Informacje prasowe

Informacja prasowa: Nabór wniosków na inwestycje finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego

2005.07.21 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

14 lipca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego i Minister Gospodarki podpisali Kontrakt Wojewódzki na lata 2005-2006. W tym roku dla Mazowsza zagwarantowano 186 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone: na budowę warszawskiego metra, dokończenie przeprawy mostowej w Płocku, modernizację i rozbudowę szpitali wojewódzkich i powiatowych oraz inwestycje w infrastrukturę oświatową. 19 lipca br. został ogłoszony nabór wniosków na inwestycje prowadzone przez samorządy lokalne, współfinansowane z kontraktu.

Podpisany dokument dotyczy dwóch lat - 2005 r. i 2006 r. Jednak wielkość środków finansowych została w nim określona tylko na 2005 r. Pieniądze na następny rok, udostępniane z budżetu państwa, będą określone na podstawie zapisów ustawy budżetowej na 2006 r., a przez stronę samorządową – na podstawie uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.

W 2005 r. z budżetu państwa na Kontrakt Wojewódzki dla Mazowsza przekazano 186,2 mln zł, natomiast samorządy terytorialne zobowiązały się do wkładu w wysokości 25 mln 145 tys. zł.

- W ramach tegorocznego Kontraktu Wojewódzkiego samorządy lokalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie modernizacji i remontów szkół. Wsparcie finansowe otrzymają również szpitale powiatowe. W tym roku środki, zagwarantowane w kontrakcie, na inwestycje samorządowe są kilkukrotnie mniejsze niż w roku ubiegłym. W 2004 r. dla Mazowsza przyznano ok. 84,5 mln zł. Obecnie do dyspozycji mamy zaledwie 36,2 mln zł. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego wesprze gminy w realizacji projektów związanych z budową dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Będzie to możliwe dzięki Mazowieckiemu Programowi Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na wsparcie inwestycji samorządowych przeznaczyliśmy z budżetu województwa 30 mln złotych - podkreślił wicemarszałek Bogusław Kowalski.

W kontrakcie zostały ujęte następujące inwestycje, finansowane z budżetu państwa:
  1. wzmocnienie materialne systemu oświaty w regionie – 3,2 mln zł
  2. poprawa sytuacji w dziedzinie transportu i gospodarki komunalnej metropolii warszawskiej: metro warszawskie – 100 mln zł
  3. modernizacja i rozbudowa sieci dróg w województwie: budowa II przeprawy mostowej przez Wisłę w Płocku – 50 mln zł
  4. realizacja inwestycji na rzecz służby zdrowia – 33 mln zł, w tym 20 mln zł na inwestycje wieloletnie, tj.
    • budowę Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim – 12 mln zł
    • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce – 5 mln zł
    • rozbudowę Szpitala Rejonowego w Garwolinie – 3 mln zł

19 lipca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków na inwestycje finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy lokalne z Mazowsza. Nabór będzie dotyczył dwóch działań: oświaty i ochrony zdrowia. Na inwestycje oświatowe do podziału przeznaczono 3,2 mln zł. Na ochronę zdrowia (z wyłączeniem 3 inwestycji wieloletnich) pozostało 13 mln zł.

Nabór wniosków będzie trwał do 5 sierpnia. Ostateczne decyzje w sprawie wyboru inwestycji podejmie Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie listy rankingowej.

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru oraz wymaganych dokumentów od wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej www.mazovia.pl
Opracowanie: Biuro Prasowo-Wydawnicze

Liczba wyświetleń: 1154

powrót