Informacje prasowe

Informacja prasowa - 56 projektów w powiecie węgrowskim ze wsparciem samorządu Mazowsza

2021.06.11 13:05 , aktualizacja: 2021.06.11 14:55

Autor: , Wprowadzenie: Katarzyna Bernaciak

Utworzenie terenu zieleni przy Przedszkolu nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie, zakup nowego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Ruchna czy przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzetka – to tylko kilka ze 56 przedsięwzięć w powiecie węgrowskim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi prawie 4,2 mln zł. Dodatkowo gmina Liw otrzyma ponad 350 tys. zł unijnego wsparcia w ramach PROW 2014-2020 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a trzy Lokalne Grupy Działania z subregionu siedleckiego ponad 142,5 tys. zł w ramach KSOW na realizację swoich projektów. Dziś umowy w tej sprawie podpisali: członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc oraz beneficjenci.

30 projektów sołeckich z powiatu węgrowskiego z dofinansowaniem

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 30 inicjatyw sołeckichpowiatu węgrowskiego. Jak zauważa Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego  na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw uruchomiliśmy właśnie z myślą o nich. Chcemy wspierać mieszkańców i pomagać im w realizacji ich pomysłów. To oni wiedzą najlepiej, czego potrzebują w swoich miejscowościach. Dla jednych ważny będzie nowy plac zabaw, dla innych dodatkowe zajęcia dla dzieci czy wymiana oświetlenia ulic. I choć granty nie są wysokie, często są jedyną szansą na realizację inwestycji.

 

W powiecie węgrowskim dofinansowanie w ramach MIAS 2021 otrzymało 30 inicjatyw sołeckich z 7 gminGrębków, Korytnica, Liw, Łochów, Sadowne, Stoczek i Wierzbno. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

7 remiz strażackich z powiatu węgrowskiego przejdzie modernizacje

W ramach tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2021 pomoc finansową w wysokości 165 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego otrzyma 7 OSP z powiatu węgrowskiego.

 

Wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych to już stała pozycja w naszym budżecie. Warto jednak zauważyć, że pomagamy nie tylko w zakupie samochodów czy specjalistycznego sprzętu. Chcemy też stworzyć druhom ochotnikom dobre warunki pracy, dlatego też gros środków przeznaczamy również na remonty strażnic. Mamy bowiem świadomość, że choć wiele jednostek ma swoje siedziby, to warunki w nich panujące pozostawiają często wiele do życzenia – zauważa Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

W ramach programu gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 25 tys. zł. Ponadto każda z nich mogła złożyć jeden wniosek na remont albo modernizację tylko jednej strażnicy OSP ze swojego terenu. W sumie w tym roku ze wsparcia samorządu Mazowsza w wysokości ponad 5,5 mln zł skorzystają 232 jednostki z całego regionu.

 

Dodatkowe 200 tys. zł dla OSP w Węgrowie

 

Dzięki dodatkowemu wsparciu z budżetu Mazowsza w wysokości 200 tys. zł budynek OSP w Węgrowie przejdzie kompleksowy remont. Obecnie strażacy dysponują tylko budynkiem garażowym, w którym brakuje m.in. instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej, c.o. oraz wentylacji. Dofinansowanie z budżetu województwa umożliwi przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych i dostosowanie obiektu do potrzeb OSP. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 1,5 mln zł.

Ponad 165 tys. zł na samochód i sprzęt dla strażaków ochotników z powiatu węgrowskiego

Tylko w ubiegłym roku Ochotnicze Straże Pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego wyposażenia. Samorząd województwa mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP. W tym roku sprzęt specjalistyczny, lekkie specjalne samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą i odzież ochrony indywidualnej strażaka trafi do 337 jednostek OSP z Mazowsza, w tym do 7 z powiatu węgrowskiego na łączną kwotę ponad 165 tys. zł.

