Informacje prasowe

Informacja prasowa. Inwestycje w rozwój bazy sportowej na Mazowszu

2005.07.12 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Od 1992 roku ponad 450 obiektów sportowych na Mazowszu otrzymało wsparcie finansowe o łącznej wartości 236 mln zł. Dzięki środkom Totalizatora Sportowego, wybudowano bądź zmodernizowano 35 krytych pływalni, 358 hal sportowych oraz 64 boiska i stadiony. W tym roku, z Funduszu Rozwoju Kultury, na rozbudowę bazy sportowej na Mazowszu przeznaczono 22,7 mln zł. Z pieniędzy tych zostanie dofinansowanych 129 inwestycji, w tym 67 nowych.

Szanse na poprawę stanu zaniedbanej bazy sportowej stworzyła, uchwalona w 1992 r., ustawa o grach losowych i zakładach wzajemnych. Dzięki funduszom pochodzącym z dopłat do stawek w grach liczbowych Totalizatora, stworzone zostały dogodniejsze warunki do opracowywania wojewódzkich, wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej. Podstawowym założeniem Programu Rozwoju Bazy Sportowej na Mazowszu jest równomierne rozłożenie obiektów sportowych na terenie całego województwa. Duży nacisk kładzie się na budowę obiektów o charakterze wielofunkcyjnym, stwarzającym możliwości uprawiania wielu dyscyplin sportu. Bardzo istotne jest także uwzględnienie w planach istniejącej bazy noclegowej, pozwalającej na organizację zgrupowań sportowych oraz budowa obiektów przy szkołach.

W pierwszej kolejności środki przeznaczane są na dofinansowanie ośrodków szczególnie aktywnych sportowo oraz na modernizację i remonty istniejących już obiektów sportowych.


Udzielone wsparcie

Od początku funkcjonowania Programu Rozwoju Bazy Sportowej wsparcie finansowe uzyskało ponad 450 obiektów sportowych na łączną kwotę 236 mln zł. Dzięki przekazanym środkom wybudowano 35 krytych pływalni, 358 hal sportowych oraz 64 boiska i stadiony. W tym roku z Funduszu Rozwoju Kultury na rozbudowę bazy sportowej na Mazowszu przeznaczono 22,7 mln zł.

Co roku do Urzędu Marszałkowskiego wpływa około 200 wniosków od samorządów lokalnych o dofinansowanie budowy obiektów sportowych, z czego wsparcie otrzymuje około 1/3. W tym roku dotację otrzymało 67 nowych projektów, dotyczących głównie rozbudowy oraz modernizacji sal gimnastycznych i hal sportowych.

Samorządy lokalne miały również możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. W 2004 r. dofinansowanie takie otrzymało pięć obiektów sportowych. Dofinansowane działania to: budowa hali sportowej wraz z rozbudową Gimnazjum w Teresinie, budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Radzanowie, budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Gminnych w Baranowie, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku oraz budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Sokołowie Podlaskim.


Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej

Mimo, że liczba oddanych obiektów sportowych w ciągu ostatnich lat jest imponująca, stan zaniedbań i braków jest ciągle pokaźny. Szacunkowe dane wskazują na brak pełnowymiarowych sal gimnastycznych w około 60 gminach. Brakuje ogólnodostępnych hal sportowych i basenów, szczególnie w północnej i wschodniej części województwa. Wiele obiektów wymaga podstawowych remontów, szczególnie zaniedbane są boiska i wiejskie stadiony.
W Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej zakłada się, że w ciągu najbliższych 10 lat:
  • przy każdej szkole podstawowej znajdzie się sala gimnastyczna nie mniejsza niż 24x12m oraz boiska do gier zespołowych
  • każde gimnazjum i szkoła średnia będzie korzystać z pełnowymiarowej (36x19m) hali sportowej
  • w każdej gminie znajdzie się stadion lub wielofunkcyjne boisko wyposażone w bieżnię okólną, płytę do piłki nożnej oraz zespół boisk do gier zespołowych
  • w każdym powiecie znajdzie się basen kryty.

Osiągnięcie tych celów nie będzie możliwe bez zwiększenia środków przyznawanych województwu mazowieckiemu z Funduszu Rozwoju Kultury.
Opracowała: Marta Milewska
Biuro Prasowo-Wydawnicze

Liczba wyświetleń: 588

powrót