Informacje prasowe

Konferencja prasowa: Sposoby pozyskiwania funduszy unijnych i system kredytowania wkładu własnego samorządów

2005.06.30 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

6 lipca o godz. 12.30 w Centrum Edukacji, przy ul. Kobylińskiego 25 w Auli B (sala nr 5), w Płocku odbędzie się spotkanie przedstawicieli środowisk samorządowych, gospodarczych, naukowych z prezesem Związku Banków Polskich oraz przedstawicielami sektora bankowego. W spotkaniu wezmą udział m.in. Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Tomasz Sieradz, Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, specjaliści ZBP z zakresu funduszy unijnych oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

O godz. 13.40, odbędzie się konferencja prasowa, w której wezmą udział Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Tomasz Sieradz i Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz

Celem spotkania będzie wymiana doświadczeń pomiędzy środowiskami samorządowymi, gospodarczymi i naukowymi a bankami w zakresie finansowania inwestycji ze środków unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Na konferencji zostaną zaprezentowane dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem ZPORR na Mazowszu oraz nowe możliwości inwestycyjne, przewidziane na lata 2007-2013. Przedstawione zostaną również informacje nt. sposobów pozyskiwania środków unijnych przez samorządy oraz możliwości kredytowych, zabezpieczających wkład własny, na finansowanie projektów refundowanych z funduszy strukturalnych.

Organizatorem spotkania są Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Związek Banków Polskich.


Program spotkania:

12.30 – 13.30
1. Wystąpienie Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego
Temat: „Rola Urzędu Marszałkowskiego w systemie wdrażania funduszy strukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem ZPORR”

2. Wystąpienie Prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza
3. Wystąpienie dr Jerzego Małkowskiego: „Rola banków w finansowaniu przedsięwzięć wspieranych środkami strukturalnymi Unii Europejskiej".
4. Wystąpienie przedstawiciela BIG: „Rola informacji gospodarczej w relacjach bank-MSP”

13.40 – 14.10
Konferencja prasowa

14.10 – 15.10
1. Albert Borowski - Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Pomocowych UMWM: „Wdrażanie ZPORR w Województwie Mazowieckim – podsumowanie zakończonych naborów i nowa perspektywa finansowa.
2. Pracownik Departamentu Funduszy Strukturalnych i Pomocowych UMWM: „Działania wspierające przedsiębiorczość w ramach ZPORR- szanse na rozwój sektora na Mazowszu”

15.10 – 15.30
Dyskusja

Serdecznie zapraszamy.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 697

powrót