Informacje prasowe

Informacja prasowa - 162 projekty z powiatów legionowskiego, otwockiego i wołomińskiego ze wsparciem samorządu Mazowsza i UE

2021.06.30 12:40 , aktualizacja: 2021.06.30 12:56

Autor: , Wprowadzenie: Anna Groszyk-Książak

Modernizacja placów zabaw i budowa siłowni plenerowych, remonty strażnic i wiejskich świetlic czy przebudowa dróg gminnych i powiatowych – to tylko kilka ze 162 przedsięwzięć w powiatach legionowskim, wołomińskim otwockim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi ponad 5,2 mln zł. Dodatkowo 4 mln zł z UE władze regionu przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Dziś umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci. W spotkaniu wzięli udział także radni województwa mazowieckiego.

 

Sołectwa, działkowcy, drogi dojazdowe, remonty strażnic i doposażenie OSP, a także ochrona powietrza – to kolejne działania dofinansowywane przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach samorządowych programów wsparcia. – Każdego roku nasze programy wsparcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem samorządów lokalnych. Pokazuje to, jak bardzo jest potrzebna taka pomoc finansowa. Wsparcie skierowane jest na konkretne działania, wskazane wcześniej przez gminy, powiaty i miasta. Inwestycje, które zostaną zrealizowane będą służyły mieszkańcom, poprawią jakość i komfort ich życia – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

60 projektów sołeckich z powiatów legionowskiego, wołomińskiego i otwockiego z dofinansowaniem

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 60 inicjatyw sołeckich z powiatów legionowskiego, wołomińskiego i otwockiego. Jak zaznacza sołtys Czarnowca Krzysztof Marczak, jego sołectwo pomoc przeznaczy na modernizację oświetlenia ulicznego. – Połączenie tego wsparcia z innym sołeckim programem, z którego otrzymaliśmy środki, daje nam możliwość realizacji większej inwestycji. Nasza gmina nie dysponuje dużym budżetem, dlatego nie zawsze stać nas na realizację tych mniej pilnych przedsięwzięć, które są równie ważne dla naszych mieszkańców.

 

W powiatach legionowskim, otwockim i wołomińskim dofinansowanie w ramach MIAS 2021 otrzymało 60 inicjatyw sołeckich z 18 gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew, Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory, Wiązowna, Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz oraz Wołomin. Łączna wartość dotacji to ponad 577 tys. zł. W ramach programu można było uzyskać maksymalną pomoc w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów.

 

Lp.

Gmina

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

Powiat

1

Jabłonna

Urządzenie siłowni plenerowej na terenie sołectwa Trzciany

10 000,00 zł

legionowski

 

2

Nieporęt

Rewitalizacja terenu osiedla wojskowego w Białobrzegach

10 000,00 zł

legionowski

 

3

Nieporęt

Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Kątach Węgierskich

10 000,00 zł

legionowski

 

4

Nieporęt

Utworzenie ścieżki edukacyjnej o historii i tożsamości Nieporętu

10 000,00 zł

legionowski

 

5

Serock

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel

10 000,00 zł

legionowski

 

6

Serock

Budowa progu zwalniającego w miejscowości Wola Smolana, gmina Serock

5 000,00 zł

legionowski

 

7

Serock

Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie

10 000,00 zł

legionowski

 

8

Wieliszew

Odnowa i rozbudowa placu zabaw w Olszewnicy Nowej

10 000,00 zł

legionowski

 

9

Wieliszew

Utworzenie miejsca aktywności fizycznej na świeżym powietrzu w miejscowości Góra

10 000,00 zł

legionowski

 

10

Wieliszew

Budowa oświetlenia przy ul. Leśny Jar w Olszewnicy Starej

10 000,00 zł

legionowski

 

11

Celestynów

Zagospodarowanie terenu wraz z elementami wyposażenia placu zabaw

10 000,00 zł

otwocki

 

12

Celestynów

Zagospodarowanie terenu placu zabaw

10 000,00 zł

otwocki

 

13

Celestynów

Modernizacja boiska sportowego

10 000,00 zł

otwocki

 

