Informacje prasowe

Informacja prasowa

2005.07.01 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Samorząd Województwa Mazowieckiego przekaże 30 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg, kanalizacji i wodociągów w najbiedniejszych gminach na Mazowszu. Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich ruszy w połowie lipca.

Mazowsze, mimo pozycji największego i najbogatszego województwa w kraju, jest regionem mocno zróżnicowanym pod względem gospodarczym i społecznym. Z jednej strony są tu gminy zamożne, gdzie dochód na jednego mieszkańca przekracza 2600 zł, z drugiej strony ubogie tereny peryferyjne, o niskich dochodach nie przekraczających 180 zł.

- Priorytetowym zadaniem Zarządu Województwa Mazowieckiego jest dbałość o zrównoważony rozwój całego obszaru i wyrównanie dysproporcji w poziomie życia jego mieszkańców. Dokładamy wszelkich starań by pobudzić gospodarczo tereny zaniedbane, m.in. poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury. W tym celu stworzyliśmy autorski program - Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest on skierowany do gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich i ma za zadanie dofinansowanie m.in. budowy dróg, wodociągów i kanalizacji. W 2005 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przekaże na ten cel 30 mln zł. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach. Mam nadzieję, że w niedługim czasie, właśnie dzięki unowocześnieniu infrastruktury, te tereny staną się atrakcyjne pod względem gospodarczym i turystycznym - wyjaśnia Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

Szacuje się, że Mazowieckim Programem Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie objętych 120 gmin na Mazowszu. Samorządy lokalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji już rozpoczętych lub planowanych. Pomoc nie dotyczy nakładów na prace przygotowawcze i obsługę realizacji zadania np. z tytułu nadzoru. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie przekraczającym rok budżetowy.

Aby otrzymać wsparcie, gminy są zobligowane przedstawić plan wykorzystania funduszy. Dofinansowanie otrzymają najlepsze ze złożonych projektów.
Lista rankingowa gmin zostanie utworzona na podstawie trzech kryteriów:
- wysokości dochodów podatkowych na jednego mieszkańca (tzw. współczynnik G),
- wysokości dochodów własnych gminy na osobę
- gęstości zaludnienia (liczba mieszkańców na 1 km. kw).

Pomoc będzie udzielana na zasadzie refundacji i zgodnie z prawem zamówień publicznych. Maksymalna kwota dotacji wyniesie do 300 tys. Zł i nie może przekroczyć 90 proc. kosztów inwestycji.

Po Kontrakcie Wojewódzkim, w którym na rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich w 2005 r. z budżetu państwa zagwarantowano 36 mln zł, Mazowiecki Program Wyrównywanie Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie drugim instrumentem wsparcia inwestycji, prowadzonych przez samorządy gminne na Mazowszu. Z budżetu województwa na ten cel zostanie przekazana porównywalna kwota – w wysokości 30 mln zł.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony w połowie lipca. Bliższe informacje dotyczące terminu składania wniosków o dotacje z Mazowieckiego Programu Wyrównywanie Rozwoju Obszarów Wiejskich będą zamieszczone na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl.

Liczba wyświetleń: 1022

powrót