Informacje prasowe

Informacja prasowa: Mniej pieniędzy z NFZ dla mazowieckich szpitali

2005.11.14 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Nowe zasady podziału środków z NFZ dla oddziałów wojewódzkich na finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz plan finansowy NFZ, przyjęty przez Ministra Zdrowia jest bardzo niekorzystny dla województwa mazowieckiego. Szacuje się, że w 2006 r. Mazowsze otrzyma zaledwie 97,75 proc. ubiegłorocznych środków na opiekę zdrowotną.

Według szacunkowych danych, w 2006 r. budżet na lecznictwo szpitalne będzie mniejszy o 76,4 mln zł i wyniesie zaledwie 96,86% budżetu z 2005 roku. Efektem zmniejszenia kwoty, przeznaczonej na lecznictwo szpitalne jest konieczność obniżenia średniej ceny punktu rozliczeniowego, ponieważ oddział mazowiecki NFZ będzie zmuszony za mniejsze środki zakupić co najmniej zbliżoną do roku 2005 liczbę świadczeń.

Drastycznemu ograniczeniu ulegną także fundusze na świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane, czyli na wysokospecjalistyczne leczenie i specjalistyczną diagnostykę. W 2006 r. ich poziom zmniejszy się o ok. 5,5 mln zł, tj. 96,39% tegorocznych wydatków.

Niemniejszy problem stanowi zabezpieczenie środków finansowych na świadczenia z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego. Budżet na 2006 rok stanowi 98,66% i będzie mniejszy o ok. 1,8 mln zł niż budżet 2005 r. Należy podkreślić, że od stycznia 2006r. standardy NFZ dotyczące m.in. karetek pogotowia ratunkowego, składu zespołów wyjazdowych itp., z zalecanych stają się wymaganymi i obowiązującymi. Np. obligatoryjne będą 4-osobowe składy zespołów „R”, co pociąga za sobą większe koszty związane z zatrudnieniem pracowników.

Zmniejszono również środki na: podstawową opiekę zdrowotną, lecznictwo stomatologiczne, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, profilaktyczne programy zdrowotne.

Nowy plan finansowy NFZ dla Mazowsza został oprotestowany przez Marszałka i Sejmik Województwa Mazowieckiego oraz samorządy terytorialne, Radę Społeczną Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządy zawodowe, poparte również przez Wojewodę Mazowieckiego. Niestety negatywne stanowisko środowisk medycznych i samorządów odpowiedzialnych za funkcjonowanie opieki zdrowotnej nie przyniosły poprawy sytuacji. Wybrany w minionych wyborach nowy skład parlamentu daje szansę na podjęcie nowych skutecznych działań ustawodawczych. Z tego też powodu Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zaprosił Posłów i Senatorów Ziemi Mazowieckiej na spotkanie, by zapoznać ich z problemami funkcjonowania palcówek ochrony zdrowia naszego regionu, przyczynami zagrożenia ich stabilności finansowej oraz ograniczeniami w zabezpieczeniu świadczeń zdrowotnych mieszkańcom województwa mazowieckiego.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 535

powrót