Informacje prasowe

Informacja prasowa - Budowa ulic w Sierpcu i gminie Mochowo oraz inwestycje działkowców ze wsparciem samorządu Mazowsza

2021.07.02 11:25 , aktualizacja: 2021.07.02 11:49

Autor: , Wprowadzenie: Eliza Albrechcińska

Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza do gminy Mochowo trafi blisko 590 tys. zł na przebudowę ulic w Bożewie Nowym. Z kolei dofinansowanie w wysokości 210 tys. zł pozwoli na budowę nowych dróg w Sierpcu. Środki z budżetu województwa pozwolą też zrealizować inwestycję ROD im. Marii Konopnickiej. Dziś umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński i wójt gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski.

 

Na realizację instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego władze regionu przeznaczyły aż 151 mln zł, w tym ponad 95 mln zł to pieniądze, które wspomogą nowe projekty samorządów lokalnych.

 

– Nasz region rozwija się dzięki zaangażowaniu, dobrej współpracy i aktywności władz lokalnych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Efektem składanych przez wójtów, burmistrzów czy starostów projektów jest szereg inwestycji. Pomagamy w realizacji przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców, bo wiemy, że bez wsparcia samorządu Mazowsza wielu z nich nie udałoby się zrealizować – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Przebudowa ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym

 

Na realizację inwestycji gmina Mochowo otrzymała od samorządu Mazowsza blisko 590 tys. zł.

 

Ulepszanie infrastruktury drogowej to dla nas priorytet. Sukcesywnie poprawiamy stan naszych dróg gminnych, ale nie wszystko można zrobić od razu. Staramy się wykorzystywać nadarzające się okazje i aplikujemy o środki zewnętrzne, aby móc zrealizować jak najwięcej przedsięwzięć na terenie naszej gminy. Realizacja inwestycji polegającej na przebudowie ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym stała się możliwa, dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa mazowieckiego  – zaznacza wójt gminy Mochowo Zbigniew Tomaszewski.

 

Projekt przebudowy ulic Jaśminowej, Wrzosowej i Oliwkowej w Bożewie Nowym obejmuje m.in. rozebranie części istniejącej nawierzchni, korytowanie pod konstrukcje nawierzchni i chodników, ułożenie warstw bitumicznych nawierzchni oraz zjazdów i chodników z kostki brukowej betonowej, ustawienie krawężników i oporników, wykonanie kanalizacji deszczowej, przełożenie sieci wodociągowej w środkowej odnodze ul. Wrzosowej. Planowane do przebudowy ulice obecnie posiadają nawierzchnię w większości umocnioną kruszywem łamanym. Jak dodaje wójt, konieczność przebudowy ulic podyktowana jest ich złym stanem technicznym. – Jakość komunikacji na tych ulicach nie spełniała oczekiwań użytkowników drogi. Modernizacja ma na celu zwiększenie mobilności mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę estetyki i zagospodarowania terenu.

 

Obecnie nawierzchnia jest nierówna, z uszkodzeniami i wgłębieniami, które uniemożliwiają swobodny spływ wód opadowych. Przebudowa dróg poprawi dostęp mieszkańców do infrastruktury drogowej, zapewni spójność sieci dróg publicznych oraz zwiększy dostępność do budynków użyteczności publicznej. Gmina posiada kompletną dokumentację techniczną i projektową na realizację tego zadania wraz z projektem stałej organizacji ruchu i operatem wodnoprawnym. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1,4 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022-2023.

 

Inwestycje w Sierpcu

 

Na budowę dwóch ulic w Sierpcu samorząd województwa przeznaczył 210 tys. zł. Jak podkreśla burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński, inwestycje drogowe w mieście są potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców.

 

Cieszy mnie fakt, że ogromne wsparcie finansowe z budżetu Mazowsza płynie w kierunku Sierpca. Dzięki temu możemy wyremontować i zmodernizować wiele ciągów komunikacyjnych. A potrzeb jest coraz więcej. Ulica Podgórna i ulica Krasińskiego są drogami najdłużej czekającymi na budowę w naszym mieście. Ulica Podgórna znajduje się w historycznej części miasta i wymaga modernizacji, zaś remont ulicy Krasińskiego jest odpowiedzią na wielokrotne prośby mieszkańców.

 

  • Budowa ul. Podgórnej - I etap

Samorząd Mazowsza przekaże ponad 172 tys. zł na budowę ul. Podgórnej - I etap. W ramach inwestycji przewidziano m.in. budowę  ulicy Podgórnej o zmiennej szerokości jezdni, o nawierzchni asfaltowej na wyjeździe ze stacji benzynowej oraz z kostki brukowej betonowej, budowę chodników, miejsc postojowych i zjazdów z kostki betonowej. Inwestycja ułatwi mieszkańcom dojazd do swoich domów, ale też wpłynie na komfort poruszania drogą wojewódzką nr 541. Ulica Podgórna łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką. Ukształtowanie terenu drogi przed wykonaniem budowy sprawia, że woda opadowa z ziemią spływa na drogę wojewódzką powodując jej zabrudzenie oraz niebezpieczeństwo wydłużenia drogi hamowania na asfalcie pokrytym ziemią. Zanieczyszcza również kratki i ogranicza spływ w kanalizacji deszczowej. Realizacja inwestycji zniweluje te zanieczyszczenia. Całkowity koszt inwestycji to ponad 286,8 tys. zł.

 

  • Budowa ul. Krasińskiego

Kolejna inwestycja ze wsparciem samorządu województwa – 37,8 tys. zł – to budowa ul. Krasińskiego. Obecnie droga nie posiada nawierzchni twardej ulepszonej, brak jest także odwodnienia. Inwestycja ma duże znaczenie przede wszystkim dla mieszkańców rozwijającego się osiedla domów jednorodzinnych. Inwestycja wpłynie na zredukowanie kosztów corocznego utrzymania nawierzchni drogi. Po jej zrealizowaniu wody opadowe trafią do systemu sieci kanalizacji deszczowej, następnie zostaną podczyszczone i w końcu zasilą wody rzeki Sierpienicy. Gmina Miasto Sierpc posiada podpisaną umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania. Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 558 tys. zł.

 

  • Dla działkowców

Dofinansowanie trafi także do ROD im. Marii Konopnickiej. Blisko 4 tys. zł działkowcy przeznaczą na zakup gablot ogłoszeniowych. Środki pochodzą z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2021. Jest to program zachęcający do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych.

 

 

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974,
e-mail: rzecznik@mazovia.pl

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 44

powrót