Informacje prasowe

Komunikat prasowy. Otwarcie ofert na zakup 10 nowoczesnych pociągów dla przewozów regionalnych na Mazowszu

2005.11.04 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

3 listopada br. zostały otwarte oferty w przetargu na zakupu 14 pociągów elektrycznych dla województwa mazowieckiego i śląskiego. 10 pociągów trafi na Mazowsze, a 4 na Śląsk. Oferty złożyły dwie firmy: Bombardier i Stadler.

Do I etapu przetargu, który został zakończony we wrześniu, przystąpiły cztery firmy: Bombardier, Stadler, Siemens, Ansaldobreda. Do złożenia ofert zamawiający zaprosił dwie firmy: Bombardier i Stadler.

Oferta firmy Bombardier opiewa na kwotę 23.448.479,30 zł - wg oświadczenia przedstawiciela firmy jest to cena za jeden pociąg. Firma zaoferowała dostawę dwóch pierwszych pociągów w ciągu 18 miesięcy od podpisania umowy.

Firma Stadler złożyła ofertę na kwotę 315 .638. 400 zł za 14 pociągów. Pierwsze dwa pociągi byłyby dostarczone w ciągu 23 miesięcy od podpisania umowy.

Zakup 10 pociągów dla Mazowsza będzie sfinansowany z budżetu województwa mazowieckiego oraz ze środków przyznanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego finansowanego z budżetu państwa.

Przewiduje się, że zakupione pociągi zostaną przekazane spółce „Koleje Mazowieckie – KM” i rozpoczną przewóz pasażerów w połowie 2007 r. Składy te będą kursować na najbardziej obciążonych trasach: m.in. Warszawa - Radom, Warszawa – Ciechanów, Grodzisk – Otwock.

Rozstrzygnięcie przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty – jeśli nie będzie protestów ze strony uczestników przetargu - nastąpi ok. 20 listopada br.

Kryteria jakimi kierować się będzie zamawiający przy ocenie ofert to:
- cena 51%,
- koszty eksploatacji 20%
- ocena techniczna 14%
- termin gwarancji 10%
- termin realizacji 2 pierwszych zespołów trakcyjnych 5%
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 651

powrót