Informacje prasowe

Informacja prasowa - 49 projektów w powiecie wyszkowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza

2021.06.11 10:10 , aktualizacja: 2021.06.11 13:05

Autor: , Wprowadzenie: Katarzyna Bernaciak

Urządzenie skweru w Niegowie, remont strażnic OSP Brańszczyk i OSP Słopsk, zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Somianka, zagospodarowanie placów zabaw w Skorkach oraz przy szkole w Woli Mystkowskiej – to tylko kilka z 49 przedsięwzięć w powiecie wyszkowskim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi ponad 1,1 mln zł. Dodatkowo gmina Rząśnik otrzyma unijne wsparcie w wysokości blisko 439 tys. zł w ramach PROW 2014-2020 na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Starym Lubielu. Dziś umowy w tej sprawie podpisali: członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz beneficjenci. W spotkaniu wziął również udział radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.


33 projekty sołeckie z powiatu wyszkowskiego
 

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 33 inicjatywy sołeckie z powiatu wyszkowskiego. Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw.


– Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw uruchomiliśmy właśnie z myślą o nich. Chcemy wspierać mieszkańców i pomagać im w realizacji ich pomysłów. To oni wiedza najlepiej, czego potrzebują w swoich miejscowościach. Dla jednych ważny będzie nowy plac zabaw, dla innych dodatkowe zajęcia dla dzieci czy wymiana oświetlenia ulic. I choć granty nie są wysokie, często są jedyną szansą na realizację inwestycji.

 

W powiecie wyszkowskim dofinasowanie w ramach MIAS 2021 otrzymały 33 inicjatywy sołeckie z 6 gmin – Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

2 remizy strażackie z powiatu wyszkowskiego przejdą modernizację

W ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 pomoc finansową w wysokości 50 tys. zł. z budżetu województwa mazowieckiego otrzymają 2 jednostki OSP z powiatu wyszkowskiego.

 

– Wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych to już stała pozycja w naszym budżecie. Warto jednak zauważyć, że pomagamy nie tylko w zakupie samochodów czy specjalistycznego sprzętu. Chcemy też stworzyć druhom ochotnikom dobre warunki pracy, dlatego też gros środków przeznaczamy również na remonty strażnic. Mamy bowiem świadomość, że choć wiele jednostek posiada swoje siedziby to warunki w nich panujące pozostawiają wiele do życzenia

– zauważa Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

W ramach programu gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 25 tys. zł. Ponadto każda z nich mogła złożyć jeden wniosek na remont albo modernizację tylko jednej strażnicy OSP ze swojego terenu.


Blisko 164 tys. zł na samochód i sprzęt specjalistyczny dla strażaków ochotników z powiatu wyszkowskiego

 

Tylko w ubiegłym roku Ochotnicze Straże Pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego do samych pożarów odnotowano 20 tys. wyjazdów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego wyposażenia. Samorząd województwa mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP. Jak podkreśla Mirosław Augustyniak, przewodniczący sejmikowej Komisji Ochrony Środowiska jest to pomoc systematyczna i kompleksowa.


– Strażacy codziennie narażają swoje życie i zdrowie, aby zapewnić nam bezpieczeństwo. To ogromna odpowiedzialność, dlatego wspieramy i każdego roku doposażamy ich w niezbędny sprzęt i samochody ratownicze. Przecież chodzi tu o ludzkie życie

– dodaje.

 


Tylko w tym roku sprzęt specjalistyczny, lekkie specjalne samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą i odzież ochrony indywidualnej strażaka trafi do 335 jednostek OSP z Mazowsza, w tym do 7 z powiatu wyszkowskiego na łączną kwotę blisko 164 tys. zł.

 

2 samorządy ze wsparciem na działania na rzecz ochrony powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w powiecie wyszkowskim dofinansowanie otrzymają 2 projekty. Do samorządów trafi w sumie 98 tys. zł z budżetu Mazowsza.

 

W Wyszkowie sprawdzą czy uchwała antysmogowa jest przestrzegana

 

Dotacja z budżetu województwa w wysokości 32 tys. zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” pozwoli na przeprowadzanie działań z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej. Cel – poprawa jakości życia mieszkańców gminy Wyszków. Wśród zadań zaplanowano m.in. przeprowadzenie 10 czterogodzinnych sesji pomiarowych poziomu zanieczyszczeń w gminie Wyszków za pomocą drona, szkolenie z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk domowych, a także zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, zestawów do poboru próbek popiołu, sit analitycznych oraz wilgotnościomierza.

 

Skwer w Niegowie z dotacją Mazowsza

 

66 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza pozwoli na urządzenie skweru w Niegowie (gm. Zabrodzie). W ramach zadania zaplanowano m.in. wyburzenie dwóch istniejących budynków, uprzątnięcie terenu z zanieczyszczeń, nawiezienie ziemi pod nasadzenia, założenie trawnika (ok. 2400m2) oraz nasadzenia 50 drzew i 1000 krzewów. Nowy teren będzie znakomitym miejscem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Skwer będzie zlokalizowany w sąsiedztwie parkingu P&R, kościoła i trasy S8.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (MlWOPiM MAZOWSZE 2021) to autorski program wsparcia samorządu województwa skierowany do gmin. Jego głównym zadaniem jest lepsza jakość powietrza i mikroklimatu na Mazowszu oraz zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w regionie. W tym roku wsparcie Mazowsza pomoże w realizacji 184 projektów przygotowanych przez 172 mazowieckie gminy. Łącznie wartość dofinansowania samorządu Mazowsza do wszystkich projektów to blisko 11 mln zł.


5 inwestycji ze wsparciem w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w powiecie wyszkowskim zrealizowanych zostanie również 5 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Gminy Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Zabrodzie oraz powiat wyszkowski otrzymają dofinansowanie do budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono 479 tys. zł z budżetu województwa. W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego województwa.

 

Wsparcie w ramach PROW 2014-2020

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starym Lubielu będzie możliwa dzięki środkom unijnym w ramach PROW 2014-2020. Gmina Rząśnik otrzyma blisko 439 tys. zł dofinansowania z UE. Dzięki inwestycji poprawi się jakość wody, a także zwiększą się zasoby wody pitnej dla mieszkańców gminy Rząśnik.

 

Lista beneficjentów w załączniku.

 

 

 

 

Marta Milewska, Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 48 kB, Liczba pobrań: 31
Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 43

Liczba wyświetleń: 49

powrót