Informacje prasowe

Informacja prasowa. Samorząd Województwa Mazowieckiego inwestuje w kulturę

2005.08.12 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W stosunku do roku 2003, tegoroczne środki zabezpieczone w budżecie województwa na kulturę wzrosły aż o 74%, natomiast w stosunku do roku ubiegłego – o 20%. Rok 2006 będzie również pomyślny dla kultury. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na przyszłoroczne inwestycje kulturalne przeznaczono aż 63,3 mln zł, z czego 54,6 mln zł pochodzić będzie ze środków własnych budżetu województwa.

BUDŻET WOJEWÓDZTWA

W stosunku do roku 2003, tegoroczne środki przeznaczone w budżecie województwa na kulturę na Mazowszu wzrosły aż o 74%, natomiast w stosunku do roku ubiegłego – o 20%. Warto zauważyć, że w tym okresie znacząco zwiększyły się wydatki na inwestycje. W stosunku do roku 2003 wydatki te wzrosły aż dziesięciokrotnie. W roku 2003 na inwestycje w zakresie kultury przeznaczono 3,2 mln zł, natomiast w roku bieżącym aż 33,3 mln zł.

W 2003 roku w budżecie województwa na działania z zakresu kultury przeznaczono ok. 80,3 mln zł. Z tego na inwestycje - 3,2 mln zł, natomiast na wydatki bieżące dla instytucji kultury – 77,1 mln zł.
W 2004 roku w budżecie województwa na działania z zakresu kultury przeznaczono ok. 113,3 mln zł. Z tego na inwestycje - 14,2 mln zł, natomiast na wydatki bieżące dla instytucji kultury – 99 mln zł.
W 2005 roku w budżecie województwa na działania z zakresu kultury przeznaczono ok. 139,7 mln zł. Z tego na inwestycje - 33,3 mln zł, natomiast na wydatki bieżące dla instytucji kultury – 106,4 mln zł.


WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

W wieloletnim Programie Inwestycyjnym (zadania o charakterze wieloletnim) na inwestycje dotyczące kultury na Mazowszu w 2005 roku przeznaczono – 28,8 mln zł. Planowane nakłady finansowe w roku 2006 wyniosą aż 63,3 mln zł, z czego 54,6 mln zł to środki własne budżetu województwa. Do najważniejszych kontynuowanych i planowanych inwestycji należą:
  • Centrum polskiego folkloru – Matecznik Mazowsze – 26,3 mln zł
  • Remont i rozbudowa Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Płocku – ok. 21,8 mln zł
  • Rewitalizacja zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – Ośrodek Pogranicza Kultur – ok. 10 mln zł
  • Zakup i modernizacja dworku Gombrowicza we Wsoli - 2,8 mln zł
  • Rozbudowa Teatru Polskiego w Warszawie – 10,6 mln zł
  • Modernizacja starej elektrowni w Radomiu na Centrum Sztuki Współczesnej – 10 mln zł
  • Muzeum Romantyzmu Polskiego w Opinogórze – 5,3 mln zł
  • Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 15,9 mln zł


FUNDUSZE UNIJNE W 2005 ROKU

Kultura uzyska również wsparcie finansowe Unii Europejskiej. Z ramienia funduszy unijnych, na działania z zakresu kultury na lata 2004-2006 przewidziano środki w wysokości 88 mln zł. Od 29 sierpnia do 16 października br. trwać będzie nabór wniosków na działanie dotyczące kultury i turystyki. Do rozdysponowania jest ok. 17,9 mln zł. Dofinansowane mogą zostać projekty związane z adaptacją zabytków techniki i architektury, których modernizacja zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu. Na wsparcie mogą liczyć również projekty dotyczące rozwoju i modernizacji infrastruktury noclegowej oraz bazy turystycznej, projekty związane z rewitalizacją, konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem, modernizacją oraz adaptacją historycznych i zabytkowych obiektów na Mazowszu. Dokładne informacje dostępne są na stronie www.mazovia.pl.
Opracowała
Marta Milewska
Biuro Prasowo-Wydawnicze

Liczba wyświetleń: 687

powrót