3 samorządy ze wsparciem na działania na rzecz ochrony powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w powiecie węgrowskim dofinansowanie otrzymają 3 projekty. Do samorządów trafi w sumie blisko 95 tys. zł z budżetu Mazowsza.

 

Stoczek liczy piece

Przy wsparciu ponad 30 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego gmina Stoczek przeprowadzi inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła. Cel – zlokalizowanie źródeł niskiej emisji (pieców grzewczych i lokalnych kotłowni), w których spalanie odbywa się w sposób nieefektywny. Łącznie sprawdzonych zostanie ok. 2100 punktów adresowych. Wykonanie spisu i realizacja harmonogramu pozwolą na wdrożenie rozwiązań mających na celu obniżenie poziomów substancji w powietrzu do dopuszczalnych i docelowych. Inwentaryzacja obejmie przede wszystkim małe kotłownie przydomowe, paleniska domowe, niewielkie kotłownie do 1 MW przy lokalach usługowych i warsztatach, kotłownie w budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlu i usług. Przeprowadzona zostanie metodą wywiadu bezpośredniego.

 

Łochów uczy o ochronie powietrza

W ramach zadania dofinansowanego kwotą 10 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego zaplanowano akcje informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców, w tym uczniów z gminy Łochów Wśród zagadnień znalazły się m.in. program ochrony powietrza i uchwała antysmogowa.

 

Nowy teren zielony przy Przedszkolu nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie

Nowe drzewa, krzewy i byliny już wkrótce pojawią się na placu przy Przedszkolu nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie. Pomogą władze Mazowsza. Na ten cel radni województwa w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” przyznali dotację w wysokości ponad 53 tys. zł. Zieleń oddzieli teren przedszkola od sąsiadujących z nim prywatnych posesji i wielorodzinnego osiedla oraz da ochronę przed dużym nasłonecznieniem. Zaplanowane różnorodne gatunkowo rośliny, skomponowane pod względem kolorystyki oraz zróżnicowane pokrojowo, które sadzone są w sposób piętrowy (od najwyższego do najmniejszego).

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 (MlWOPiM MAZOWSZE 2021) to autorski program wsparcia samorządu województwa skierowany do gmin. Jego głównym zadaniem jest lepsza jakość powietrza i mikroklimatu na Mazowszu oraz zagęszczenie sieci stacji meteorologicznych w regionie. W tym roku wsparcie Mazowsza pomoże w realizacji 184 projektów przygotowanych przez 172 mazowieckie gminy. Łącznie wartość dofinansowania samorządu Mazowsza do wszystkich projektów to blisko 11 mln zł.

8 inwestycji ze wsparciem w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w powiecie węgrowskim zrealizowanych zostanie również 8 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych, które dotyczą budowy lub modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono 650 tys. zł z budżetu województwa. W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego województwa.

Wsparcie w ramach PROW 2014-2020

Już niebawem na terenie gminy Liw wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pomogą środki unijne w ramach PROW 2014-2020. Inwestycja otrzymała wsparcie w wysokości 350 tys. zł.

Wsparcie w ramach KSOW 2014-2020. Trzy Lokalne Grupy Działania z subregionu siedleckiego otrzymały wsparcie unijne w ramach KSOW w wysokości ponad 142,5 tys. zł na realizację swoich projektów. Do Stowarzyszenia LGD Tygiel Doliny Bugu trafi 83,2 tys. zł  na organizację warsztatów „Ogrody przyjazne pszczołom – urządzanie ogrodów ekologicznych na terenie powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego". Z kolei Lokalna Organizacja Turystyczna „Lot nad Bugiem” przeznaczy ponad 18,4 tys. zł na realizację projektu „Wieś jest the best - ja tu zostaję”, a powiat sokołowski otrzyma prawie 41 tys. zł na organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych 2021. 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 51 kB, Liczba pobrań: 26
Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 36

Liczba wyświetleń: 39

powrót