14

Karczew

Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach

10 000,00 zł

otwocki

 

15

Karczew

Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy

10 000,00 zł

otwocki

 

16

Karczew

Doposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności

10 000,00 zł

otwocki

 

17

Karczew

Doposażenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców

10 000,00 zł

otwocki

 

18

Kołbiel

Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sufczyn

10 000,00 zł

otwocki

 

19

Kołbiel

Budowa placu zabaw w miejscowości Lubice (sołectwo Lubice 2)

10 000,00 zł

otwocki

 

20

Kołbiel

Budowa placu zabaw w miejscowości Antoninek

10 000,00 zł

otwocki

 

21

Osieck

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Czarnowiec

10 000,00 zł

otwocki

 

22

Osieck

Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Wójtowizna

9 999,91 zł

otwocki

 

23

Sobienie-Jeziory

Remont budynku wiejskiego w Zuzanowie

10 000,00 zł

otwocki

 

24

Sobienie-Jeziory

Wyposażenie budynku pełniącego funkcje świetlicy w Gusinie

10 000,00 zł

otwocki

 

25

Sobienie-Jeziory

Zagospodarowanie centrum wsi Szymanowice Duże

10 000,00 zł

otwocki

 

26

Wiązowna

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Majdanie

10 000,00 zł

otwocki

 

27

Wiązowna

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rzakcie

10 000,00 zł

otwocki

 

28

Wiązowna

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Stefanówce

5 633,00 zł

otwocki

 

29

Wiązowna

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiązownie

10 000,00 zł

otwocki

 

30

Wiązowna

Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej

10 000,00 zł

otwocki

 

31

Dąbrówka

Termomodernizacja strażnicy OSP Chajęty

10 000,00 zł

wołomiński

 

32

Dąbrówka

Doposażenie miejsca do rekreacji i integracji mieszkańców sołectwa Chruściele

10 000,00 zł

wołomiński

 

33

Dąbrówka

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnów

7 500,00 zł

wołomiński

 

34

Dąbrówka

Budowa placu zabaw w miejscowości Dręszew

10 000,00 zł

wołomiński

 

35

Dąbrówka

Montaż wiat przystankowych w miejscowości Karolew

10 000,00 zł

wołomiński

 

36

Jadów

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wężówka

10 000,00 zł

wołomiński

 

37

Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki

10 000,00 zł

wołomiński

 

38

Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Warmiaki

10 000,00 zł

wołomiński

 

39

Jadów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Podbale

6 195,00 zł

wołomiński

 

40

Klembów

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew

10 000,00 zł

wołomiński

 

41

Klembów

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka

10 000,00 zł

wołomiński

 

42

Klembów

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów

10 000,00 zł

wołomiński

 

43

Klembów

Modernizacja placu zabaw w Pasku

10 000,00 zł

wołomiński

 

44

Klembów

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki

10 000,00 zł

wołomiński

 

45

Poświętne

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowica

10 000,00 zł

wołomiński

 

46

Poświętne

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kielczykowizna

10 000,00 zł

wołomiński

 

47

Poświętne

Modernizacja budynku gminnego celem utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Krubki-Górki

10 000,00 zł

wołomiński

 

48

Poświętne

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Małków

10 000,00 zł

wołomiński

 

49

Poświętne

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów

10 000,00 zł

wołomiński

 

50

Poświętne

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Poświętne

10 000,00 zł

wołomiński

 

51

Radzymin

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Arciechów, Gmina Radzymin

10 000,00 zł

wołomiński

 

52

Radzymin

Zakup oraz montaż wiaty przystankowej w miejscowości Dybów Kolonia, Gmina Radzymin

6 150,00 zł

wołomiński

 

53

Radzymin

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Słupno, gmina Radzymin

10 000,00 zł

wołomiński

 

54

Radzymin

Modernizacja ogrodzenia wokół istniejącego placu zabaw w miejscowości Stare Załubice

7 000,00 zł

wołomiński

 

55

Radzymin

Zakup oraz montaż altany biesiadnej wraz z wyposażeniem w Sołectwie Wawrzyna, Gmina Radzymin

