Informacje prasowe

Informacja Prasowa: Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansuje modernizację dróg powiatowych

2005.09.06 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył 21 mln zł na rozbudowę i modernizację dróg powiatowych, które tworzą ciągi komunikacyjne z drogami wojewódzkimi. Jest to już trzeci program, dzięki któremu dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego otrzymają mazowieckie powiaty i gminy. W 2005 r. na wsparcie rozwoju regionalnego samorząd województwa przeznaczył ponad 90 mln zł.

Jednym z głównych czynników ograniczających rozwój Mazowsza są wieloletnie zaniedbania w nakładach na inwestycje drogowe. MAZOWIECKI PROGRAM WSPARCIA ROZWOJU POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ma na celu kompleksową przebudowę ciągów komunikacyjnych na Mazowszu. Najbardziej zaniedbane są drogi powiatowe. Konieczne są przebudowy ich nawierzchni oraz urządzeń odwadniających: przepustów i rowów. Powiatowe szlaki komunikacyjne nie odpowiadają współczesnym potrzebom, przede wszystkim nie spełniają wymogów wytrzymałościowych. W ostatnich latach na drogach powiatowych wzrósł ruch pojazdów ciężarowych, co w znacznej mierze przyczynia się do zniszczenia nawierzchni i pogorszenia stanu bezpieczeństwo na obszarach wiejskich.

Od dwóch lat zmodernizowano kilkadziesiąt odcinków dróg wojewódzkich. Od ich standardów i jakości znacznie odbiegają drogi powiatowe. Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg powiatowych umożliwi uzupełnienia sieci komunikacyjnej o nowe i przepustowe odcinki drogowe.

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął kolejną inicjatywę pomocy samorządom terytorialnym, w realizacji ich ustawowych zadań. W 2005 r. na przebudowę dróg powiatowych, z budżetu województwa zostanie wyasygnowanych 21 mln zł. O wsparcie mogą ubiegać się wszystkie powiaty. Warunkiem jest, by modernizowana droga powiatowa łączyła się z drogą wojewódzką. Pomoc finansowa nie dotyczy nakładów na prace przygotowawcze i obsługę realizacji zadania. Zakłada się, że pomoc inwestycyjna dla powiatów będzie stanowić do 75% kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 500 tys. zł. Powiaty mogą ubiegać się o dofinansowanie na jedno zadanie drogowe.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony w połowie września br. Bliższe informacje dotyczące terminu składania wniosków o dofinansowanie będą zamieszczone na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl.

Po Mazowieckim Programie Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich (44 mln zł, na rozbudowę dróg gminnych, sieci wodociągowej i kanalizacji) i Mazowieckim Kontrakcie Samorządowym (25 mln zł, na inwestycje w ochronę zdrowia i oświatę) jest to już trzeci instrument wsparcia dla mazowieckich gmin.

Są to pionierskie programy w skali kraju, które w 100 proc. są finansowane ze środków własnych województwa. W tym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego na wsparcie rozwoju regionalnego przeznaczył przeszło 90 mln zł.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 759

powrót