Informacje prasowe

Komunikat prasowy. 125 tys. euro dla Kolei Mazowieckich

2005.07.29 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o podpisaniu Porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury w sprawie udzielenie bezzwrotnej pożyczki na dofinansowanie działalności spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o. o. Pieniądze pochodzą z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR) i zostaną przekazane na badania marketingowe, zakup sprzętu komputerowego oraz opracowanie biznes planu dla spółki.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę dotyczącą realizacji umowy pożyczkowej, w ramach umowy zawartej między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (MBOiR), na współfinansowanie Drugiego Projektu Drogowego. Umowa dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy technicznej, związanej z organizacją i prowadzeniem kolejowych przewozów regionalnych w Województwie Mazowieckim.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na badania marketingowe, zakup sprzętu komputerowego oraz przygotowanie biznes planu dla spółki. Planowane inwestycje przyczynią się do opracowania dogodniejszych połączeń między stolicą a subregionami województwa, podniesienia atrakcyjności oferty przewozowej oraz komfortu i bezpieczeństwa podróżnych.

Przyznane fundusze będą dostępne do wyczerpania, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2006 r.
Opr. Marta Milewska
Biuro Prasowo-Wydawnicze

Liczba wyświetleń: 691

powrót