Informacje prasowe

Informacja prasowa - 407 projektów z subregionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego ze wsparciem samorządu Mazowsza i UE

2021.07.01 15:40 , aktualizacja: 2021.07.01 15:52

Autor: , Wprowadzenie: Krzysztof Nadratowski

Modernizacja placów zabaw czy budowa siłowni plenerowych, remonty strażnic i wiejskich świetlic czy przebudowa dróg gminnych i powiatowych – to tylko kilka z 407 przedsięwzięć w subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim, których realizacja jest możliwa dzięki wsparciu samorządu województwa. Wysokość dotacji z budżetu Mazowsza wynosi ponad 11 mln zł. Dodatkowo ponad 3,5 mln zł z UE władze regionu przeznaczą na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW WM 2014-2020. Dziś podpisano umowy w tej sprawie. W spotkaniu wziął udział radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

 

Sołectwa, drogi dojazdowe, remonty strażnic i doposażenie OSP, a także ochrona powietrza – to kolejne działania dofinansowywane przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach samorządowych programów wsparcia. Po raz kolejny zainteresowanie samorządów lokalnych było bardzo duże – niemal w każdym z programów wartość zgłoszonych projektów przekroczyła pulę środków na ten cel przeznaczonych.

 

229 projektów sołeckich z subregionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego z dofinansowaniem

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw samorząd Mazowsza wsparł 229 inicjatyw sołeckich z powiatów ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego i przasnyskiego. Jak zaznacza sołtys Przemiarowa Hanna Wysocka, w jej sołectwie pieniądze od samorządu Mazowsza zostaną przeznaczone na ułożenie kostki i modernizację schodów przed świetlicą wiejską w Przemiarowie. – Dzięki tej inwestycji poprawi się wizerunek całej wsi. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw pozwala na przeprowadzenie prac, których sami nie moglibyśmy wykonać.

 

W subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim dofinansowanie w ramach MIAS 2021 otrzymało 229 inicjatyw sołeckich z 43 gminy. Łączna wartość dotacji w subregionie ciechanowskim to ponad 2,2 mln zł. W ramach programu można było uzyskać maksymalną pomoc w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu. Liczba dofinansowanych projektów zależała od wielkości gminy. W tym roku dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w całym regionie zrealizowanych zostanie w sumie 1276 różnego rodzaju projektów. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski: – Potrzeb jest wiele, a pieniędzy w gminnych budżetach często nie wystarcza nawet na najpilniejsze inwestycje, a co dopiero na miejsca relaksu czy integracji mieszkańców wsi. Dlatego stworzyliśmy ten program, aby wspierać mieszkańców w realizacji ich pomysłów i tworzyć im przyjazną przestrzeń do życia – dodaje.

 

Modernizacja remiz oraz nowy sprzęt i wyposażenie dla strażaków

Tylko w ubiegłym roku ochotnicze straże pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tys. razy, z czego 20 tys. do samych pożarów. Aby mogły działać sprawnie, potrzebują odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Dlatego samorząd województwa mazowieckiego od 15 lat doposaża mazowieckie jednostki OSP.

 

W subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim dofinansowanie na remont strażnic i zakup profesjonalnego sprzętu w wysokości ponad 2,6 mln zł trafi na realizację aż 91 projektów. O tym jak duża jest to pomoc, zwłaszcza dla niezbyt zamożnych gmin, przekonuje Leszek Sybicki, komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Dzierzążnia. – To poważny zastrzyk finansowy. Przede wszystkim na zakup wyposażania strażaków, którzy uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Remontujemy także remizy strażackie, które służą nie tylko strażakom, ale całym społecznościom wiejskim. Gminy Zatory, Pokrzywnica i Szydłowo podpiszą umowy w innym terminie.

 

48 inwestycji ze wsparciem na ochronę gruntów rolnych i leśnych

Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim  zrealizowanych zostanie również 48 inwestycji dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych. Gminy z subregionu ciechanowskiego i powiatu przasnyskiego otrzymają dofinansowanie do budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych czy na renowacje zbiorników wodnych. Na ten cel przeznaczono blisko 4,5 mln zł.

 

W sumie w tym roku samorząd Mazowsza w ramach tego działania przeznaczył ponad 30 mln zł na realizację 308 projektów z całego Mazowsza.

 

25 samorządów ze wsparciem na ochronę powietrza

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu w subregionie ciechanowskim i powiecie przasnyskim dofinansowanie otrzyma 25 projektów. Do samorządów trafi w sumie ponad 1,5 mln zł z budżetu Mazowsza.

 

11 rodzinnych ogródków działkowych z dofinansowaniem

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021 to program zachęcający do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Decyzją radnych województwa mazowieckiego 89 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma ponad 800 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza. Wśród nich znalazło się 11 ogródków działkowych z subregionu ciechanowskiego. Otrzymają one ponad 109 tys. zł dofinansowania. Dzięki tym środkom działkowcy będą m.in. remontować ogrodzenia, montować oświetlenie i kupować sprzęt do pielęgnacji zieleni.

 

2 inwestycje ze wsparciem w ramach PROW WM 2014-2020

W ramach wsparcia z PROW WM 2014-2020 samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 3,5 mln zł na realizację projektów w gminach Wiśniewo i Przasnysz. Ponad 1,5 mln zł – to dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Wiśniewo i Żurominek”. Kolejne 2 mln zł samorząd przekaże na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki i Wandolin - etap I wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Przasnysz”.

 

Dodatkowo samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 9,4 tys. zł w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. W subregionie ciechanowskim wsparcie otrzyma projekt Stowarzyszenia Ratujmy Ratowo  „Pszczoła - najważniejszy z zapylaczy”.

 

 

Listy beneficjentów w załączniku.

 

 

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Rozmiar: 93 kB, Liczba pobrań: 62

Liczba wyświetleń: 96

powrót