Informacje prasowe

Komunikat prasowy: Budżet na inwestycje drogowe realizowany zgodnie z planem

2005.11.23 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przedstawił dane dotyczące wykorzystania budżetu na remonty i inwestycje drogowe. Po trzech kwartałach br. wykorzystanie budżetu na te zadania wynosi przeszło 53 proc. Do końca 2005 r. MZDW zrealizuje plany remontowo – inwestycyjne na poziomie ponad 90 proc.

W tegorocznym budżecie Województwa Mazowieckiego na inwestycje drogowe zabezpieczono 219,077 mln zł. Plan remontów na rok bieżący zakłada naprawę 101 odcinków dróg. Koszt przedsięwzięcia wynosi 76,361 mln zł. W sumie zostanie naprawionych 168,93 km. dróg wojewódzkich.

Do 31 października br. wykorzystano ok. 53,2 proc. planowanego budżetu na inwestycje i remonty drogowe.

Na budowę nowych dróg zabezpieczono kwotę 142,716 mln zł. W ciągu trzech kwartałów wykorzystano 58,5 mln zł, tj. prawie 42 proc. zabezpieczonych środków.

Natomiast na remonty dróg wydano kwotę 53,5 mln zł., co oznacza, że plan został wykonany w 70 proc.

Po trzech kwartałach wykorzystanie całego budżetu na poziomie ponad 53 proc. wynika z późnego wprowadzenia większości zadań do planu. Umowy na ich wykonanie zostały podpisane dopiero na przełomie sierpnia i września. Dodatkowo opóźnienia są spowodowane długotrwałą procedurą przetargową.

Do 21 listopada br. wykorzystanie budżetu na inwestycje i remonty drogowe zwiększyło się do 64,95 proc..
w zakresie:
  • remontów wyniosło 62,7 mln (82,20 proc. planowanego budżetu )
  • inwestycji wyniosło 80,3 mln. ( 56,28 proc. planowanego budżetu )


Jeśli warunki pogodowe pozwolą, w bieżącym roku MZDW zrealizuje plan remontowo – inwestycyjny na poziomie 92-98 proc.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 627

powrót