Informacje prasowe

Informacja prasowa: Na wakacje z „Pogodnym Latem”

2005.06.28 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Już po raz czwarty dzieci z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu wyjadą na dwutygodniowe kolonie, które są finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs na organizację wypoczynku wygrała Chorągiew Mazowiecka ZHP. W tym roku na obozach letnich „Pogodnego Lata” będzie wypoczywać 1364 uczniów z 31 powiatów na Mazowszu. Na ten cel z budżetu województwa przekazano 900 tys. zł. Program „Pogodne Lato” jest unikalny w skali kraju.

Samorząd Województwa Mazowieckiego finansuje program „Pogodne Lato” od 2002 r. Celem przedsięwzięcia jest organizacja letniego wypoczynku oraz całorocznej terapeutycznej opieki dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu.

Program składa się z dwóch etapów: letniego wypoczynku oraz pracy z dziećmi w czasie roku szkolnego. Na 15-dniowych koloniach dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wypoczywają wspólnie z dziećmi z rodzin prawidłowo funkcjonujących. W czasie roku szkolnego organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom zajęcia terapeutyczne oraz alternatywne formy spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania.

Celem programu jest pomoc dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie i szkole, przekazanie wiedzy na temat uzależnień od nikotyny, narkotyków i alkoholu. Na zajęciach terapeutycznych, prowadzonych m.in. w formie przedstawień teatralnych, gier i zabaw, uczestnicy uczą się budowania pozytywnego obrazu siebie, umiejętności porozumiewania się z ludźmi, samodzielności i pracy w grupie. Zajęcia prowadzone są przez psychologów, pedagogów i przeszkolonych instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego.

- Serce rośnie, gdy widzę uśmiechnięte twarze dzieciaków, które na naszych obozach odpoczywają i uczą się jasnej strony życia. Szczególnie one potrzebują ciepła, troski i autorytetów. W środowiskach, w których żyją, zazwyczaj nie ma miejsca na wakacje i wypoczynek. Jestem dumny, że po raz kolejny możemy się przyczynić do sprawienia im radości, zapewnienia regularnych posiłków i pokazania, że dzieci po prostu trzeba kochać – powiedział marszałek Adam Struzik.

W programie „Pogodne lato” mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 8 do 15 lat, pochodzące z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, ubóstwem, przemocą w rodzinie, które mieszkają na terenie 31 powiatów województwa mazowieckiego: białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego, gostynińskiego, grodziskiego, kozienickiego, legionowskiego, lipskiego, makowskiego, mińskiego, mławskiego, nowodworskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, płockiego, m. Płocka, pruszkowskiego, przasnyskiego, przysuskiego, pułtuskiego, radomskiego, m. Radomia, siedleckiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, szydłowieckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego i żyrardowskiego.

Powiaty wytypowano na podstawie systematycznych badań diagnostycznych, prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, przy współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

Dotychczas uczniowie wypoczywali w stanicach i bazach harcerskich:
- stanica harcerska w Słupi koło Szczutowo
- baza harcerska w Łąkie koło Bytowa
- stanica harcerska w Gorzewie kolo Gostynina
- stanica harcerska w Rajcu Poduchownym koło Radomia
- stanica harcerska w Soczewce koło Płocka
- baza harcerska w Czarnusze koło Augustowa

W realizacji programu pomagają różne instytucje: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, pracownicy Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Rodzinie, psychologowie społeczni, funkcjonariusze Policji, Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz ośrodki pracy pozaszkolnej.
W 2005 r., po raz pierwszy została również zorganizowana akcja „Na wakacje po uśmiech”, adresowana do małych organizacji pozarządowych, które zapewnią wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu. Na ten program Samorząd Województwa Mazowieckiego wyasygnował 300 tys. zł. Dofinansowanie otrzymało 9 organizacji pozarządowych, m.in. z Warszawy, Pionek, Brochowa, Radomia, Wólki Kosowskiej, Garwolina. Dzięki otrzymanemu wsparciu na wakacje, w góry i nad morze wyjedzie 861 dzieci z Mazowsza. Dzieci wyjadą nad morze i w góry m.in. do Stegny Gdańskiej, Dąbek i Jeleniej Góry. W czasie koloni i biwaków prowadzone będą także warsztaty psychologiczne kształtujące wśród dzieci postawy etyczne, zasady koleżeńskości, uczciwości, samodzielności i zdrowego trybu życia. Na konkurs wpłynęło 26 ofert. Dofinansowanie otrzymało 9 placówek, 3 z Warszawy i 6 z Mazowsza.
W latach 2002 – 2005 na program „Pogodne Lato” i programy profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i dotkniętych skutkami alkoholizmu Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę ponad 3,6 mln zł, co pozwoliło sfinansować wakacje dla ponad 5700 dzieci z Mazowsza.

Programy „Pogodne Lato” i „Na wakacje po uśmiech” objął patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Liczba wyświetleń: 618

powrót