10 000,00 zł

wołomiński

 

56

Strachówka

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Księżyki

10 000,00 zł

wołomiński

 

57

Strachówka

Wyposażenie placu wiejskiego w sołectwie Młynisko

10 000,00 zł

wołomiński

 

58

Tłuszcz

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wagan

10 000,00 zł

wołomiński

 

59

Wołomin

Budowa oświetlenia w sołectwie Majdan

10 000,00 zł

wołomiński

 

60

Wołomin

Budowa siłowni plenerowej w sołectwie Leśniakowizna

10 000,00 zł

wołomiński

 

 

55 inwestycji – modernizacja remiz oraz nowy sprzęt i wyposażenie dla strażaków

Tylko w ubiegłym roku ochotnicze straże pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie potrzebują odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk samorząd województwa mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP. – Na nowy sprzęt czekają i strażacy, i mieszkańcy regionu. Nowoczesne wyposażenie usprawni pracę służb, a co za tym idzie zwiększy bezpieczeństwo Mazowszan. Pomagamy także modernizować strażackie remizy. Stan techniczny większości z nich wymaga naprawdę szybkiego remontu – dodaje.

 

W powiatach legionowskim, wołomińskim i otwockim dofinansowanie na remont strażnic i zakup profesjonalnego sprzętu w wysokości ponad 1,7 mln zł trafi do jednostek OSP na 55 inwestycji.

Lp.

Gmina/Miasto

Nazwa OSP

powiat

przedmiot dofinansowania

kwota dotacji

1

Jabłonna

Chotomów

legionowski

remont strażnicy

22 140,00 zł

2

Jabłonna

Jabłonna

legionowski

zakup 5 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

18 500,00 zł

3

Legionowo*

Legionowo

legionowski

remont strażnicy

18 750,00 zł

4

Legionowo*

Legionowo

legionowski

zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 998,00 zł

5

Nieporęt

Nieporęt

legionowski

remont strażnicy

25 000,00 zł

6

Nieporęt

Katy Węgierskie

legionowski

zakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 999,00 zł

7

Nieporęt

Nieporęt

legionowski

zakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 999,00 zł

8

Serock

Wola Kiełpińska

legionowski

remont strażnicy

20 000,00 zł

9

Serock

Wola Kiełpińska

legionowski

samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

10

Serock

Serock

legionowski

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

11

Wieliszew

Skrzeszew

legionowski

remont strażnicy

25 000,00 zł

12

Wieliszew

Wieliszew

legionowski

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

13

Celestynów

Celestynów

otwocki

remont strażnicy

25 000,00 zł

14

Celestynów

Regut

otwocki

zakup 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

6 450,00 zł

15

Celestynów

Dąbrówka

otwocki

zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

12 990,00 zł

16

Józefów

Świdry Małe

otwocki

remont strażnicy

25 000,00 zł

17

Józefów

Świdry Małe

otwocki

samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

18

Józefów

Józefów

otwocki

zakup 2 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

4 920,00 zł

19

Karczew

Karczew

otwocki

modernizacja strażnicy

23 000,00 zł

20

Karczew

Łukówiec

otwocki

zakup 2 kpl. aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z butlami i maskami, wentylatora oddymiającego, automatycznego defibrylatora zewnętrznego, klucza pediatrycznego do defibrylatora

9 985,00 zł

21

Karczew

Otwock Wielki

otwocki

zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych, 2 szt. sygnalizatorów bezruchu, detektora prądu, detektora wielogazowego, akumulatorowego systemu oświetleniowego-najaśnica

10 000,00 zł

22

Karczew

Otwock Wielki

otwocki

średni samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

23

Kołbiel

Gadka

otwocki

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

24

Kołbiel

Kołbiel

otwocki

zakup 4 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

9 358,00 zł

25

Kołbiel

Kąty

otwocki

zakup 6 szt. latarek kątowych, ładowarki do latarek kątowych, prądownicy, piły spalinowej do drewna, 4 szt. węży strażackich tłoczonych

