów ratunkowych. Zarząd brał również pod uwagę potrzebę poprawy dostępu do diagnostyki i leczenia jak najbliżej miejsca zamieszkania, konieczność poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza, w tym również Warszawy poprzez rozwój szpitalnych oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej terapii i doposażenie bloków operacyjnych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał 11 projektów o łącznej wartości 25,6 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 18,9 mln zł. W przypadku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie z powodu niewystarczającej ilości środków na sfinansowanie całości projektu, proponuje się podjęcie uzgodnień z wnioskodawcą w celu obniżenia poziomu dofinansowania z wnioskowanych 1,87 mln zl na 1,31 mln zł.

W przypadku szkół wyższych Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z rekomendacją RKS, przyjął do realizacji 4 projekty o łącznej wartości 68,6 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych wynosi 50,9 mln zł. W przypadku projektu złożonego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z powodu niewystarczającej ilości środków na sfinansowanie całości projektu, proponuje się podjęcie uzgodnień z wnioskodawcą w celu obniżenia poziomu dofinansowania z wnioskowanych 20,7 mln zł na 19,6 mln zł.

Przy wyborze projektów kierowano się zasadą zrównoważonego rozwoju ośrodków edukacyjnych, potrzebą wyrównania szans edukacyjnych w województwie oraz koniecznością stymulowania rozwoju uczelni wyższych w ośrodkach subregionalnych.

Oprac. Marta Milewska
Biuro Prasowo-Wydawnicze

Liczba wyświetleń: 579

powrót