Informacje prasowe

Informacja prasowa - Mazowsze uruchamia stypendia dla lekarzy

2021.06.29 08:30 , aktualizacja: 2021.06.29 08:38

Autor: , Wprowadzenie: Katarzyna Bernaciak

Studenci kierunku lekarskiego V i VI roku mogą ubiegać się o wsparcie w ramach pilotażowego programu stypendialnego samorządu Mazowsza. Przez 9 miesięcy 100 najlepszych przyszłych lekarzy będzie otrzymywać stypendium w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie. Nabór wniosków trwa
do 3 września br.

 

– Zależy nam, aby zapewnić przyszłym lekarzom dobry start zawodowy. Pomożemy im nie tylko finansowo, ale też w przyszłości zapewnimy dobre warunki do doskonalenia umiejętności pod okiem specjalistów z wojewódzkich szpitali. Na realizację programu w latach 2021-2023 przeznaczymy 6,6 mln zł

– zaznacza marszałek Adam Struzik.

 

Stypendia po raz pierwszy będą przyznawane w roku akademickim 2021/2022. Przez 9 miesięcy młodzi medycy będą otrzymywać 2 tys. zł wsparcia. Nabór wniosków właśnie się rozpoczął i potrwa do 3 września br.

Jak zauważa członek zarządu województwa Elżbieta Lanc, sytuacja kadrowa w szpitalach jest trudna, a szansą na jej poprawę jest stypendium dla lekarzy.

Wyzwaniem dla placówek medycznych jest nie tylko epidemia, ale też choroby cywilizacyjne i starzejące się społeczeństwo. Aby temu podołać, niezbędni są ludzie, a niestety w wielu szpitalach brakuje lekarzy i pielęgniarek. Mamy nadzieję, że nasze stypendia zachęcą studentów do podjęcia pracy właśnie w marszałkowskich szpitalach.

 

Kto może ubiegać się o stypendium?

O wsparcie mogą ubiegać się studenci V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Studenci będą musieli wykazać się średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4.2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku) i zobowiązać się – po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia pracy w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, pediatrii, rehabilitacji medycznej, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, chorób zakaźnych, radiologii i diagnostyki obrazowej, ginekologii, neurologii, anestezjologii i intensywnej terapii, onkologii, kardiologii, neonatologii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, pulmonologii lub laryngologii/otolaryngologii.

 – Nasz program przyniesie korzyści wielu stronom – studentom, szpitalom, ale przede wszystkim pacjentom. Finansowe wsparcie młodych lekarzy, poprawa sytuacji kadrowej w szpitalach oraz lepsza dostępność usług medycznych – to kilka z nich. Co ważne, w programie biorą udział nasze wojewódzkie podmioty lecznicze, a to najlepsze dla studentów miejsca, aby poszerzać wiedzę i zdobywać doświadczenie medyczne

– dodaje Krzysztof Strzałkowski, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

 

Do programu włączyły się mazowieckie szpitale:

 • Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie,

 • Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,

 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

 • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,

 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,

 • Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy,

 • Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,

 • Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  im. dr Barbary Borzym w Radomiu,

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  w Warszawie,

 • Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.,

 • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer” Sp. z o.o.,

 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu,

 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,

 • Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.,

 • „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.,

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.,

 • Szpital Mazowiecki w GarwolinieSp. z o.o.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium wraz z załącznikami należy przesłać w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie albo w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl. Regulamin wraz z załącznikami oraz ogłoszenie naboru wniosków dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022 dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładce Zdrowie i polityka społeczna/Stypendia dla medyków.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 22 59 79 919 lub 22 59 79 913 lub adresem e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl

 

 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 36 kB, Liczba pobrań: 34
Rozmiar: 886 kB, Liczba pobrań: 15
Rozmiar: 1686 kB, Liczba pobrań: 19

Liczba wyświetleń: 117

powrót