6 350,00 zł

26

Osieck

Górki

otwocki

modernizacja  strażnicy

25 000,00 zł

27

Osieck

Osieck

otwocki

zakup 2 szt. aparatów powietrznych z maską i butlą

4 900,00 zł

28

Otwock

Otwock-Jabłonna

otwocki

zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 794,00 zł

29

Otwock

Otwock-Wólka Mlądzka

otwocki

zakup detektora wielogazowego

2 000,00 zł

30

Sobienie-Jeziory

Wysoczyn

otwocki

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

31

Sobienie-Jeziory

Sobienie-Jeziory

otwocki

zakup 9 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 800,00 zł

32

Sobienie-Jeziory

Dziecinów

otwocki

zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego - pompy

20 000,00 zł

33

Wiązowna

Malcanów

otwocki

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

34

Wiązowna

Wiązowna

otwocki

zakup piły spalinowej, pilarki spalinowo-gałęziowej, prądownicy, prądownicy wysokociśnieniowej z nakładką pianową, prądownicy turbojet, drabiny nasadkowej trzy przesłowej

10 000,00 zł

35

Wiązowna

Glinianka

otwocki

zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 950,00 zł

36

Dąbrówka

Ślężany

wołomiński

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

37

Dąbrówka

Kuligów

wołomiński

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

38

Jadów

Myszadła

wołomiński

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

39

Jadów

Jadów

wołomiński

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

40

Klembów

Dobczyn

wołomiński

modernizacja strażnicy

12 500,00 zł

41

Klembów

Klembów

wołomiński

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

42

Kobyłka

Kobyłka

wołomiński

remont strażnicy

25 000,00 zł

43

Poświętne

Turze

wołomiński

remont strażnicy

25 000,00 zł

44

Radzymin

Ruda

wołomiński

modernizacja  strażnicy

25 000,00 zł

45

Radzymin

Radzymin

wołomiński

zakup 3 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka, wyważacza do drzwi z pompą, przecinaka do pedałów, 4 szt. butli kompozytowych do aparatu powietrznego z pokrowcem

18 650,00 zł

46

Radzymin

Stare Załubice

wołomiński

zakup 7 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

16 396,00 zł

47

Strachówka

Borucza

wołomiński

modernizacja strażnicy

25 000,00 zł

48

Tłuszcz

Kozły

wołomiński

modernizacja strażnicy

24 000,00 zł

49

Tłuszcz

Jasienica

wołomiński

nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą

80 000,00 zł

50

Tłuszcz

Jasienica

wołomiński

średni samochód ratowniczo-gaśniczy

100 000,00 zł

51

Wołomin

Wołomin

wołomiński

remont strażnicy

25 000,00 zł

52

Wołomin

Wołomin

wołomiński

zakup 8 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 600,00 zł

53

Wołomin

Zagościniec

wołomiński

zakup 6 kompletów odzieży ochrony indywidualnej strażaka

19 980,00 zł

54

Zielonka

Zielonka

wołomiński

modernizacja strażnicy

9 500,00 zł

55

Zielonka

Zielonka

wołomiński

zakup kamery termowizyjnej

18 000,00 zł

 

18 inwestycji ze wsparciem na ochronę gruntów rolnych i leśnych

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w powiatach legionowskim, otwockim i wołomińskim zrealizowanych zostanie również 18 inwestycji dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Samorządy otrzymają dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Na ten cel przeznaczono ponad 1,4 mln zł. Jak podkreśla Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego, obszary rolnicze zasługują na szczególne wsparcie. – Na Mazowszu aż 65 proc. powierzchni zajmują użytki rolnicze. Znajdziemy je również w okolicach stolicy. Właśnie dlatego każdego roku przeznaczamy środki na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Poprawia to komfort życia na tych terenach i znacznie ułatwia pracę rolnikom – zauważa.

 

W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego Mazowsza.

 

Lista beneficjentów z dofinansowaniem na drogi gminne:

L.p.

