Informacje prasowe

Informacja prasowa - Studenci rozpoczynają praktyki u marszałka

2016.07.04 13:00 , aktualizacja: 2016.07.25 13:40

Autor: , Wprowadzenie: Eliza Albrechcińska

Pierwszych 35 studentów rozpocznie dzisiaj miesięczne wakacyjne praktyki zawodowe w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz jego delegaturach. W sumie w trzech letnich miesiącach – lipcu, sierpniu i wrześniu w urzędzie praktykować będzie 95 osób. Program cieszył się dużym zainteresowaniem studentów – o jedno miejsce ubiegały się dwie osoby. Ostatecznie o tym, kto będzie mógł praktykować zadecydowało losowanie.

 

– Dane statystyczne pokazują, że znalezienie dobrej pracy to ciągle duży problem, zwłaszcza dla młodych ludzi. Stopa bezrobocia wśród osób do 24 roku życia to według ostatnich danych GUS* aż 20,3 proc. Dlatego tak ważne jest ułatwienie im startu na rynku pracy. Liczymy, że doświadczenie zawodowe zdobyte podczas praktyk w urzędzie, ale też zapoznanie się z zasadami panującymi w miejscu pracy pozwoli młodym ludziom z Mazowsza lepiej rozpocząć własną karierę zawodową – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Aż 219 studentów z Mazowsza chciało w tym roku odbyć praktyki zawodowe w urzędzie. Największym zainteresowaniem praktykantów cieszyły się Departament Organizacji, Kancelaria Marszałka oraz Delegatura w Płocku. W związku z dużą liczbą chętnych o tym, kto odbędzie praktyki zadecydowało losowanie. Już dzisiaj pierwszy miesiąc praktyk rozpocznie 35 studentów, w sierpniu praktykować będą 32 osoby, natomiast we wrześniu – 28. Co ważne, praktyki w urzędzie są płatne.

 

To już druga edycja programu skierowanego do studentów uczących się na stacjonarnych studiach wyższych na uczelniach państwowych i prywatnych na Mazowszu i jednocześnie zameldowanych w województwie mazowieckim. Zgłaszać się mogli studenci, którzy w dniu składania wniosku mieli poświadczone zaliczenie pierwszego roku studiów. Studenci mogli wybrać, w jakim departamencie, kancelarii czy delegaturze chcą odbyć praktykę.

 

Praktyki będą trwały miesiąc i obejmą 150 godzin zegarowych. W tym czasie praktykanci poznają specyfikę działania urzędu marszałkowskiego, a także praktykę stosowania prawa administracyjnego, zasady przepływu informacji i komunikowania się wewnątrz urzędu oraz z jego klientami. W praktyce sprawdzą, jak realizowane są sprawy urzędowe, a przede wszystkim poznają kulturę organizacyjną urzędu.

 

W tajniki pracy urzędu wprowadzi praktykanta jego opiekun, którym będzie jeden z pracowników wybranej przez praktykanta komórki organizacyjnej urzędu. Praktyki będą odbywały się zgodnie z przygotowanym wcześniej programem i zakresem zadań. Dodatkowo studenci wezmą udział w szkoleniach wstępnych, podczas których zapoznają się m.in. z zasadami organizacji i działania urzędu, jego otoczeniem prawnym, podstawowymi regulacjami wewnętrznymi, a także kulturą organizacyjną urzędu. Studenci zapoznają się również z obowiązującymi w urzędzie zasadami bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Na zakończenie praktyki każdy ze studentów otrzyma zaświadczenie o ukończonej praktyce.

 

 

 

*Mały rocznik statystyczny Polski 2016. GUS. Dostęp 1 lipca 2016 r.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 46 kB, Liczba pobrań: 231, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 836

powrót