Informacje prasowe

Komunikat prasowy: VI Edycja Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

2005.10.18 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił VI edycję Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Laureatami Nagród mogą być mieszkańcy województwa mazowieckiego lub osoby zamieszkałe poza jego granicami, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju regionu.

Nagroda Marszałka przyznawana jest rokrocznie od 2000 roku, za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, organizacji życia społecznego i gospodarki, które mają istotne znaczenie dla rozwoju regionu i umacniania jego tożsamości oraz integracji społeczności województwa mazowieckiego.

Kandydatów mogą zgłaszać: Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rady powiatów z terenu województwa mazowieckiego, Rada Miasta Stołecznego Warszawy, wojewódzkie organizacje ogólnopolskich stowarzyszeń, fundacji społeczno-kulturalnych i naukowych oraz lokalne organizacje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze, które swoją działalnością obejmują więcej niż jeden powiat.

Zgłoszenia zawierające dane osobowe kandydata, szczegółowe uzasadnienie wniosku z udokumentowaną charakterystyką osiągnięć, które są podstawą zgłoszenia kandydatury oraz notkę biograficzną należy przesłać na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35, 03 – 7159 Warszawa.

Termin zgłoszeń kandydatów do tegorocznej edycji upływa 10 listopada 2005r.

Sześciu laureatów wyłoni Kapituła Nagród, której przewodniczy marszałek Adam Struzik. Tegoroczne Nagrody Marszałka, każda w wysokości 11 tys. zł brutto, zostaną wręczone laureatom w grudniu br.

Do tej pory Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali:

W 2004 r. - Ksiądz Biskup prof. dr hab. Stanisław Wojciech Wielgus – Biskup Płocki, profesor zwyczajny filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; prof. dr hab. Ryszard Juszkiewicz z Mławy – prawnik i historyk regionu mazowieckiego; Andrzej Ziółkowski z Warszawy – pracownik Muzeum Wojska polskiego, organizator licznych inscenizacji bitew historycznych; Barbara Wachowicz z Warszawy – wybitna pisarka, historyk literatury organizatorka wielu wystaw poświęconych wielkim Polakom; Maria Koc z Sokołowa Podlaskiego – dyrektorka Sokołowskiego Ośrodka Kultury, organizatorka wielu imprez i projektów kulturalnych w regionie; Anna i Wiktor Bramscy z Płocka - założyciele Płockiego Chóru Katedralnego „Pueri Cantores Plocenses”.

W ubiegłych latach nagrody zdobyli:– Bohdan Urbankowski z Płocka – literat, Małgorzata Czernik z Warszawy – malarska, Stanisław Lewandowski z Płocka – społecznik, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, Ewa Sumisławska z Siedlec – za promocję Województwa Mazowieckiego, Adam Szczepanik z Warszawy – w dziedzinie rzeźby, Zdzisław Włodarski z Radomia – w dziedzinie muzykologii, - Roman Bratny z Warszawy – za twórczość literacką, Józef Dubert z Wyszkowa – za działalność społeczno-kulturalną, Wojciech Dworzański z Radomia – za inicjatywy charytatywne, Marek Gajewski z Płocka – za działalność społeczną w środowisku kombatanckim, Krzysztof Harasimiuk z Siedlec – za inicjatywy medialne, Ewa Krzyżewska i Adam Krzyżewski z Lipnik (powiat ostrołęcki) – za działalność agroturystyczną, Marek Kwiatkowski z Warszawy – za działalność kulturalną i naukową, Stefan Sutkowski z Warszawy – za działalność kulturalną,- Henryk Bednarczyk – pracownik naukowy w Instytucie Technologii i Eksploatacji w Radomiu, Lidia Chojecka – lekkoatletka z Siedlec, Juliusz Wiktor Gomulicki – historyk literatury i eseista z Warszawy, Czesława Kaczyńska – artystka ludowa z Dylewa, Władysław Kais – wydawca tygodnika „Życie Żyrardowa”, Władysław Słowiński – kompozytor i dyrygent oraz prezes oddziału warszawskiego Związku Kompozytorów Polskich, Lesław Szczerba – profesor Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Janusz Szczepański – historyk, wykładowca w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, pisarz Lesław Bartelski z Warszawy, kompozytor Witold Rudziński z Warszawy, Wacław Milke – kierownik harcerskiego zespołu „Dzieci Płocka”, Jan Chojnicki – prezes Towarzystwa Naukowego w Płocku, Jan Rzeszotarski – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Janusz Pulnar – dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Stanisław Pajka – działacz kulturalny z Kurpiowszczyzny, Tadeusz Balcerowski – prezes Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej „Rolmlecz” w Radomiu, grupa działaczy kultury z Bieżunia – Stanisław Ilski, Janina Liwińska, Wiktor Mieszkowski, Jerzy Piotrowski, Ewa Tatkowska.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 596

powrót