Informacje prasowe

Informacja prasowa - Ponad 5,8 mln zł z UE na termomodernizaję budynków użyteczności publicznej z subregionu ciechanowskiego

2021.07.01 16:00

Autor: , Wprowadzenie: Krzysztof Nadratowski

Termomodernizacja sześciu szkół, trzech świetlic i budynku urzędu gminy to inwestycje, które niebawem będą realizowane na terenie subregionu ciechanowskiego. Pomogą fundusze unijne. Dzięki decyzji zarządu województwa mazowieckiego do gmin Joniec, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Przasnysz trafi na ten cel w sumie ponad 5,8 mln zł unijnego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020.

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie (gmina Ojrzeń)

W ramach inwestycji ocieplone zostaną m.in.  ściany zewnętrzne budynku, fundamenty, piwnica, jak również podłogi oraz stropodach nad salą gimnastyczną i salami lekcyjnymi. Oprócz tego modernizowane zostaną instalacje grzewcza oraz ciepłej wody. Zamontowane zostaną grzejniki z zaworami termostatycznymi. Ponadto istniejąca kotłownia zostanie zlikwidowana i zastąpiona pompą ciepła oraz kotłem gazowy. W szkole pojawi się też energooszczędne oświetlenie. Wszystko to pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania budynku i ochronę środowiska.

 

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wacława Kozińskiego w Kraszewie

Beneficjent: Gmina Ojrzeń

Całkowita wartość projektu: 2 036 709,64 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 324 689,19 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w Królewie  i Jońcu oraz budynku Urzędu Gminy w Jońcu

W ramach termomodernizacji Urzędu Gminy w Jońcu m.in. ocieplone zostaną ściany zewnętrzne i stropodach. Zainstalowane zostaną również nowe okna i drzwi. Dodatkowo zmodernizowana zostanie instalacja grzewcza poprzez likwidację kotłowni węglowej i montaż kotłowni gazowej, pomp obiegowych c.o. oraz wymianę rurociągów i grzejników. Z kolei w budynku Szkoły Podstawowej w Królewie ocieplone zostaną ściany, podłogi, strop nad piwnicą oraz stropodach nad salą gimnastyczną. Zmodernizowane zostaną także instalacja grzewcza i ciepłej wody. Natomiast prace prowadzone w Szkole Podstawowej w Jońcu obejmą zarówno ocieplenie ścian i posadzek, jak i wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zlikwidowana zostanie także kotłownia węglowa, a w jej miejscu powstanie kotłownia gazowa. W wyniku przeprowadzonych prac ograniczona zostanie utrata ciepła, obniżone zostaną koszty ogrzewania, a także zwiększy się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie paneli fotowoltaicznych.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Joniec

Beneficjent: Gmina Joniec

Całkowita wartość projektu: 2 889 105,79 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 753 185,53 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja szkoły podstawowej i świetlicy wiejskiej w gminie Opinogóra Górna

Inwestycja będzie realizowana w szkole podstawowej w Kołaczkowie oraz w świetlicy wiejskiej w Zygmuntowie. W obydwu budynkach wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Ocieplone zostaną m.in.  ściany zewnętrzne, dachy i stropodachy. Ponadto przebudowane zostaną systemy grzewcze i zastosowane OZE w postaci instalacji systemu generatora fotowoltaicznego. W szkole modernizację przejdzie instalacja centralnego ogrzewania, a w świetlicy kocioł węglowy zostanie wymieniony na kocioł kondensacyjny wraz z wymiennikiem cwu. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, ale też na poprawę jakości powietrza w gminie Opinogóra.

 

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Opinogóra Górna - etap II

Beneficjent: Gmina Opinogóra Górna

Całkowita wartość projektu: 2 004 875,24 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 977 408,51 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

Termomodernizacja części budynków szkół podstawowych w Nowej Krępie i Bogatem oraz świetlic wiejskich w Szli i Bartnikach (gmina Przasnysz)

Dzięki wsparciu unijnemu termomodernizację przejdą: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem, Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie, świetlica wiejska w Bartnikach i świetlica wiejska w Szli.

 

W ramach inwestycji w świetlicy w Bartnikach wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, a strop i ściany zostaną docieplone. Poza tym zamontowane zostaną nowy dach oraz nowa instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową. Z kolei w budynku szkoły w Bogatem m.in.  docieplone zostaną ściany, wymienione okna i drzwi, a system centralnego ogrzewania przejdzie modernizację polegającą na wymianie kotła węglowego na kocioł pelletowy. Podobne prace prowadzone będą w budynku szkoły w Nowej Krępie, gdzie docieplone zostaną dach, strop, podłogi czy ściany. Zmodernizowany zostanie także system ogrzewania oraz zamontowana zostanie  instalacja fotowoltaiczna. Natomiast prace prowadzone w świetlicy wiejskiej w Szli obejmą docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie posadzek, modernizację systemu grzewczego i ciepłej wody oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

 

Dzięki termomodernizacji części budynków szkół i świetlic w gminie Przasnysz nastąpi poprawa warunków zarówno dla dzieci, jak i mieszkańców korzystających z usług edukacyjnych czy rekreacyjnych. Zastosowanie paneli fotowoltaicznych pozwoli na obniżenie kosztów zużywanej energii i korzystnie wpłynie na środowisko.

 

Tytuł projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz

Beneficjent: Gmina Przasnysz

Całkowita wartość projektu: 3 212 438,68 zł

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 759 804,29 zł

Działanie: 4.2 Efektywność energetyczna

 

 

Marta Milewska
Rzeczniczka Prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Renata Nastańska
Wydział Informacji i Szkoleń Beneficjentów
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
tel. 22 542 27 27
e-mail: media@mazowia.eu

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1304 kB, Liczba pobrań: 49

Liczba wyświetleń: 62

powrót