Informacje prasowe

Informacja prasowa. Warszawa i podregion warszawski1 liderami w pozyskiwaniu funduszy unijnych2

2005.11.08 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

W latach 2004-2006 dla Mazowsza, w ramach ZPORR, zagwarantowano 1,2 mld zł. Z ok. 850 mln zł z unijnych funduszy, podzielonych do tej pory przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, ok. 600 mln zł trafi do Warszawy i okolicznych powiatów.

Z Warszawy złożono 129 wniosków o wartości 1,3 mld zł. Natomiast z podregionu warszawskiego wpłynęły 154 wnioski o wartości 657 mln zł.

Wśród 263 projektów (z Priorytetu I i III ZPORR), zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, 25 wniosków o wartości 312 mln zł pochodzi z Warszawy, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 229 mln zł, a 89 wniosków o wartości 420 mln zł – z podregionu warszawskiego, z czego dofinansowanie z UE wyniesie 295 mln zł.

- Musimy pamiętać, że sukces całego województwa zależy od sukcesu Warszawy, a sukces stolicy od osiągnięć całego Mazowsza. Nie należy zatem przeciwstawiać sobie tych dwóch organizmów – podkreślił w czasie konferencji prasowej marszałek Adam Struzik.

Najaktywniejszym powiatem w podregionie warszawskim, pod względem liczby i wartości zaakceptowanych projektów, jest powiat wołomiński - 19 wniosków (69,2 mln zł). Na dalszych miejscach są powiaty: żyrardowski, sochaczewski i miński.

Najkosztowniejsze projekty dotyczą modernizacji i remontów dróg – 1 z Warszawy (wartość projektu: 100 mln zł. dofinansowanie z UE - 75 mln zł) i 33 z podregionu warszawskiego (wartość projektów: 170 mln zł – dofinansowanie z UE – 126 mln zł). Przeszło 100 mln zł z UE zostanie przeznaczone na 23 projekty dotyczące oczyszczania ścieków w podregionie warszawskim oraz ok. 7 mln zł na 1 projekt w Warszawie.

Warszawa i podregion warszawski są również liderem w projektach z zakresu kultury, infrastruktury edukacyjnej i ochrony zdrowia. Na 15 wszystkich zaakceptowanych wniosków, dotyczących rozbudowy bazy kulturalnej, 4 projekty pochodzą z Warszawy (wartość 65,5 mln zł, dofinansowanie z UE - ok. 49 mln zł ) i 9 z podregionu warszawskiego (wartość ok. 32,2 mln zł, dofinansowanie z UE – 23,9 mln zł). Na 32 zaakceptowane wnioski dotyczące inwestycji w ochronę zdrowia, 13 złożono z Warszawy (o wartości ok. 45 mln zł, dofinansowanie z UE - 33 mln zł ) i 6 z podregionu warszawskiego (o wartości 6,4 mln zł, dofinansowanie z UE – 3,4 mln zł). Natomiast na 17 zaakceptowanych wniosków z zakresu infrastruktury edukacyjnej, 3 projekty złożono z Warszawy (o wartości 59 mln zł, dofinansowanie z UE – ok. 42 mln zł) i 6 z podregionu warszawskiego (o wartości 12,2 mln zł, dofinansowanie z UE – 7,5 mln zł)

Wśród gmin najskuteczniejszy jest Żyrardów, z którego zaakceptowano 8 projektów o wartości ok. 14,5 mln zł. Wartość dofinansowania z UE wynosi 10,6 mln zł oraz gmina Stare Babice, w której wartość 1 zaakceptowanego projektu wyniosła 24,9 mln zł (wartość dofinansowanie z funduszy strukturalnych – 17,7 mln zł). Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie.

Dzięki wykorzystaniu funduszy ze ZPORR, przeznaczonych na lata 2004-2006, na Mazowszu objętych interwencją zostanie m.in. ponad 200 km dróg, 53 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto do mazowieckich szpitali trafią 34 specjalistyczne zestawy urządzeń medycznych, oraz zostanie odrestaurowanych ponad 12 tys. m2 powierzchni najważniejszych zabytków w regionie.

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego – Tomasz Sieradz zwrócił uwagę na potrzebę wykorzystania dotychczasowych doświadczeń w pozyskiwaniu i realizacji środków unijnych, zarówno samorządowców, administracji, jak i beneficjentów. – Korzystając z ich doświadczeń należy uprościć procedury, tak aby rok 2006 był okresem skutecznej realizacji projektów.PROJEKTY W REALIZACJI


Wojewoda Mazowiecki podpisał do tej pory łącznie 247 umów. 76 projektów inwestycyjnych zostało już zakończonych, a 1 zakończony i rozliczony. Kolejne projekty są w trakcie realizacji.

Do tej pory z podregionu warszawskiego i m. Warszawy, zrealizowano 39 projektów. Najwięcej, bo aż 9 umów dotyczyło inwestycji budowy i remontów dróg. 5 projektów dotyczyło placówek ochrony zdrowia, w tym m.in. 2 projekty Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego, którego organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Dzięki unijnym środkom zmodernizowano tam Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz zakupiono aparat do angiografii. Wykonano także projekty dotyczące budowy kanalizacji (2), systemu monitoringu wizyjnego (1) oraz przebudowy placówki edukacyjnej (1). Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował 21 projektów z tzw. pomocy technicznej (m.in. szkolenia dotyczące wdrażania ZPORR, stworzenie systemu komputerowego do obsługi składanych wniosków).


1) Klasyfikacja podregionów według nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (Nomenclature des Unités Territoriales pour des besoins Statiques - NUTS). NUTS jest jednolitą kategoryzacją jednostek terytorialnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Podregion warszawski obejmuje powiaty grodziski, grójecki, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski-zachodni, wołomiński i żyrardowski.
2) Wszystkie dane odnoszą się do stanu na dzień 31 sierpnia 2005 r.Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 778

powrót