Beneficjent

Powiat

Przedsięwzięcie

Kwota dotacji

1

Serock

legionowski

Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze

120 000 zł

2

Celestynów

otwocki

Przebudowa drogi do gruntów rolnych działka ewid. Nr 187 obręb geodezyjny 11 - REGUT

64 000 zł

3

Karczew

otwocki

Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew

100 000 zł

4

Kołbiel

otwocki

Przebudowa ul. Wspólnej w miejscowości Karpiska

60 000 zł

5

Osieck

otwocki

Przebudowa drogi gminnej nr 271346W w miejscowości Nowe Kościeliska

60 000 zł

6

Sobienie-Jeziory

otwocki

Modernizacja drogi gminnej Nr 270709W w miejscowości Śniadków Dolny w km 0+000÷1+336

60 000 zł

7

Wiązowna

otwocki

Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu

50 000 zł

8

Dąbrówka

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej nr 430102W Zaścienie - Karolew, Gmina Dąbrówka

50 000 zł

9

Jadów

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w miejscowości Szewnica

110 000 zł

10

Klembów

wołomiński

Budowa drogi gminnej ul. Polnej na dł. 424,85 m w miejscowości Nowy Kraszew

100 000 zł

11

Poświętne

wołomiński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne)

120 000 zł

12

Radzymin

wołomiński

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. F. Żukowskiego w miejscowości Zawady - III Etap

70 000 zł

13

Strachówka

wołomiński

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Wielgi

80 000 zł

14

Strachówka

wołomiński

Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kąty-Miąski

30 000 zł

15

Tłuszcz

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej nr 430952W w miejscowości Szczepanek od km 0+000.00 do km 0+440.00

110 000 zł

16

Wołomin

wołomiński

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Leśna w m. Mostówka w gminie Wołomin (dz. ew. nr 149) - etap I

70 000 zł

 

 

Lista beneficjentów z dofinansowaniem na drogi powiatowe:

 

Lp.

Beneficjent

Przedsięwzięcie

Kwota dotacji

1.

Powiat Otwocki

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2245W w miejscowości Dobrzyniec gmina Kołbiel

100 000 zł

2.

Powiat Wołomiński

Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W w msc. Białki gm. Tłuszcz

100 000 zł

 

24 samorządy ze wsparciem na ochronę powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w powiatach legionowskim, wołomińskim i otwockim dofinansowanie otrzymają 24 projekty. Do samorządów trafi w sumie ponad 1,4 mln zł z budżetu Mazowsza. Na duże znaczenie inwestycji, które mogą być realizowane w ramach MlWOPiM MAZOWSZE 2021 wskazuje Piotr Kandyba, przewodniczący sejmikowej Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej. –To są ogromnie ważne sprawy. Nie tylko na dziś, ale na przyszłość. Im wcześniej zaczniemy dbać o powietrze i wodę, tym będzie łatwiej przyszłym pokoleniom. W tym roku wspieramy w sumie 209 przedsięwzięć, przekazując blisko 12 mln zł z budżetu województwa – dodaje radny województwa.

 

Lp.

Gmina

Powiat

Kwota dotacji

Przedsięwzięcie

1

Józefów UM

otwocki

87 130,00 zł

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, na terenie Miasta Józefowa.

2

Dąbrówka UG

wołomiński

12 500,00 zł

Przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie Gminy Dąbrówka

3

Strachówka UG

wołomiński

72 877,00 zł

Rewitalizacja terenów zielonych Strachówki poprzez odtworzenie istniejącego stawu wraz z jego zagospodarowaniem

4

Kobyłka UM

wołomiński

200 000,00 zł

Zagospodarowanie terenu w miejscu starego basenu przy ul. Warszawskiej w Kobyłce

5

Tłuszcz UG

wołomiński

50 827,00 zł

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację ogródka jordanowskiego w Tłuszczu

6

Wołomin UM

wołomiński

50 000,00 zł

Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych, zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza w Gminie Wołomin

7

Karczew UM

otwocki

70 475,00 zł

Poprawa warunków mikroklimatycznych w gminie Karczew poprzez rewitalizację dwóch terenów zielonych

8

Marki UM

wołomiński

4 323,00 zł

Zrób dla Marek coś dobrego, nie pal w piecu byle czego! – kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca ochrony powietrza

