Informacje prasowe

Wyjaśnienia do artykułu „RONDO ZA GROSZE”

2005.08.29 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Zgodnie z art. 6 ust.1 i art. 12 ust.1 prawa prasowego, do Redaktora Naczelnego Gazety Stołecznej zostało skierowane wyjaśnienie do artykułu „RONDO ZA GROSZE”, który ukazał się w „Gazecie Stołecznej” w dn. 23 sierpnia 2005 r. Powyższa publikacja zawiera szereg nieprawdziwych sugestii i pomija fakty, niezbędnych do rzetelnego przedstawienia opisanego zdarzenia oraz pracy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Urzędu Marszałkowskiego.


WYJAŚNIENIE


Przygotowania do rozpoczęcia inwestycji, związanej z budową stacji paliw przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 631 i 634 w Ząbkach, przedsiębiorstwo WODMEL rozpoczęło w 1998 r., przed wejściem w życie reformy administracyjnej kraju, tj. przed powstaniem Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Teren pod budowę stacji paliw na tym terenie udostępnił firmie WODMEL ówczesny zarządca tych dróg - Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych w Warszawie. W aktach Samorządu Województwa Mazowieckiego znajduje się kopia pisma dokumentującego powyższy fakt, jak również kopia postanowienia Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych dla Urzędu Miejskiego w Ząbkach, dotycząca wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tego terenu, pod planowaną stację paliw.

Autor artykułu pominął ten fakt, sugerując Czytelnikom, że „rok temu zarządzający tym terenem Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, instytucja podległa marszałkowi, bez przetargu wydzierżawiła rodno spółce WODMEL”. Tymczasem jest to kontynuacja prawna wcześniejszych zobowiązań i decyzji Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Warszawie, podjętych w 1998 roku. W konsekwencji, w czerwcu 1999r. została podpisana umowa z następcą prawnym DODP - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. W 2003 roku dyrektor MZDW wypowiedział spółce umowę. Firma złożyła skargę. Zgodnie z ekspertyzami prawników zerwanie umowy narażało samorząd województwa na kosztowne postępowanie sądowe i wypłatę wysokiego odszkodowania, za poniesione na tym terenie inwestycje. Stąd umowa została renegocjowana.

Obecna umowa, w której stawka za dzierżawę terenu ustalono w wysokości 3250 zł. za miesiąc, obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2004 roku.

Nieprawdziwa jest sugestia autora artykułu, że MZDW mógł wydzierżawić teren za 48 tys. zł, czyli po cenach komercyjnych. W tym przypadku zarządca dróg jest związany postanowieniami ustawy o drogach publicznych, z dnia 21 marca 1985 roku, a nie Uchwałą nr 81/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego - jak błędnie informuje autor publikacji.

Art. 22 ust. 2 powyższej ustawy stanowi: „że grunty w pasie drogowym zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Opłaty z tego tytułu negocjowane są umową.

Uchwała Sejmiku i komercyjne stawki przez nią określone mają zastosowanie w przypadku dzierżawy pasa drogowego w celu umieszczenia tam obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Błędna jest także sugestia autora o możliwości scedowania praw do terenu "któremuś z dużych koncernów paliwowych". W § 9 umowy zawarty jest zapis, że prawo do terenu „nie może być przekazywane na rzecz osób trzecich bez zgody MZDW”.

Wyjaśniamy jednocześnie, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego, która bezpośrednio realizuje zadania, wynikające z ustawy o drogach publicznych, w tym także podpisywanie umów dzierżawnych.

Nieprawdziwa jest więc sugestia autora, że polecania w tym zakresie wydawane są przez marszałka województwa mazowieckiego i dyrektora departamentu nieruchomości i infrastruktury.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 795

powrót