9

Klembów UG

wołomiński

125 000,00 zł

Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza

10

Poświętne UG

wołomiński

35 000,00 zł

Rewitalizacja istniejących terenów zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Poświętnem

11

Celestynów UG

otwocki

185 129,00 zł

Budowa ogrodu deszczowego przy szkole podstawowej w Celestynowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

12

Karczew UM

otwocki

7 500,00 zł

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Karczew

13

Wiązowna UG

otwocki

23 945,00 zł

Zadbajmy o jakość powietrza na terenie Gminy Wiązowna

14

Osieck UG

otwocki

38 443,00 zł

Park kieszonkowy w Osiecku

15

Osieck UG

otwocki

8 705,00 zł

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej

16

Otwock UM

otwocki

200 000,00 zł

Rozbudowa ścieżki edukacyjno-ekologicznej na terenie Miasta Otwocka o 15 Zielonych Galerii Edukacyjnych

17

Radzymin UG

wołomiński

26 543,00 zł

Krajobraz Kulturowy „Wierzby mazowieckie”

18

Kołbiel UG

otwocki

16 974,00 zł

Wdrożenie systemu monitorowania jakości powietrza służącego informowaniu i edukowaniu mieszkańców Gminy Kołbiel

19

Jabłonna UG

legionowski

7 500,00 zł

Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Jabłonna

20

Wołomin UM

wołomiński

52 511,00 zł

Przeprowadzenie dwóch różnych akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu ochrony powietrza w Gminie Wołomin.

21

Radzymin UG

wołomiński

35 000,00 zł

„Czyste powietrze w Gminie Radzymin – nasza wspólna sprawa”

22

Celestynów UG

otwocki

29 892,00 zł

Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

23

Otwock UM

otwocki

20 000,00 zł

Wspomaganie kontroli palenisk domowych na terenie Miasta Otwocka

24

Klembów UG

wołomiński

48 652,00 zł

Uruchomienie stacji ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

5 rodzinnych ogródków działkowych z dofinansowaniem

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 to program zachęcający do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Decyzją radnych województwa mazowieckiego 89 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma ponad 800 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Wśród nich znalazło się 5 ogródków działkowych z powiatu otwockiego. Otrzymają one w sumie 50 tys. zł dofinansowania. Dzięki tym środkom działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni.

 

Lp.

Gmina

Rodzinny Ogród Działkowy

Przedsięwzięcie

Kwota dotacji

1

Miasto Otwock

ROD „Maluch” ul. Żeromskiego”

Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Żeromskiego w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)

10 000,00 zł

2

Miasto Otwock

ROD „Maluch” ul. Grunwaldzka

Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Grunwaldzkiej w Otwocku (obręb nr 61, działka nr 18)

10 000,00 zł

3

Miasto Otwock

ROD „Maluch” ul. Reymonta

Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Reymonta w Otwocku (obręb nr 71, działka nr 1/5 oraz 1/31)

10 000,00 zł

4

Miasto Otwock

ROD „Maluch” ul. Samorządowa

Projekt i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego oraz wodnego wewnętrznego wraz z wykonaniem sanitariatu na potrzeby ROD "MALUCH" przy ul. Samorządowej w Otwocku (obręb nr 56, działka nr 43/1 oraz 43/2)

10 000,00 zł

5

Miasto Otwock

ROD „Meran”

Poprawa infrastruktury ogrodowej ROD MERAN Otwock-Jabłonna

10 000,00 zł

2 inwestycje ze wsparciem w ramach PROW 2014-2020

W ramach wsparcia z PROW 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy 2 mln zł z UE na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut, odcinka sieci wodociągowej oraz jednej przydomowej oczyszczalni ścieków w gminie Celestynów. Dzięki inwestycji poprawi się jakość wody pitnej dla mieszkańców gminy, więcej budynków będzie miało też dostęp do sieci wodociągowej. Z kolei gmina Osieck dzięki 2 mln zł wsparcia z UE w ramach PROW 2014-2020 wybuduje ponad 7 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka.

 

*Miasto Legionowo podpisze umowy w innym terminie.

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 73 kB, Liczba pobrań: 51

Liczba wyświetleń: 70

powrót